Wandelen met Jezus 1: Hoe het begon

Idee       Het idee om te schrijven in een blog is al van vijf jaar geleden. Het idee was om via de internetkanalen met eenieder die dat wenste te communiceren over het geloof. Blijkbaar was ik er toen nog niet helemaal klaar voor, om aan zo’n avontuur te beginnen. Na twee blogs was het alweer gedaan. Heeft ooit iemand ze gelezen? Ik weet het echt niet.

Goede voornemens       Maar in het nieuwe jaar van 2021 zijn ook goede voornemens bij mij aan de deur gekomen en kwam dat idee van een blog schrijven weer boven. Wat zou het mooi zijn om al die gedachten en belevenissen die ik al wandelend opdoe ook te delen met anderen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Corona       Natuurlijk speelt ook mee dat we veel thuis zitten. Zo merk ik ook dat ik veel meer tijd achter de pc doorbreng. Niet alleen voor mijn werk maar ook voor de kerk. Voor mij was het heel normaal om ’s-avonds kerkenwerk te doen, buiten de deur wel te verstaan. Heel wat avonden was ik daarmee zoet. En mijn stille moment met de Bijbel was overwegend in de ochtend. Maar tot mijn stomme verbazing lukte het me om via online vieringen en cursussen ook ’s-avonds in mijn werkkamer hele goede momenten te beleven met mijn Bijbel.

Het moet anders      In oktober kwam bij mij de gedachte op om de werkdag anders te beginnen dan ik gewend was. Na een moeizaam voorjaar, waarbij ik alleen maar thuis zat te werken en thuis zat te niksen, en thuis online dit en dat en zo maar door. Maar goed na het moeizame voorjaar alleen maar mijn werkkamer gezien te hebben moest het anders. Ik kreeg het idee heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Bewegen is de slogan. Zo gedacht zo gedaan. 15 minuten heen naar de kerk en 15 minuten terug naar huis. In die tussenliggende tijd kon ik Bijbellezen en bidden en zingen in een stille kerk.

Nieuw gebed       Toen ik eraan begon kwam me in gedachten wat ik In één van de online vieringen had geleerd. Een voor mij nieuw gebed met heel oude papieren uit de Oosters Orthodoxe kerk:

    Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.

Een soort oude/nieuwe Onze Vader. Die woorden hielpen me om me te richten op Jezus en al wandelend deze woorden uit te spreken. Het wonderlijke is dat ik daardoor ervaar dat Jezus met me optrekt ook al tijdens die 15 minuten wandeling buiten. In de stille straten van Hardinxveld. Direct uit huis begon ik hardop dit gebed uit te spreken. En daardoor kwam ik zo maar in gesprek met mezelf, met Jezus. En op de terugweg precies hetzelfde weer. Wandelend in gesprek met Jezus. Daar komt dus ook de titel voor de blog vandaan: wandelen met Jezus.

Weekbrief         Als u de weekbrief leest hebt u al kennis kunnen maken met een paar wandelingen. De eerste ging over hoe het begon en dat eindigde zo: Dit stukje schrijven komt voort uit een verlangen, om mijn enthousiasme en liefde voor Jezus en de Bijbel met jullie te delen. Vooral in deze tijd waarin we niet meer bij elkaar kunnen komen voor lofprijzing en aanbidding. Laten we elkaar blijven bemoedigen met woorden van hoop. Toen Jezus zijn 3-jarige rondreis door Israël begon, waren Zijn eerste woorden: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”  Deze woorden klinken nog steeds verrassend actueel. Het goede nieuws dat Jezus gekomen is met hoop, verlossing en leven voor eenieder die gelooft dat Hij de Zoon van God is. Het koninkrijk van God is meer nabij dan ooit. De tijd is aangebroken, om meer dan ooit het goede nieuws met elkaar te delen.

