Opbrengst extra bijdrage Classicaal ZWO project Indonesië

Opbrengst extra bijdrage Classicaal ZWO project Indonesië:

Op de oproep om een extra bijdrage t.b.v. het classicaal ZWO-project, in het contactblad van mei jongstleden, is enthousiast gereageerd.
Daarom willen we iedereen hartelijk bedanken die een extra gift heeft overgemaakt voor de mooie projecten.
Tot nu hebben we al € 1600,- binnengekregen aan giften, onze begroting is dus al gehaald!
Denk nu niet als u dit leest (en nog geen gift hebt overgemaakt) dat extra giften nu overbodig zijn.
Een extra gift voor het ZWO-werk is nog altijd van harte welkom!!

Namens de ZWO-commissie hartelijk dank!

Reacties zijn gesloten.