Diaconie

De kracht van microkrediet
Oikocredit is een van de grootste sociale investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven zij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zelf een bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zestig landen werkt.
Ooit bestond ontwikkelingshulp alleen uit ‘geefgeld’. Toen stonden er mensen op die zeiden: Je moet mensen in ontwikkelingslanden geen geld geven om vis te kunnen kopen, maar een hengel. Dan kunnen ze zelf vissen. Nu zijn er organisaties zoals Oikocredit die weer een stap verder gaan. Die geven geen vis en geen hengel. Oikocredit gelooft dat je mensen beter geld kunt lenen, zodat ze zelf een hengel kunnen kopen. Hiermee stimuleer je het zelfredzame vermogen van mensen, zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.
Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven zorgt voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit. Door mensen geld te lenen ontstaat een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar hun idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zelf iets kunnen ontwikkelen: Een onderneming, een bestaan, een toekomst.
Oikocredit verschaft haar leningen aan partnerorganisaties, zogenoemde MFI’s (microfinancieringsorganisaties). De partners zijn lokaal geworteld. Ze kennen het land, de omstandigheden en de gewoonten en dat is maar goed ook, want vaak genoeg moet de ‘loan officer’ op een bromfiets in verafgelegen gebieden de maandelijkse aflossingen incasseren. Deze aflossingen worden vervolgens aangewend om weer een ambitieuze beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen en worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.
Oikocredit heeft een samenwerkingsovereenkomst met de PKN gesloten. Het sociale rendement van uw belegging in Oikocredit is duidelijk: Ondernemende mensen in ontwikkelingslanden krijgen toegang tot financiële diensten en kunnen het heft in eigen hand nemen. Het financiële rendement bedraagt sinds de oprichting van het Oikocredit Nederland Fonds in 2002, jaarlijks 1,55 procent (2 procent rendement min 0,45 procent beheerkosten). Dividend wordt uitgekeerd in de maand juli. Ook kunt u ervoor kiezen om uw dividend te laten herbeleggen.
Het bestuur van Oikocredit (Jacobine Geel is voorzitter) werkt pro deo en krijgt uiteraard geen bonussen.
De diaconie geeft u in overweging om eventueel uw geld voor een deel in dit fonds te beleggen.
Meer informatie kunt u vinden op www.oikocredit.nl