Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

Concert Gospelkoor Shine met Kinga Bán

Zaterdag 8 oktober 2016 geeft Gospelkoor Shine o.l.v. Bastiaan van der Pijl een concert in de Sionskerk te Papendrecht.                                                                                                Aan dit concert wordt medewerking verleend door Kinga Bán, de bekende Nederlandse gospelzangeres van o.a. Sela en Psalmen voor Nu.                                                             Het thema van de avond is: ‘Ik geloof!` De liederen zijn gekozen n.a.v. de Geloofsbelijdenis.Gospelkoor Shine en Kinga zullen gezamenlijk én apart liederen zingen, daarnaast zal er ook samenzang zijn.De toegangskaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via:info@gospelkoorshinesliedrecht.nl  of telefoonnummer: 078-6458454             Locatie: Rubensstraat 35, Papendrecht.                                                                                 Zaal open: 19:30 uur, aanvang: 20:00 uur

Een oefening in Bijbellezen.

Joden en Christenen lezen verschillende Bijbels.

Maar hoe? …..Een oefening in Bijbellezen.

In de ontmoeting tussen Joden en Christenen gaan velen ervan uit dat ze tenminste één ding gemeenschappelijk hebben: de Hebreeuwse Bijbel, ofwel: het Oude Testament.

Als het om de tekst zelf gaat, is die veronderstelling terecht, maar diezelfde tekst wordt heel verschillend gelezen.

In de Joodse traditie kun je met die Bijbeltekst eigenlijk alleen aan de slag als je daarbij de bril van de rabbijnen opzet, die door de eeuwen heen hun commentaar in de Talmoed hebben achtergelaten. Dat is een werkelijk indrukwekkende verzameling van uitleggingen.

Christenen spreken van “het Oude Testament” simpelweg omdat ze ervan uitgaan dat er ook “een Nieuw Testament” is. Daarin wordt een weg ingeslagen die uiteindelijk nogal afwijkt van hetgeen in de Joodse traditie wordt gezegd.
Het Nieuwe Testament is wel een boek dat alleen maar op zijn waarde geschat kan worden als we het allereerst als Joods boek zien, dus met een Hebreeuwse achtergrond.
Daarom willen we op woensdag 26 oktober onder leiding van ds. Piet van Midden de nieuw Testamentische teksten lezen. Deze klinken ons helder in de oren, maar vaak willen ze echt wat anders zeggen, dan we bij eerste lezing vermoeden.

De Classicale werkgroep Kerk & Israël organiseert op woensdagavond in de “Voorhof”, Gereformeerde kerk, hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat in Sliedrecht, een avond over bovengenoemd onderwerp.

De avond begint om 20.00 uur, toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie: P. van der Pols, tel. 0180-418166

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Giessenburg

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Giessenburg over de voleinding van de wereld

 Op woensdag 12 oktober is er in Giessenburg een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker van de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zie Ik ben met jullie…tot aan de voleinding van de wereld, Matt. 28:20. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude School, Oudkerkseweg 20. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.

Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Met deze tekst eindigt het evangelie volgens Mattheus (28:20) en het bevat een geweldige belofte van de Here Jezus. het Griekse woord voor voleinding betekent letterlijk bij elkaar brengen of samenvoegen. Dit is precies wat we zien in onze tijd want de Here brengt de dingen samen. Hij brengt Zijn Joodse volk thuis en schakelt ons als christenen en als kerk daarbij in. Daarom is ook heel de wereld in beroering omdat God bezig is Zijn kalender uit te werken.

Achtergrond spreker

Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

 

Korte informatie over het gebruik van onze website

1 Als u de bij de redactie binnengekomen persberichten er uit wilt filteren, dan klikt u op “Nieuws”. Nu verschijnen alleen die berichten die (ook) betrekking hebben op onze kerkelijke gemeente.
2 Wilt u weten wie er op een bepaalde zondagmorgen op uw kleintjes past, dan klikt u op “Jeugd” en vervolgens op “Kinderoppas”.
3 Wilt u weten wie er hoopt voor te gaan tijdens een dienst in de nabije toekomst, dan klikt u op “Agenda” en vervolgens op “Erediensten”.
4 Wilt u weten wanneer de gebedskring samenkomt in de consistorie, dan klikt u op “Agenda”.
5 En bent u al benieuwd naar informatie over de komende kerstmarkt? Klik dan op “Activiteiten” en vervolgens op “Kerstmarkt 2016”. (hp)

Lezing Alke Liebich op 10 november 2016.

De Bijbel kan me nog meer vertellen!

afbeelding lezing 10112016

 

 

Wie wel eens in de Bijbel bladert, komt soms teksten tegen waar het bloed vanaf spat. Lugubere verhalen, obscure passages en uitspraken waar je maag van omdraait. Wat moeten we daarmee? Snel slaan we de Bijbel weer dicht.

 

 

In de tweede eeuw na Christus was er een zoon van een bisschop die vond dat het hele Oude Testament, vanwege de vele gewelddadige passages, niet meer in de Bijbel thuishoorde. Deze Marcion stelde daarom zelf een Bijbel samen, zónder het Oude Testament. Ook sloopte hij alle verwijzingen naar dat Oude Testament uit de tekst van het Nieuwe Testament. Uiteindelijk hield hij één evangelie en tien brieven van Paulus over.

Tja, dat is misschien wat al te drastisch. Maar hoe kunnen we dan omgaan met teksten die ons een vieze smaak in de mond geven? Overslaan? Of hebben ook die hoekige en schurende teksten ons nog iets vertellen?

 

Liberaal ChristendomAlke Liebich is predikant van de vrijzinnige combinatie in de Johanneskerk in Amersfoort. Zij is een van de auteurs van het recent verschenen overzichtswerk ‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken.’ Liebich ziet de Bijbel als bron van geloof. De hele Bijbel, dus ook de moeilijke delen waar we vaak geen kant mee op kunnen.

 

Op 10 november laat Liebich zien hoe we de Bijbel kunnen lezen als gesprekspartner. Tijdens haar lezing zal ze de teksten die we vaak liever negeren niet overslaan, maar juist betrekken in het gesprek. Wie weet wat de Bijbel ons dan nog meer kan vertellen!

Datum: 10 november a.s.

Plaats: Kerk met de Beelden

Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Entree: € 5,00