4e zondag 40-dagentijd 2023

Lezing: Johannes 9
Genezing van een blinde
Kernwoorden: Zien, kijken, open ogen

Deze zondag heet Oculi: Open ogen
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Jezus geneest. Jezus laat ons niet in de duisternis. Jezus is het licht.
De symbolische schikking is duidelijk, de iris is paars met roze bloemetjes. Op weg naar Pasen wordt het lichter en kleurt het roze.

Jezus geneest

man van smarten
opent harten.

Jezus geneest
luisteren, horen
opent oren.

Jezus geneest
tranen drogen
opent ogen!

Jezus geneest
man van smarten
opent harten.