Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

Gospelkoor Reflexxion start met nieuwe dirigent

Na 15 jaar heeft Reflexxion op 4 juni afscheid genomen van dirigent Martin de Jong.

Op dinsdag 6 september start het nieuwe seizoen o.l.v. een nieuwe dirigent: Marcel van der Poel.  Het eerste optreden staat gepland op 1 oktober in Heusden en in januari wordt een nieuwjaars- of presentatieconcert georganiseerd in Giessen-Oudekerk.

Marcel van der Poel (1985) uit Werkendam is een veelzijdig muzikant. In juni 2010 studeerde hij af aan het conservatorium te Utrecht voor de Opleiding Docent Muziek. Hij is voornamelijk actief als dirigent, pianist en zanger.

Momenteel is er weer plaats voor nieuwe leden.

Gospelkoor Reflexxion oefent iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Maranathakerk in Giessenburg. Voor interesse verwijzen we graag naar de website www.reflexxion.nl.

.   IMG_0264 (2) (1)

 Het Alblasserwaardse Gospelkoor Reflexxion bestaat 15 jaar, is gevestigd in Giessenburg en telt  ongeveer 55 leden, voornamelijk uit de Alblasserwaard. 

Het repertoire van het enthousiaste koor is Engels- en Nederlandstalig en omhelst gospelsongs in diverse muziekstijlen. Doel is om zingend te getuigen en op deze manier het Evangelie uit te dragen.  Reflexxion betekent: weerspiegelen. Dat is wat het koor wil: het licht van Jezus Christus, de Verlosser, weerspiegelen.

 

 

Kroonbede 2016

 

Op dinsdagavond 13 september a.s. wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door predikanten en politici van diverse christelijke kerken en politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Het thema van de kroonbede 2016 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Macht of Kracht’. Rond dit thema zal er gesproken, gebeden en gezongen worden. Ds. Van de Voorde zal de meditatie verzorgen en ds. Kos zal de kroonbede uitspreken. Jan Nederveen zal als gemeenteraadslid het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Jan de Kater. Hij begeleidt ook de samenzang.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 13 september van harte welkom in het gebouw ‘de bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer van het kerkgebouw.

Leerhuis Noordeloos

U I T N O D I G I N G

K E R K  en  I S R A Ë L

In ontmoetingen met het Jodendom, samen met de Joodse geleerden van vroeger en nu de teksten uit de Bijbel bespreken en “lernen”.

De onderwerpen voor LEERHUIS  NOORDELOOS zijn:

1.     De Bergrede en het “Onze Vader’.

2.     Het Bijbelboek Prediker .

3.     Toelichting op de getallenleer  .

 PLAATS EN TIJD:                                                                                            ONTMOETINGSKERK,
M.J. Veder van Hobokenstraat 15, NOORDELOOS,
v
an 19.30 – 21.30 uur.

DATA:  2016  -13/9 – 4/10 –  8/11 – 13/12.                                                                                          2017 -10/1 -14/2 – 14/3 – 4/4 .  

GESPREKSLEIDER:     Mevr.Tirtzah Middleton.

INLICHTINGEN EN OPGAVE:
Werkgroep Kerk en Israël:
p/a Dhr.P. van der Pols, Spuistraat 159, 2987 TJ Ridderkerk, Tel. 0180 – 418 166
Deelnamekosten € 85,– per persoon.

 

 

 

Startweekend 2016

Het is nog vroeg, maar toch wil ik u/jullie vragen om het startweekend van 16 t/m 18 september 2016 vast in de agenda te zetten. Op vrijdag willen we met de jeugd van 8 t/m 15 jaar, een lopend buffet gaan doen. Dit houdt in dat er groepjes van maximaal vijf jongeren o.l.v. een oudere bij verschillende gemeenteleden langskomen om die avond te eten.

We beginnen om 18.00 uur in ‘Het Spoor’ en gaan dan eerst naar de gemeenteleden die een voorgerecht hebben gemaakt, daarna gaan de groepjes naar andere gemeenteleden die een hoofdgerecht hebben gemaakt. Als afsluiting gaan ze weer naar andere gemeenteleden die een nagerecht hebben gemaakt. Ze hopen dan rond 20.30 uur weer in ‘Het Spoor’ te komen.

Als je voor een groepje eten wil bereiden, geef je dan op via cjstuurman@gmail.com Wij benaderen de gemeenteleden in augustus om te vragen of ze willen meedoen. We hebben waarschijnlijk 25 gemeenteleden nodig om deze avond te laten slagen.

Op zaterdagavond nodigen we alle gemeenteleden en hun vrienden uit om te komen eten in de kerk. We zullen een gezellige, gezamenlijke maaltijd maken. Naar gelang de weersomstandigheden zal er een BBQ staan en een springkussen. De aanvang is rond 18.00 uur en het duurt tot ongeveer 20.30 uur. In het volgende Contactblad en de Weekbrieven die in september uitkomen, zit een inschrijfformulier, middels welke je je kunt opgeven.

Zondagochtend hebben we de startdienst o.l.v. ds. Joost Schelling. Het thema voor de dienst is ‘Deel je leven’. Dit is tevens het thema voor het komend seizoen. We nodigen jullie van harte uit om als gemeenteleden naar deze dienst te komen. Aansluitend is er gezamenlijk koffie drinken.

Zoals je ziet, weer een goed begin van het komend seizoen. (hp)

Vakantierooster

In de vakantie staan er nogal wat activiteiten op een wat lager pitje:

Er is geen kindernevendienst tot en met zondag 14 augustus.
Er is wél oppas voor de kleintjes onder ons, voor het oppasrooster: KLIK hier
De avonddiensten komen tot en met 14 augustus te vervallen. (rev hp)