Avondmaalscollecte 9 september

Avondmaalcollecte 9 september 2012

De diaconie heeft besloten de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte dit keer te bestemmen voor het herstel van de watervoorziening in het dorpje Mile in Bosnië-Herzegovina. Tijdens de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië zijn het waterreservoir en de leiding naar het dorp zodanig beschadigd dat ze niet meer bruikbaar waren en er door de dorpelingen water vanuit de bergen gehaald moest worden. Voor de voornamelijk oude bewoners van het dorp werd dit een steeds zwaardere taak.

Het echtpaar Anna en Ivo Vukelja, dat al ongeveer 15 jaar in Hardinxveld woont, heeft voor het herstel van de waterleiding in het dorp Mile, waar de moeder van Ivo woont, een beroep gedaan op instanties en personen in Hardinxveld-Giessendam. De diaconie heeft gemeend vooruitlopend op de collecte een gift van € 400,- aan het echtpaar Vukelja te moeten doen voor het project van het herstel van de waterleiding. Deze zomer zijn Anne en Ivo naar het dorp Mile gegaan en hebben weten te bewerkstelligen dat de waterleiding gerepareerd is en de dorpelingen sinds half augustus weer water uit de kraan kunnen tappen.

Tijdens de morgendienst op 9 september zal een en ander nader worden toegelicht met een beamerpresentatie. De diaconie hoopt dat u ruimhartig wilt geven voor dit project, waarvan de financiering nog maar ten dele rond is. De diaconie hoopt dat de opbrengst van de collecte zodanig hoog is, dat nog een aanvullende gift voor het project overgemaakt kan worden.

Reacties zijn gesloten.