1e Advent

1e Advent, zondag Levani, ‘tot U verhef ik mijn ziel’

Lezing: Johannes 8:12-19

Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.
De basis voor de schikking bestaat uit een zelfgemaakte open schaal of kribbe, opgebouwd uit driehoekjes, die verbinding vormen tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.

De schaal staat op vier pijlers welke verwijzen naar de vier windstreken en de zondagen naar Kerst.
Laten we beseffen dat de plaats waar ons wiegje of kribbe heeft gestaan bepalend zijn voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, China, of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht.
Op deze eerste Advent is één van de vier pijlers bekleed met dennengroen.
Dit groen doet ons vooruitkijken naar de groene versierselen van het Kerstfeest.
Middenin een ijzige, dor en doodse wereld mag die groene kleur ons opbeuren en tillen naar een hoger plan.
In de fles staat een witte roos. Deze roos staat symbool voor Jezus.

Hij zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’
De belofte van vandaag is:
Als wij Jezus volgen dan lopen wij in het licht.

Laten wij eerbiedig buigen
Jezus U bent de getuige
ga met ons door de advent
dat ons hart zich naar U wendt

Gij zijt ons doel, U laat ons hopen
door te volgen, door te lopen
met Uw woord en door Uw Geest
vanuit het donker naar het feest.