Mannenweekend 2020

In 2020 willen we voor de zesde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Meer dan honderd mannen gingen je voor…..

Een weekend met mannen onder elkaar, rondom het thema storm! Zonder telefoon en andere prikkels.  In stilte, in gebed, met een open Bijbel en muziek en zang. Lol maken en serieus in gesprek, met een lach en een traan. We willen opgefrist en opgebouwd terugkeren van het eiland Texel naar het vaste land.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2019 tot 5 februari 2020 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op 175 euro p.p. inclusief vervoer en eten.  Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat!

Wanneer: vrijdag 12 juni 2020 tot maandag 15 juni 2020

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Henk Leenman, Jan Putters, Peter Stok, Geert van Wijngaarden en Maurice Zonneberg

ZWO informatie

Aangezien het filmpje dat in de ochtenddienst van 17 november niet helemaal duidelijk overkwam, hierbij een link naar de site van Kerk-in-Actie waar uitgebreide informatie en het filmpje te zien is.

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 10 NOVEMBER

De collecte is ditmaal bestemd voor De Hoop en het Leger des Heils. Beide krijgen de helft van de opbrengst van de collecte.

Vorig jaar is er een stukje over het Leger des Heils geschreven en nu brengen we De Hoop voor het voetlicht, met dank aan Elly de Rijke, die het heeft geschreven.

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische – en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.’

In mijn werk bij de Hoop heb ik vele verhalen gehoord van mensen die soms al van jongs af ernstige trauma’s hebben opgelopen door o.a. mishandeling, misbruik, geen veilig thuis, verkeerde vrienden, onvoldoende onderwijs enz. Zij hebben zich, zo goed en kwaad als ze konden, in het leven staande moeten houden. Zij hebben hun uitvlucht gezocht in drugs, alcohol, medicatie of gokken, wat tijdelijk afleiding of verlichting gaf om vervolgens, vaak vele jaren later, te ontdekken dat dit hen nog verder in problemen bracht. Met deze ontdekking hebben ze zelf niet de mogelijkheid om uit deze vicieuze cirkel te stappen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Het is een langdurig proces om trauma’s te verwerken en om nieuwe manieren aan te leren om met angst en verdriet om te gaan. Ik ben dankbaar dat ik daaraan mee mag werken, maar ik ervaar ook dat er meer nodig is dan professionele zorg alleen. We mogen mensen leren, als ze daarvoor openstaan, hun problemen ook bij God te brengen en van Hem kracht te ontvangen om vol te houden en zich door Hem te laten leiden op de weg naar herstel.

Om dit werk te kunnen doen is het geld van de overheid en zorgverzekeraars onvoldoende. Pastorale hulp wordt bijvoorbeeld niet vergoed. Vandaar deze collecte voor net dat mijltje verder.

In de ontmoetingsruimte ligt het blad Hoop. Neem dat blad gerust mee naar huis om meer over het werk te kunnen lezen.