Verhuur gebouwen

Verhuur kerkgebouw en/of ontmoetingsruimte
Verzoeken voor het gebruik van het kerkgebouw en/of de ontmoetingsruimte en/of zalen kunt u indienen bij:
Renske Berlijn
Tel.: 0184-617403
E-mail: kerkgebouw@pknhardinxveld.nl

Verhuur jeugdgebouw ‘Het Spoor’
Verzoeken voor het gebruik van het jeugdgebouw ‘Het Spoor’ kunt u indienen bij:
Renske Berlijn
Tel.: 0184-617403
E-mail: kerkgebouw@pknhardinxveld.nl

Klachten
Klachten over de gebouwen kunt u melden bij:
Renske Berlijn
Tel.: 0184-617403
E-mail: kerkgebouw@pknhardinxveld.nl