3e Advent 2022

Symbolische schikking

Derde Advent

Lezing: Lucas 2 vers 22-40

Er is plek voor iedereen. De komende weken komen Bijbelse figuren aan tafel.
Volgens de wet wordt Jezus opgedragen in de Tempel en daar ontmoeten Maria en Jozef, Simeon en Hanna.

In de schikking staan op het derde kwart van de tafel symbolen die horen bij het tekstgedeelte. De grijze clematis doet denken aan het grijze haar van deze oude mensen die net als wij de Messias verwachten.

De duiven doet denken aan de offerdieren die Maria en Jozef meenamen naar de tempel. Maar bovenal staat de duif symbool voor de Heilige Geest die ervoor zorgde dat Simeon en Hanna op het juiste moment en op de juiste plek waren om Jezus te zien. Omdat we dichter bij het kerstfeest komen zijn er naast het paars van bezinning ook roze bloemetjes. Het licht breekt door.  

Vandaag zal de derde kaars branden.

Simeon, oude man
die de tempel binnenkwam
Gestuurd, gedreven door de Geest,
zijn levensavond werd een feest.

Hanna kwam in hun midden.
dag en nacht aan het vasten en bidden,
Ze riep met blijde stem:
Bevrijding voor Jeruzalem!

Maria en Jozef, vol verwondering,
van al dat heil en zegening.
En Simeon die in vrede ging
als een voorbeeld voor ons allen.