Dankdag 2 november 2022

 

Danklied

Dank voor bomen vol met vruchten
dank voor mooie wolkenluchten
dank voor een rijke oogst
voor de ander die mij troost
dank voor alle goede zorgen
dank voor zonlicht in de morgen
dank voor spruiten en voor noten
voor wat wij hebben genoten
dank voor Woord en voor gena
dank voor peren en de sla
dank opgewekt en blij
voor de koeien in de wei
dank voor al wat groeit en bloeit
dank voor alles wat ons boeit
dank alleen uw God en Heer
Hem alleen lof en eer