Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

SOOS 20+ op 28 oktober

Vrijdagavond 28 oktober is er weer SOOS 20+ in het gebouwtje achter onze kerk: Het Spoor. Van 21.00 tot ongeveer 22.45 bent u van harte welkom voor een “gezellig samenzijn” onder het genot van een hapje en een drankje.

Gezellige middag voor senioren

foto-bij-seniorencommissie
Op 10 november organiseert de seniorencommissie een gezellige middag voor de senioren uit onze gemeente in de ontmoetingsruimte van de kerk. In de komende week zullen de uitnodigingen bij de betrokkenen worden bezorgd.
De seniorencommissie nodigt alle senioren van onze gemeente van harte uit voor een gezellige middag in de ontmoetingsruimte van de kerk op donderdagmiddag 10 november van 15.00 – 17.00 uur.

kerk-stationsstraat
Programma:
* Gezellig ‘samen’ zijn
* Koffie/thee met iets lekkers
* Film/foto’s bekijken van het reisje op 26 mei
* Hapje en drankje

Wij hopen dat u er bij kunt zijn. U bent van harte welkom! Aanmelden graag via de mail: seniorencommissiegiessendam@gmail.com, of telefonisch bij de leden van de seniorencommissie: Ellen Buiteman,  tel. 617852; Lida Kortenhoeven, tel. 615234; Marijke Mol, tel. 614360; Anke Trapman, tel. 613036 of Marianne Vonk, tel. 615305. Tevens kunt u aangeven of u vervoer nodig heeft.

Een oefening in Bijbellezen op woensdag 26 oktober

Joden en Christenen lezen verschillende Bijbels.

Maar hoe? …..Een oefening in Bijbellezen.

In de ontmoeting tussen Joden en Christenen gaan velen ervan uit dat ze tenminste één ding gemeenschappelijk hebben: de Hebreeuwse Bijbel, ofwel: het Oude Testament.

Als het om de tekst zelf gaat, is die veronderstelling terecht, maar diezelfde tekst wordt heel verschillend gelezen.

In de Joodse traditie kun je met die Bijbeltekst eigenlijk alleen aan de slag als je daarbij de bril van de rabbijnen opzet, die door de eeuwen heen hun commentaar in de Talmoed hebben achtergelaten. Dat is een werkelijk indrukwekkende verzameling van uitleggingen.

Christenen spreken van “het Oude Testament” simpelweg omdat ze ervan uitgaan dat er ook “een Nieuw Testament” is. Daarin wordt een weg ingeslagen die uiteindelijk nogal afwijkt van hetgeen in de Joodse traditie wordt gezegd.
Het Nieuwe Testament is wel een boek dat alleen maar op zijn waarde geschat kan worden als we het allereerst als Joods boek zien, dus met een Hebreeuwse achtergrond.
Daarom willen we op woensdag 26 oktober onder leiding van ds. Piet van Midden de nieuw Testamentische teksten lezen. Deze klinken ons helder in de oren, maar vaak willen ze echt wat anders zeggen, dan we bij eerste lezing vermoeden.

De Classicale werkgroep Kerk & Israël organiseert op woensdagavond in de “Voorhof”, Gereformeerde kerk, hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat in Sliedrecht, een avond over bovengenoemd onderwerp.

De avond begint om 20.00 uur, toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie: P. van der Pols, tel. 0180-418166

“Zingen in de kerk”

In 2015 is het initiatief ontstaan vanuit de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie om te starten met Zingenindekerk. Dit platform biedt u concerten aan van diverse christelijke artiesten, bands, koren en muzikanten. Zingenindekerk heeft geen winstoogmerk en vraagt ook geen reserveringskosten voor de kaartverkoop van de diverse concerten. Eind 2016 wordt deze site verder ontwikkeld en bieden we zowel betaalde als gratis concerten aan op het gebied van gospel, kinderconcerten, klassieke muziek en koren. Misschien ooit ook in onze gemeente?  Voor meer informatie: zingenindekerk.nl      (hp)