SOOS 20+

Op vrijdag 28 september en vrijdag 26 oktober is er weer 20+ Soos vanaf 21.00 uur in het Spoor, achter de kerk. Kom gezellig voor een praatje, hapje en drankje. Neem gerust iemand mee.

Hartelijk welkom!

Zangdienst 23 september

Zondag 23 september om 18.00 uur hopen we weer met elkaar liederen te zingen ter ere van God tijdens de zangdienst. We hopen dat velen van u de weg naar de kerk weten te vinden deze avond!