6e Zondag 40-dagentijd 2022

Symbolische schikking
Zesde zondag
Lucas 22: 1-23, 56

Kernwoorden: brood en wijn, gedenken,
Pesach, ongezuurde broden.

Uitwerking symbolische schikking:

Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar het meestal gaat over de intocht in Jeruzalem. Het gaat nu over de Pesachmaaltijd. De verticale zuil wordt steeds groener. De buxus in het bakje is een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.

De aren staan symbool voor het brood.

Weliswaar niet goed gaar
wij gaan haastig eten
en zullen niet vergeten
van het koren en de aar
Eeuwen later resoneren
woorden van Jezus in ons hoofd
in wat Hij heeft beloofd
in brood en wijn en door te leren
Juich en blijf zingen
loof Hem die eeuwig leeft
die zijn leven gaf en geeft
een nieuwe tijd gaat nu beginnen.

Meditatieve tekst:
Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.