Kinderevangelisatie “Kom jij ook?”

WOW WOW WONDERBAAR.

“Kom jij ook” is een interkerkelijk kinderevangelisatie project, waar onze kerk bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.

Groep 1 t/m 5:
We willen je van harte uitnodigen in Sporthal “de Wielewaal” op:
Maandag 27 en dinsdag 28 feb 2023 vanaf 9:30u zijn jullie welkom tot 11:45u en vanaf 13:30u tot 15:00u. Het ochtendprogramma bestaat uit zingen, luisteren naar een verhaal en knutselen. Op maandagmiddag gaan we spelletjes spelen en dinsdagmiddag ontvangen we Benjamins kindershow.

Groep 6 t/m 8:
We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 27 en 28 feb 2023 ben je om 17.00u van harte welkom. Dit jaar hebben we Bijbelvertelling, spellen en workshops.
Locatie: “De Bron”, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00u.

Hulp gevraagd (tieners en volwassenen):
· Vrijwilligers die per dagdeel willen meehelpen
Zonder de vrijwilligers kunnen we dit niet realiseren, dit kan overdag en in de avonden, leeftijd 14-60+ (in de avonden 16+)
· Zaal opbouw in De Wielewaal (8:00-9:00uur)
Vloermatten leggen, tafels en podium opbouw
· Einde dagdeel programma’s mee opruimen
Tijden ma: 15:00u en di: 11:45u en 15:00u

Wilt u dit kinderevangelisatie project meenemen in uw gebed? We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waarvoor het evangelie nieuw is.

Maatschappelijke stage
Deze dagen zijn een leuke en gezellige manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer: NL34 RABO 0325 0875 71. T.n.v. Ned. Geref. Kerk H’veld

Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen neem dan contact op via komjijook@hotmail.com of bel/app Jiska Both 06-36090683.
Kinderevangelisatie-team “Kom jij ook?”

Derde collecte in februari

“Even op adem komen” is de derde collecte bestemd voor de boerderij van de stichting Het Passion in Hummelo. Zij bieden tijdelijke opvang aan dak- en thuislozen en verslaafde medemensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen zij hier op adem en zijn onderdeel van het gewone leefritme om stappen te zetten richting herstel.
De begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. Het Passion werkt samen met THDV, een stichting die sinds 1855 met een bewogen hart naast kwetsbare mensen staat. Het Passion is een diaconale instelling afhankelijk van vrijwilligers en giften van kerken, particulieren en bedrijven. Vrijwilligers kunnen een werkvakantie boeken en volgen samen met de gasten het dagprogramma. Het HBO-geschoold personeel en andere zorg gerelateerde kosten worden gefinancierd door de overheid.
Zie voor meer informatie de website: www.hetpassion.nl

Vrouwenavond bij de Hoop

Zin in een ontspannen avond met inspirerende boodschap en gezelligheid?
Begin het jaar goed en kom naar de Vrouwenavond van Vrouwen van Hoop op 9 februari 2023 in Dordrecht.

Thema: ‘wat denk je zelf?’
Hoe zie jij jezelf, hoe kom je over op de ander en hoe wil God dat jij jezelf ziet? Samen met identititeits-coach Corien Struijk zoeken we antwoord op deze vragen! Geniet van een gezellig spel, muziek en leerzame boodschap en laat je bemoedigen door het verhaal van een vrouw die hulp ontving bij De Hoop ggz. Van harte welkom! Steun moeders bij De Hoop Deze avond zetten we ons samen in voor moeders bij De Hoop. Dankzij de opbrengst van de avond kunnen de kinderen naar de opvang, terwijl de moeder zich focust op haar herstel. Buiten de behandelingen kunnen ze samen zijn, want moeder en kind horen bij elkaar!
Meld je aan Met wie kom jij naar deze avond? Meld je nu aan! Kijk op vrouwenvanhoop.nl/activiteiten

