3e collecte in de maand augustus

Hospice Gorinchem – zorghuis en zorg thuis

Mensen sterven vaak het liefst thuis en dierbaren komen graag aan die wens tegemoet. Vaak blijkt echter dat het zwaar is om de zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, kan het Hospice Gorinchem uitkomst bieden via palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen thuis en/of in het speciale zorghuis te Gorinchem.
In de maand augustus is de opbrengt van de derde collecte bestemd voor Hospice Gorinchem. Deze stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden, Molenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook voor mensen uit een andere regio zijn er mogelijkheden. De organisatie staat klaar voor alle mensen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Zo worden zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven ondersteunt en ontlast.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hospice-gorinchem.nl

Derde collecte in de maand juli

De kansen om maatschappelijk te slagen zijn groter als je kunt profiteren van een
sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven zoals bijvoorbeeld: je verliest je baan
of gaat scheiden en moet je huis uit, dan kunnen de meeste mensen terugvallen
op familie en vrienden. Deze contacten fungeren als vangnet in problematische
tijden. Mensen zonder een dergelijk vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het
risico neemt dan toe dat ze afglijden naar armoede, eenzaamheid en zelfs
psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek. De 1200 vrijwilligers van De
Regenboog zetten zich in voor mensen in Amsterdam en omstreken die het
moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de
samenleving om hen te ondersteun en zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de
maatschappij. In de negen inloophuizen (waar dagelijks 600 bezoekers komen)
geven ze hen aandacht, zorg, dagbesteding en hulp van maatschappelijk werkers.
De opbrengst van de derde collecte in de maand juli is bestemd voor het werk
van de Regenboog. Bijvoorbeeld: een bijdrage van € 10,- zorgt voor drie complete
maaltijden én twee keer douchen.
Dankzij uw bijdrage kan de Regenboog de meest kwetsbare mensen helpen om er
weer bovenop te komen. Lees meer over het werk op de website:
https://www.deregenboog.org/