Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

SOOS 20+

Op vrijdag 30 november en vrijdag 28 december is er weer 20+ Soos vanaf 21.00 uur in het Spoor, achter de kerk.
Kom gezellig aan voor een praatje, hapje en drankje.
Neem gerust iemand mee.
Hartelijk welkom!

Wat doet de diaconie?

Een kerkelijke gemeente heeft een zorgplicht voor de eigen leden, de mensen in haar omgeving en mensen elders in de wereld. De diaconie wil hieraan praktisch vorm geven.

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad, verrichten een taak in de eredienst, en hebben op grond van hun ambt een taak bij de viering van het avondmaal en bij de inzameling van de gaven. Hiernaast hebben zij een algemeen dienende taak in de gemeente.
Lees wat dit betekent in de praktijk: Klik HIER!
De diaconie van onze kerk participeert ook in Het Sociaal Diaconaal Noodfonds.
Wat dit voor U kan betekenen: Klik HIER!