Commissie Vorming, Eredienst en Toerusting (VET)

In het beleidsplan van onze gemeente hebben we bij ons mission-statement (ons doel) onder andere het volgende staan: ‘Wij geloven dat in het samenzijn van onze gemeente de woorden leren, vieren en dienen een onmisbaar onderdeel vormen.’

Deze drie onderdelen van het samenzijn kunnen we in de diensten zondags, maar niet minder in de kringen en groepen door de week, waarmaken.

De commissie Vorming, Eredienst en Toerusting wil een bijdrage leveren aan de geloofsverdieping door het stimuleren van het in gesprek zijn met de Bijbel en met elkaar.

We doen dit door het aanbieden van toerusting in drie aandachtsvelden:
  • Bijbel
  • Gemeente-zijn
  • Samenleving

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met één van de leden van VET.

Commissieleden:

  • Wolter Smit, Moelnaerstraat 21, voorzitter (tel. 0184-670940)
  • Marry Kafoe (tel. 0184-614578)
  • Klaas Otter (tel. 0184-616469)
  • Anelies Alblas (tel.0184-631003)
  • Tabita Visser (tel.616013)