Preken die spreken

Men zou raar staan te kijken als in de rubriek ‘kerkdiensten/erediensten’ vermeld zou staan dat de grote kerkhervormer Maarten Luther zou komen preken in Hardinxveld-Giessendam. Nog wel in een avonddienst. Niemand zal daar in trappen.

Maar wie zou niet eens willen horen hoe Maarten Luther heeft gepreekt? Dat moet heel bijzonder zijn geweest, want tal van preken van Luther zijn bewaard gebleven. Hetzelfde geldt voor andere grote predikers uit het verleden, zoals Calvijn, Augustinus, Bonhoeffer, Miskotte en noem maar op.

In Hardinxveld-Giessendam zal ds. Jan Bakker in de avonddiensten regelmatig preken van zulke geloofsgetuigen door de eeuwen heen ten gehore brengen.

Ouderwets ‘preeklezen’, zou je kunnen zeggen, maar dan niet bij gebrek aan een echte predikant. Het is de bedoeling om, onder andere op deze wijze, de avonddiensten nieuwe accenten te geven die de aandacht trekken en de avond-dienst – als u geen vaste bezoeker bent – de moeite waard maakt te bezoeken.

Het idee om historische preken ten gehore te brengen komt uit Kampen, van mijn afstudeer-hoogleraar. Daar woont de emeritus hoogleraar dr. Jaap H. van der Laan, die een bloemlezing van ‘de mooiste preken sinds de Bergrede’ heeft gemaakt, in zijn boek ‘Van God gesproken’. Een collega kwam op het idee om die preken ook werkelijk ten gehore te brengen in een echte kerkdienst. In 2008 ging het project van start, dat de naam kreeg ‘Preken die spreken’. De ondertitel luidde: ‘Woorden van geloofsgetuigen door de eeuwen heen’. Voor deze diensten bleek
zoveel belangstelling te bestaan dat men in 2011 al voor de vierde keer een jaar lang het project heeft uitgevoerd.

Volgens Van der Laan gaat het om meer dan ‘preeklezen’. De oude preken spreken mensen van nu aan omdat zij ten gehore worden gebracht zoals oude muziek. Evenals een uitvoerend musicus dient de voorganger zich de oude woorden, bijvoorbeeld van Luther, eigen te maken en zich af te vragen hoe die woorden het beste tot hun recht komen. Belangrijk is ook dat de preek is ingebed in de liturgie.

Zondag: 29 april 2012, 18.00 uur:
Preek van Maarten Luther: ‘het geloof van de Kanaänitische vrouw’

Reacties zijn gesloten.