Klaas Otter

 

 

Kerk-school-gezinsdienst

Op zondag 31 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden. Het thema dit jaar is: Petrus.
In de week van 25 t/m 29 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema.
Petrus is de leerling van Jezus die het vaakst genoemd wordt in de Bijbel. Hij speelt een grote rol tijdens het leven van Jezus, maar ook na zijn dood en opstanding. Petrus is, samen met zijn broer Andreas, één van de eerste leerlingen die door Jezus wordt geroepen. De kinderen zullen diverse verhalen horen waarin het leven van Petrus centraal staat. Wilt u thuis meelezen? Volg dan het onderstaande leesrooster.
De week wordt afgesloten met een kerkdienst waarin het thema centraal zal staan. De kerk zal dan ook leuk versierd zijn met de knutselwerken die de kinderen op school hebben gemaakt. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies.
Er is dit keer geen kindernevendienst.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM) IJM zet zich in om wereldwijd slavernij tegen te gaan. Wereldwijd leven miljoenen kinderen in slavernij. Zij worden mishandeld, misbruikt en uitgebuit, bijvoorbeeld in steenfabrieken of in de visserij. Deze kinderen gaan niet naar school, spelen niet buiten met vriendjes en hebben geen veilige plek om te wonen. Het is goed om kinderen in Nederland van deze realiteit bewust te maken. Kinderen hier kunnen meestrijden, zodat kinderen die vastzitten in slavernij bevrijd worden! Wilt u meer informatie over IJM, kijk dan op https://www.ijmnl.org
De commissie Kerk, School en Gezin, Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbel leesrooster voor thuis voor de week van 25 t/m 29 januari:
Maandag 25 januari : Marcus 1:16-20, Petrus de visser
Dinsdag 26 januari : Mattheus 14:22-33, Petrus de leerling
Woensdag 27 januari: Lukas 22:54-62, Petrus verloochent Jezus
Donderdag 28 januari: Johannes 21:1-7, Petrus, heb je me waarlijk lief?
Vrijdag 29 januari: Handelingen 12, Petrus gevangen en bevrijd

Week van gebed voor eenheid van christenen

In de week van 17 t/m 23 januari is de week van gebed.

Komende zondag hoop ik mijn eerste online gebedsviering te hebben. Samen met circa 450 anderen gaan we online voor een week van korte vieringen en tijd voor gebed.

De volgende woorden zijn me uit het hart gegrepen: “Ik zie er naar uit. Zelf merk ik hoe helpend het is om zo’n gebedsmoment in je agenda te zetten. Vaak merk ik dat het moeilijk is om tijd te reserveren voor gebed. Er is zoveel te doen, zoveel waar mijn aandacht naartoe gaat. In mijn eentje komt het er dan vaak niet van. Hoe mooi is het dan om samen te bidden, samen een tijd af te spreken en samen tijd door te brengen in Gods aanwezigheid.”

De Week van Gebed is inhoudelijk voorbereid door de kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. De zusters van die gemeenschap leven volgens de Regel van de Derde Orde. Dat is maar een korte regel. Hieronder geef ik die regel helemaal weer. Als inspiratiebron voor je eigen leven met de Heer.

Bid en werk
opdat zijn Rijk kome.

Laat iedere dag
het Woord van God
je werk en je rust bezielen.

Bewaar in alles
de innerlijke stilte
om in Christus te blijven.

Laat de Geest
van de Zaligsprekingen
diep in je doordringen:
vreugde, eenvoud en barmhartigheid

Tijdens de online gebedsvieringen (elke avond om 19.30 uur) leggen we deze accenten: “Laat het Woord van God je rust bezielen.” Dat Woord van God is heel concreet: verzen uit Johannes 15:1-17. En ook: “Bewaar in alles de innerlijke stilte om in Christus te blijven.” De stilte speelt tijdens de online gebedsvieringen een belangrijke rol. Die stilte heeft dus een doel: “In Christus blijven.”

