Viering Pinksteren


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: ZWO
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: Kerk in Actie – Help een stille Corona ramp voorkomen

Samen kerk, samen sterk

We vieren ook dit jaar samen Pinksteren! De bovenstaande slogan heeft alles te maken met het pinksterweekend. Sinds ik me kan heugen is er met Pinksteren een conferentie van stichting opwekking. Dit jaar is daar een aangepaste vorm voor gevonden. Een groot aantal christelijke partners heeft de handen ineengeslagen en de digitale Pinkster-conferentie georganiseerd. Op de onderstaande site vind je de livestreams en vind je het volledige programma.

Voor diverse leeftijdsgroepen is er een programma door het hele pinksterweekend heen. Via radio, televisie en computer is er heel veel te beleven. Kijk eens naar het programma en pik een graantje mee.

We kunnen via livestreams en eerder opgenomen programma’s van gisteren tot en met maandag, Pinksteren meevieren. Zo zijn er samenkomsten met o.a. Otto de Bruijne, Nelinda Troost en Jurjen ten Brinke en worden er seminars over actuele thema’s aangeboden. Ook zijn er inspirerende tafelgesprekken en presenteert Groot Nieuws Radio haar Top 100 van Opwekkingsliederen. Kinderen, tieners en jongeren kunnen hun eigen programma’s volgen, en dat geldt ook voor de bezoekers van de Bijzondere Mensen Tent. https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren

Klaas Otte

Het goede leven

Vergadering Taakgroep Leren

Vorige week en afgelopen week zijn we met de Taakgroep aan de voorbereidingen begonnen voor komend seizoen. We pakken de draad op en hebben besloten om de activiteiten voor te bereiden en zo ver als mogelijk ervan uitgaan dat we (in kleine) groepen bij elkaar kunnen komen. Als gehele Taakgroep hebben we vergaderd via de digitale weg. Ieder op zijn eigen plek thuis, maar toch ook samen. Het was goed om elkaar weer te zien en te spreken, ook al was het op afstand. Daarna zijn de verschillende groepjes begonnen met de uitwerking van de verschillende taken. De kapstok voor komend jaar zal zijn het jaarthema dat ook landelijk wordt gehanteerd door de PKN:
Het goede leven

Viering 24-05-2020


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: Eigen jeugd
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Cursus: “Stil, mijn ziel, wees stil”.

Tijdens de weken tussen Pasen en Pinksteren volg ik een digitale cursus over God zoeken en in alle eenvoud zijn aanwezigheid ervaren.
Een heel praktische cursus met uitleg, filmpjes, citaten, oefeningen etc.
In de les van vandaag vond ik onderstaande tekst die me uit het hart is gegrepen en die ik met jullie wil delen:

“Als we eerbiedig en liefdevol de naam van Jezus noemen, de naam die elke naam te boven gaat, gaan we de weg van het bidden zonder ophouden. En het zal een weg worden van vreugde en van dankbaarheid onder alle omstandigheden. Want in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede is het liefdevol een eerbiedig onophoudelijk noemen van de naam van Jezus een geweldige kracht. Het is een manier van bidden, zo eenvoudig en zo direct, die duidelijk maakt dat we volkomen afhankelijk willen zijn van de God die zich heeft geopenbaard in Christus, zijn geliefde Zoon. Waar de heilige naam van Jezus wordt genoemd in een hart dat bidt, daar is bescherming en liefde en troost en ontferming en kracht en aanvaarding.”

Klaas Otter

Viering 21-05-2020


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: Onderhoud
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Viering 17-05-2020


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Viering 10-05-2020


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: Algemeen Christelijke doeleinden
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Bijbelstudie

Met de bijbelstudiegroep is er, net als bij zo veel groepen, een abrupt einde gekomen aan de besprekingen. Via de mail hebben we nog een aantal pagina’s van Het Grote Verhaal gedeeld. Om je gedachten op papier te uiten is echter heel iets anders, dan wanneer je het in de groep kunt delen. Maar we hebben toch weer een stap gezet. Een klein stukje uit onze tekst wil ik met u delen: De tegenstander van God dacht Jezus te pakken te hebben toen deze aan het kruis ging

Echter
De aarde beefde
Het voorhangsel scheurde
De hemel hield haar adem in
Het graf ging open en de liefde triomfeerde
God had dit vanaf het begin bedacht
Satan had zijn hand overspeeld
Eer aan God die trouw is
Dank aan Jezus!
Verlosser

We hopen dit jaar nog een gezamenlijke afsluiting te kunnen hebben net voor de zomervakantie.

Gebedskring

Mijn huis zal een huis van gebed zijn, zei Jezus.
Momenteel worden onze gebeden op zondag vanuit ons eigen huis uitgesproken en niet gezamenlijk vanuit een volle kerk. Voor de gebedskring geldt dat we eens in de veertien dagen bidden voor de gemeente in de consistorie. Zoals we gewend waren. We zitten niet zo dicht op elkaar en zijn ook een kleine groep. De gebeden gaan echter wel door en we zijn ons er zeker van bewust dat gebed in een tijd van crisis extra nodig is.
Bidden is niet alleen woorden uitspreken met onze mond, maar misschien nog veel meer een ontmoeting met de levende God. In zijn aanwezigheid. Als we bidden doen we dat in de afhankelijkheid van de Heilige Geest.
Vrijdag 15 mei en daarna om de week, komen we om 19.00uur weer samen in het huis van gebed.