Blik op maat

Het team van Blik op Maat bedankt u voor het brengen van de vele metalen naar de Spoorweg. Vorige jaar is er ruim 67.000 kg verwerkt met een waarde van € 16.725,– . Afgelopen jaar mochten we giften geven aan o.a. Open Doors, MAF, Dorkas Voedselactie, Mercy ships en Stichting de Buitenhof. Ook dit jaar staan de kruiwagens weer klaar. U kunt bij ons ijzer, aluminium, rvs, koper, lood, zink, computers, laptops, elektrisch gereedschap, pannen en kabels inleveren.
Van beeldschermen, printers, waterkokers, koffiezetapparaten, koelkasten en diepvriezers is sinds kort alleen het snoertje geschikt.
Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar, Spoorweg 42, Hardinxveld-Giessendam

JEUGDDIENST 26 januari

Voorganger is Arie de Pauw uit Dordrecht.
Het wordt een interactieve dienst met als thema: afwijzen of afgewezen worden.
Terwijl alle broers van David bijeen waren toen Samuel kwam, waren ze David even ‘vergeten’. Hoe ga je om met afwijzing en wat doet het met je.
Muzikale medewerking wordt verleend door de jeugdband van Kom & Zie uit Rotterdam. Misschien een goed idee om eens mensen mee te nemen die niet (meer) zoveel met het Geloof hebben?

Kerk-School-Gezinsdienst

Op zondag 26 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden.

Het thema dit jaar is: Had je dat gedacht?

In de week van 20 t/m 24 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema. De hele Bijbel door kunnen we ons verwonderen over de wonderen van God en de onverwachte wegen die God met ons gaat. Van hieruit is het thema ‘Had je dat gedacht?’ ontstaan. Vanuit deze gedachte zullen de kinderen de hele week op school diverse verhalen horen waarin het leven van Jezus centraal staat. Van kribbe tot kruis.

De week wordt afgesloten met een kerkdienst waarin het thema centraal zal staan. De kerk zal dan ook leuk versierd zijn met de knutselwerken die de kinderen op school hebben gemaakt. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies-Muis. Er is kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de stichting Bartiméus. Deze stichting zet zich in voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt zij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past.Wilt u meer informatie over deze stichting, kijk dan op www.bartimeus.nl.
De commissie Kerk, School en Gezin
Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbel leesrooster voor thuis voor de week van 20 t/m 24 januari:
Maandag 22 jan; Lukas 2: 1-21
Dinsdag 23 jan; Lukas 2: 41-52
Woensdag 24 jan; Lukas 5: 1-11
Donderdag 25 jan; Lukas 18: 35-43 en/of Marcus 10: 46-52
Vrijdag 26 jan; Lukas 23: 26-48 (eventueel aangevuld met Lukas 24: 1-12)

 

 

Paasproject “De Lofstem”

In het afgelopen jaar mochten wij op Stille Zaterdag ‘De Kruisiging’ (oorspronkelijk ‘The crucifixion’) van John Stainer uitvoeren. Een pittig, maar prachtig stuk. Komend jaar hopen wij dit stuk nog een keer in zijn geheel uit te voeren, maar dit keer samen met koor ‘De Lofzang’ uit Gouda. Dit willen wij doen op zaterdagavond 11 april 2020 in de Grote Kerk van Sliedrecht. Arjan Versluis zal ons als organist begeleiden, Peter de Jong zal de tenorsolo zingen en Arjo Loeve de bassolo.

Vanaf dinsdag 14 januari 2020 kunt u 13 repetities mee repeteren voor dit prachtige concert. Mocht u later in januari willen aansluiten kan dit, maar de uiterlijke datum om aan te sluiten is dinsdag 28 januari. Dit omdat u anders te veel heeft gemist. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 24,95 euro per persoon.

Het motto van ons koor is: iedereen is welkom. Het chr. gemengd koor “De Lofstem” uit Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1937 en bestaat dus al ruim 80 jaar. Het is een interkerkelijk koor met leden uit ongeveer 9 verschillende kerken in Hardinxveld en daarbuiten. Sinds 30 augustus 2011 is Carola Loeve onze dirigent. De repetities vinden plaats in het bijgebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5 te Hardinxveld-Giessendam. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken! We hopen u te zien!

KERKBALANS 2020

Graag vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2020.

In 2019 gaf u met elkaar ruim € 95.000. Mede dankzij deze opbrengst konden we ook dit jaar weer onderhoud verrichten, voldoen aan onze personele verplichtingen, de kerk voorzien van verwarming en verlichting en voorzien in de behoeften op pastoraal en missionair terrein.
Toch ziet het er naar uit dat 2019 helaas zal worden afgesloten met een klein tekort.

Het opknappen van de vergaderzalen is bijna afgerond. Nu wordt gestart met de werkzaamheden in de ontmoetingsruimte. Daarnaast blijven er de vaste lasten.

Van 22 t/m 29 januari komen de vrijwilligers bij u langs voor de Actie Kerkbalans om u te vragen bij te dragen aan deze actie.
Uw bijdrage is hard nodig als we willen behouden waar we om geven.
Dankzij uw gift kan onze kerk een plek van betekenis en verbinding blijven, waar mensen zich thuis voelen.

Wij doen een beroep op u om mee te helpen een goed resultaat te behalen en te voorkomen om in 2020 opnieuw in de rode cijfers te belanden.

Kerk zijn we samen!

Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Taakgroep Beheer

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL12 januari

De collecte is ditmaal bestemd voor Hospice Gorinchem en
Leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.

Hospice Gorinchem

Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Ze bieden die zorg bij mensen thuis of in het hospice. Zo ontlasten en ondersteunen ze zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven. Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst. Ze zijn er voor alle mensen. Ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. In de organisatie staan uw wensen en behoeften centraal.

De stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook als u in een andere regio woont zijn er mogelijkheden.

Leefgemeenschap Zilt

De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.

Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen ze iemand met raad en daad terzijde staan. Elke meewoner heeft een van de vaste bewoners als aanspreekpunt.

Voor eventuele deskundige begeleiding moet men een beroep doen op iemand uit de eigen kerkelijke gemeente en/of op officiële instanties. De gastopvang in Zilt is bedoeld voor volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren en een zinvolle dagbesteding hebben (minimaal twee dagdelen buiten de deur). Er zijn geen therapeutische activiteiten.