3e collecte maand december

In december collecteren we voor het werk van NPV, dit is de afkorting van de naam: Nederlandse Patiënten Vereniging, een landelijk werkzame organisatie op christelijke grondslag, die zich vanuit patiënten perspectief bezighoudt met de zorg voor het leven. Omdat het werk van deze organisatie, naast patiëntenorganisatie, inmiddels meer omvat, werd er een paar jaar geleden voor gekozen om naar buiten te treden met vooral de naam NPV – Zorg voor het leven. De NPV neemt de Bijbel als grondslag voor haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormen zij een gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. Vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde. De NPV is gespecialiseerd in medisch-ethische thema’s en deze kennis wordt gedeeld via een kennisbank.
Kijk voor meer informatie op de website: nvpzorg.nl 

Kerstfair op 9 december

We hopen binnenkort weer een kerstfair te kunnen houden, waarvan de opbrengst voor de kerk en voor het kerstproject van Kerk in Actie ‘Geef Licht’ is, deze keer voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Van 16.00- 20.00 uur bent u welkom in een kerk in kerstsfeer, voor het kopen van mooie kerstukjes, bakspullen en zelfgemaakte knuffels, jam en (kerst)kaarten.
Daarnaast is er een leuke sortering tweedehands boeken, puzzels en cd’s, woonaccessoires en speelgoed: duurzaam en voor een kleine prijs. Bij het rad van avontuur zijn er leuke prijzen en uiteraard zijn er diverse activiteiten voor de kinderen.
We sluiten aan bij het jaarthema “Aan tafel”. Eten met elkaar hoort er natuurlijk dan ook bij, dus ‘kom aan tafel’ voor heerlijke pannenkoeken, maaltijdsoepen en broodjes en vooral voor gezelligheid, verbinding en saamhorigheid!
De kerstfair wordt vanaf 19.30 afgesloten met prachtige koorzang (Christmas Carols) door Canticum Amicorum. We hopen op een mooie dag, met een leuke opbrengst.

3e collecte maand november

Het Bartiméus Fonds is de bestemming voor de derde collecte in november.
Deze organisatie heeft een missie: zij willen dat mensen met een visuele beperking voluit kunnen meedoen in de samenleving en dat hun levenslust en talenten volledig tot hun recht kunnen komen. Het is hun ambitie ervoor te zorgen dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Want iedereen in ons land heeft recht op een veilige woonomgeving, goed onderwijs en werk waarin je je kunt ontplooien.
In Nederland zijn circa 300.000 mensen slechtziend of blind, zij kunnen niet vertrouwen op hun ogen. Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat deze mensen voluit kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft. Zij geloven in 100% leven. Daarom steunt dit fonds de werkzaamheden van Bartiméus en ontwikkelen thematische projecten op het gebied van: mobiliteit, onderwijs, werk en vrije tijd.
Meer informatie over dit werk kunt u vinden op de website: Bartimeusfonds.nl