3e collecte in de maand juni

In juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor het Leger des Heils Gorinchem.
Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des Heils wil voor iedereen een eigen plek. Want met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat. Een plek waar je thuiskomt en gezien wordt, dat zijn de buurtkamers van het Leger des Heils waar iedereen welkom is. Via deze collecte kunt u een kwetsbaar mens helpen die anders niet gezien zou worden.
Meer informatie met voorbeelden over het werk van het Leger des Heils is vinden op de website: https://www.legerdesheils.nl

3e collecte in de maand mei

In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met
haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk
geloof helpen met hun psychische problematiek. Zij geloven dat werken aan
herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Geloof,
hoop en liefde vormen daarbij een belangrijke invalshoek. Bij Eleos mag je zijn
zoals je bent. Het is een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen.
Samen met een behandelaar en/of begeleider wordt gewerkt aan het
terugdringen of genezen van psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk
om die op te lossen, maar binnen de mogelijkheden van de cliënt zoekt men naar
een nieuw levensperspectief. Familie, vrienden en kerk kunnen actief worden
betrokken in dit proces. In de maand mei is de derde collecte bestemd voor het
werk deze organisatie.
In de GGZ Eleos werken christenen uit de orthodox gereformeerde en bevindelijk
gereformeerde stromingen samen.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.eleos.nl