Voor de kinderen

Op 4, 11 en 18 augustus is er geen kindernevendienst! Maar de kinderen zijn uiteraard welkom!
Wel liggen er puzzels en werkbladen klaar op de kast met de liedboeken, voor hen die moeite hebben met stil zitten en luisteren.

Oproep cantorij

Tijdens de startdienst van 15 september a.s. willen we als cantorij onze medewerking verlenen.

Wie zingt er mee?

We repeteren op:
Woensdag 28/8 van 19.30u – 21.00u
Zondag 1/9 van 19.30u – 21.00u
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u

Opgeven graag bij Annelies:
anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148

Wees welkom, geen toelatingseisen!

WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDINXVELD-GIESSENDAM

Deze werkgroep is opgericht in de periode dat er heel veel vluchtelingen naar ons land kwamen. Ook in onze gemeente kwamen veel mensen uit vooral Syrië en Eritrea. Voorgangers van enkele kerken riepen toen vertegenwoordigers van alle kerken uit ons dorp bij elkaar om, in navolging van Christus, hulp te bieden. Daarbij is de tekst uit Matteüs 25: 35 (….Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis…….) een stimulans om actie te ondernemen. Mensen werden o.a. geholpen bij de inrichting van het huis, het vinden van belangrijke adressen, meegaan naar het ziekenhuis, enz. Onze kerk zorgde ervoor, dat er fietsen beschikbaar kwamen. De vluchtelingenstroom is intussen afgenomen, maar door o.a. gezinshereniging komen er nog steeds nieuwe Nederlanders/Hardinxvelders bij.

De werkgroep Kerk en Vluchteling is intussen uitgegroeid tot een platvorm waar allerlei organisaties, die een rol spelen bij het opvangen en begeleiden van de doelgroep, elkaar ontmoeten en samenwerken. Zo zijn bijvoorbeeld Fien Wonen, Sociale Zaken van onze burgerlijke gemeente, Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, het Platvorm Sociaal Domein, Servanda, Sociale Dienst Drechtsteden, de Bibliotheek en Home-Start aanwezig. Daarnaast maken diakenen van verschillende plaatselijke kerken deel uit van het platvorm.
Ook onze kerk is erin vertegenwoordigd.

Het nut van zo’n brede groep is dat niet iedere organisatie het wiel uitvindt, zijn stukje werk doet en weer verder gaat. Tevens wordt er informatie uitgewisseld en hulp en advies gevraagd. Voorbeelden:
– Er is in ons dorp een gezin komen wonen. Fien Wonen meldt, dat er eigenlijk nog een schutting geplaatst moet worden. Zijn er mensen uit de kerken die kunnen helpen?
– Vluchtelingenwerk vindt dat er weinig progressie is in het leren van de Nederlandse taal. Komt hij of zij nog naar het taalcafé in de bibliotheek. Nee? Dan gaan we maatregelen nemen.
– Vanuit de kerken is er ook een vrijwilliger gekomen, die goed de weg weet in het bedrijfsleven en die in de afgelopen maanden twintig mensen naar een arbeids- of stageplaats heeft begeleid!

Waarom deze lange inleiding? Uiteraard om u te informeren over een deel van het werk van de Taakgroep Dienen, maar vooral om u attent te maken op de vrijwilligersvacaturebank van Servanda.
Als u tijd en energie over heeft om iets voor anderen te doen naast het kerkelijke vrijwilligerswerk, biedt deze vacaturebank https://www.servanda.nl/informele-Zorg/vrijwilligersvacaturebank daartoe een aantal mogelijkheden. Vanuit het werk van Kerk en Vluchteling willen we met name wijzen op de vacatures bij Home-Start (ouders opvoedingsondersteuning bieden) en bij Vluchtelingenwerk Hardinxveld-Giessendam (begeleider huisvesting statushouders). Iets voor u? Kom in actie!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 14 JULI

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de Stichtingen Dorcas en Mensenkinderen. Deze keer vertellen wij u iets over Stichting Dorcas.
Op hun homepage staat: Samen in actie voor de allerarmsten. Hoe?
– Hulp als de nood aan de man is.
– Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
– Kansen in uitzichtloze situaties.

De medewerkers van Dorcas hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. Samen is voor hen het sleutelwoord. Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor arme mensen in verre landen. Zij zijn een ‘community’, die bestaat uit duizenden enthousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde bidders, bevlogen medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Een community waar iedereen bij mag horen en waar iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dragen. Zo verbinden zij mensen in Nederland aan mensen in nood.

De hulp wordt verleend in de armste landen van Oost-Europa en in Afrika. Zij ontvangen geld vanuit particuliere giften, collectes, bijdragen van bedrijven en vanuit hun eigen kringloopwinkels en inzamelpunten voor textiel. Gepoogd wordt om duurzame hulp te geven. Dus niet geld geven en weg wezen, maar mensen opleiden, krachten bundelen en samenwerking stimuleren.

Hopelijk vindt u deze stichting net als uw Taakgroep Dienen de moeite waard om te ondersteunen.