Je mag elke dag meedoen of een dag dat het best schikt. Je kunt je opgeven maar dat hoeft niet per se. De eerste viering is aanstaande zondag 17 januari om 19.30 uur via onderstaande link te bereiken.
https://www.youtube.com/watch?v=xxVbd3WLhmA&feature=youtu.be

Sirkelslag Young 2021

Ben jij tussen de 14 en 16 jaar en heb je zin een supergezellige avond?
Op vrijdagavond 5 februari van 19:30 tot ongeveer 22:00uur spelen we Sirkelslag Young! Het thema deze editie is ‘Wat zou jij doen?’ en staat in het teken keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. Jullie
moeten nadenken over de vraag: ‘Wat zou jij doen?’. In de verhaallijn volgen we een profeet, die ons meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we later in het spel pas achter. Bij de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ komen ook diaconale projecten en het veertigdagentijdproject van Kerk in Actie (Ik ben er voor jou – 7x barmhartigheid) aan bod.
Doe je mee? Geef je op door een mailtje te sturen naar jeugdouderling@pknhardinxveld.nl
(mocht het vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan wordt het spel verplaatst naar vrijdag 28 mei 2021)

Actie Kerkbalans 2021 (16 – 30 januari)

Samen kerk zijn
Dat houdt in: Gods naam groot maken, vieren, samenkomen, bezinnen, zingen en bidden. Zomaar een paar dingen als kenmerken van de christelijke kerk. Maar dan natuurlijk wel zonder corona. Het afgelopen jaar hebben we getracht binnen de beperkende maatregelen toch als kerk aanwezig te zijn. Zowel fysiek als via de livestream. En dan natuurlijk in de contacten binnen en buiten het pastoraat. Dat alles willen we ook het komende jaar oppakken en voortzetten. Maar dat kost geld.
Daarom een dringend beroep op u allen: Samen moet het toch mogelijk zijn de begroting voor 2021 rond te krijgen.
Als we kijken naar 2020 werden er voor de actie Kerkbalans 385 kaartjes bezorgd. We zien dan dat 96 leden niets bijdragen.

Dat houdt in dat we als gemeente wel de afdracht aan de landelijke kerk moeten doen, terwijl de eigen gemeente niet financieel gesteund wordt. Helaas moeten we u een begroting presenteren met een behoorlijk tekort. Dit wordt niet veroorzaakt omdat we op te grote voet leven, maar een krimpend ledental en oplopende vaste kosten zijn daar de oorzaak van. Voor een gezonde exploitatie is een 10% hogere opbrengst van de actie Kerkbalans nodig. Mogen we daarom een dringend beroep op u doen voor deze actie Kerkbalans. Bedenkt u zich goed wat uw kerk u waard is. Wij rekenen op u!

In verband met de huidige corona maatregelen zal de actie Kerkbalans vrijwel zeker een aangepaste werkwijze met zich meebrengen. Doel is een veilige manier te vinden door contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Via Weekbrief en website houden wij u op de hoogte van de wijze waarop de actie wordt georganiseerd.

“Als het leven kantelt”

Een nieuw jaar wat we in september met nog voldoende optimisme zijn gestart met als thema ‘het goede Leven’.
Hoezo het goede leven, zult u misschien denken? Of is er nu we stilgezet zijn, misschien extra ruimte en tijd om hierover na te denken.
In dat geval kan ik u een brochure/boekje van de PKN aan bevelen. Het boekje heet: Als het leven kantelt met als ondertitel, psalmen in coronatijd.
U kunt dit downloaden op de site van de PKN. Ook zijn op 18, 19 en 20 januari over dit onderwerp drie Webinars waarin de auteurs van het boekje de meditaties over de psalmen presenteren en hierover reflecteren.
U kunt hier meer over lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/

 

Problemen meekijken dienst 03-01-2021

Helaas hadden we vanmorgen met twee problemen te maken waardoor de dienst maar gedeeltelijk gevolgd kon worden. Eén probleem lag aan de kant van onze kerk die we redelijk snel konden herstellen. Na het herstellen ontstond er rond 10:00 uur ook een verstoring bij Kerkdienstgemist. Hun website was niet beschikbaar waardoor onze dienst niet (meer) gevolgd kon worden. Meer informatie is hier te lezen: https://support.kerkdienstgemist.nl/news/storing-zondag-3-januari-website-down.

De verstoring is ondertussen verholpen. U kunt de dienst nog terugkijken via de volgende link als u dat wilt: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1170/events/recording/160966260001170