Kerk School Gezinsdienst

Op zondag 29 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden. Het thema dit jaar is: Allesoverhoop! (Over het leven van Jozef die met alles overhoop ligt en in de put en zelfs in de gevangenis belandt, maar die later de persoon van hoop is tijdens de hongersnood in Egypte.)
In de week van 23 januari t/m 27 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema. De kinderen krijgen op school Bijbelverhalen te horen over Jozef. Tijdens de verhalen die de kinderen over Jozef horen staat er elke keer het woord hoop centraal. Hopeloos…!? Jozef gaat naar zijn broers, die de kudde van vader Jakob weiden. Eigenlijk willen de broers Jozef doden, maar in plaats daarvan gooien ze hem in de put. Zijn situatie lijkt hopeloos.
En Jozef die in de gevangenis de schenker en de bakker ontmoet. Zij vertellen Jozef over hun dromen. Samen met de Here kan Jozef de dromen uitleggen aan de schenker en de bakker. En die dromen komen ook uit. Dit stemt Jozef hoopvol. Zou hij dan toch vrijkomen?
Hoop voor de toekomst. Jozef als koning die zijn broers weer ontmoet. En hen vraagt terug te komen met hun vader en jongste broertje Benjamin. De broers gaan met hoop voor de toekomst terug naar hun vader Jakob. De week wordt afgesloten met een kerkdienst waarin het thema centraal zal staan. De kerk zal dan ook leuk versierd zijn met de knutselwerken die de kinderen op school hebben gemaakt. De voorganger in deze dienst is dominee Spies. Kindernevendienst zal er zijn voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Voor de allerkleinste kinderen zal er oppas aanwezig zijn. De opbrengst van de collecte is bestemd voor ‘de Hoop’. Mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Dat is onze missie. We begeleiden cliënten die te maken hebben met verslavingen, maar ook met psychische problematiek. We bieden hulp op veel verschillende manieren, ambulant, klinisch of in deeltijd. Dat doen we vanuit ons geloof in een liefdevolle God en met inzet van onze professionele ervaring en kennis.
Meer informatie op over ‘de Hoop’ kunt u vinden op www.dehoop.org

Actie Kerkbalans 2023

Samen voor de kerk van morgen – In januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor velen van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.
Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Want kerk-zijn kost geld !! Denk aan het kerkgebouw, de pastorie, het pastoraat, het jeugdwerk of het diaconaat. Daarom doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Zodat we ook in 2023 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Geef ook!
Alvast heel hartelijk dank!

Taizé-viering in Boven-Hardinxveld

Zondag 22 januari 2023 om 17.00 uur, bent u van harte welkom om de Taizé-dienst in onze kerk mee te vieren.
Het zal een dienst zijn met zang, luisteren naar muziek, lezingen en stilte.
Het thema is: Nabijheid.
Ook kan men een kaarsje of waxinelichtje aansteken als teken van licht en verbondenheid. Het zal een verstillend moment aan het begin van weer een nieuwe week zijn. Een moment van bezinning in een drukke en hectische tijd.
Plaats: Gereformeerde kerk in Boven-Hardinxveld

Bestemming 3e collecte in de maand januari

‘Geloven in gebaren’ heet het beleidsplan 2021-2025 van het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). Want gebaren zijn de taal van het hart van doven, ook voor de communicatie van het geloof.
Het IDP ziet graag dat doven volwaardig kunnen meedoen in de gemeente van Christus, daarvoor is gebarentaal onmisbaar. Ook bevorderen zij het gebruik van deze taal in de plaatselijke kerken. Het IDP ervaart in het dovenpastoraat in de huidige situatie vergrijzing en krimp, maar streeft en verlangt naar een verfrissing en verlevendiging. Daarnaast willen zij dove jongeren bereiken met het evangelie van Jezus Christus, jongeren in- en buiten de kerk. In het beleidsplan is dan ook gekozen voor een tweesporenbeleid. Daarbij gaat men door op het aloude spoor en ontwikkelt daarnaast een spoor gericht op jongeren.
Bij beide is gebruik van gebarentaal leidend. Ook zullen de moderne  communicatie-middelen optimaal worden benut. In de maand januari collecteren we voor dit doel.
Het IDP wordt gerund door vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door bijdragen vanuit de kerken die aan het IDP zijn verbonden.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.doofenkerk.nl