Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

Startweekend: HET GOEDE LEVEN

Vanuit de PKN is er een nieuw jaarthema aangereikt, waar we graag in mee gaan: Het Goede Leven. Komend jaar zullen we daar meer over gaan horen en het onderwerp bespreken met elkaar. Op de groothuisbezoeken en Geloofshuiskamers, met thema-avonden en diensten. Het startweekend is gepland van 18 t/m 20 september. Het ziet er naar uit dat ook het startweekend anders zal zijn vanwege de aangepaste 1,5meterafstand tot elkaar. Toch gaan we wat verzinnen om een goede start te maken als gemeente: op een andere manier met andere activiteiten dan andere jaren. Echter Het Goede Leven vraagt om aandacht vooral als het goede leven lijdt onder het gemis aan contacten. We zijn en blijven verbonden door onze Heer en Heiland Jezus Christus en dat gaan we met elkaar vieren met het goede leven

Heilig Avondmaal, Zondag 9 augustus

Volgende week zondag 9 augustus hopen we na lange tijd weer het Heilig Avondmaal te vieren.
De afgelopen tijd hebben we gekozen om nog geen avondmaal te vieren, zonder dat er mensen in de kerk kunnen zijn. We beseffen dat ook nu niet iedereen in de kerk kan meevieren, dit zal voorlopig ook nog niet mogelijk zijn. En juist omdat dit voorlopig nog niet kan, willen we toch met elkaar, in de kerk of thuis, de maaltijd van de Heer vieren.
De PKN schrijft op haar website in een artikel over het sacrament van het Heilig Avondmaal het volgende:
” Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.
God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap.”
Juist hierom willen we, ook in deze bijzondere tijd, het Heilig Avondmaal vieren. In de kerk wordt voor eenieder brood en wijn klaargezet. Tijdens de viering zullen we dit gelijktijdig nemen. U kunt thuis ook meevieren, en meedelen door ook brood en wijn klaar te zetten en te nemen tijdens de dienst.
We begrijpen dat thuis het contrast met een gewone Avondmaalsviering groot is. Het is daarom zeker ook geen verplichting om thuis mee te doen. Ook zonder het nemen van brood en wijn kunt u de kerkdienst vanuit huis meebeleven en meevieren.

Live volgen van diensten

De afgelopen periode was u gewend om iedere zondag op de startpagina van de website de aangepaste viering te vinden. Omdat we nu kleinschalige diensten mogen organiseren, die live worden uitgezonden, kunt u de diensten volgen zoals we dat voorheen deden. Dit kunt u doen door te klikken op de knop “Live” bovenin de menubalk, of te gaan naar www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

Kruimelkerk 21-06-2020

We gaan het verhaal vertellen van Noach en zijn Ark. Via deze link vind je alles wat je nodig hebt voor tijdens het verhaal.

Veel kijkplezier 😊

Aankondiging Kruimelkerk

Op 21 juni hebben we een leuke Kruimelkerk om online thuis te kijken. Kijken jullie ook mee? Zondagmiddag vanaf 14:00 uur staat de Kruimelkerk hier online op de website.

We gaan het verhaal vertellen van Noach en zijn Ark. Het zou heel leuk zijn als jullie van tevoren zelf een mooie Ark bouwen van Duplo, Lego, blokken of wat je ook maar hebt. Ben je goed in knutselen of tekenen? Dat mag natuurlijk ook. Wees zo creatief mogelijk en stuur een foto van jouw Ark naar kruimelkerk@pknhardinxveld.nl.

Afgelopen week zijn er tasjes gebracht bij de kinderen thuis, met spulletjes die je tijdens de online Kruimelkerk kunt gebruiken. Heb je geen tasje? Via deze link vind je alsnog alles wat je nodig hebt.

Veel kijkplezier 😊

Dominee Beer