Welkom op de website van de Stationskerk. Onze kerk is gevestigd aan de Stationsstraat in Hardinxveld-Giessendam. De kerk is één van de twee Gereformeerde kerken in Hardinxveld-Giessendam, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag kunt u onze erediensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

 

 

3e collecte juli 2024

De derde collecte in de maand juli is bestemd voor Stichting Deelcafé De Buurman:
drinken, delen en denken
Dit is een 100% non-profit koffiehuis in de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam.
De opzet is om een warme ontmoetingsplaats te creëren waar inwoners van Hardinxveld zich thuis voelen.
Waar mensen samen kunnen optrekken, waar nieuwe lokale ideeën ontstaan en waar het elke dag een klein feestje is om langs te gaan.
Sinds september 2016 maakt een enthousiast team van vrijwillige ‘deelgenoten’ de hele week de beste koffiespecialiteiten en de lekkerste taarten en tosti’s (en nog veel meer) voor bezoekers. Er zijn reguliere openingstijden en verschillende vaste wekelijkse activiteiten, waar ieder die interesse heeft kan aanschuiven.
Zoals bij: ‘Breien met de buurvrouwen’, Vaste prik, ‘De Buurman Unplugged’ of de ‘Multi-culti-crea-ochtend’.
De ultieme drijfveer van De Buurman is de wens om ‘een goede buur’ te zijn voor mensen dichtbij en ver weg. En hoe word je een goede buur? Volgens De Buurman is dat – in theorie – vrij eenvoudig: door te delen! Delen in tijd en aandacht met mensen dichtbij’ en ‘delen met mensen ver weg’. Want naast het delen van tijd en aandacht in een lokale setting is De Buurman ook gefocust op ‘delen ver weg’.
De horecaopbrengst per maand komt namelijk 100% ten goede aan een project van ‘Hardinxvelders ver weg’. Projecten waar we ook na een donatie betrokken bij blijven en contact mee onderhouden, om te blijven supporten en anderen te inspireren. Zo maken zij door lokaal actief te zijn, wereldwijd een verschil in de levens van mensen die het moeilijk hebben!
Kijk voor meer informatie op de website: www.deelcafedebuurman.nl

3e collecte in juni

De forensische zorgorganisatie Exodus Nederland biedt opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun naasten.
Het doel is om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van criminaliteit bij de deelnemers.
Exodus vormt een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die, ieder vanuit hun eigen invalshoek, een bijdrage leveren aan een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.
De naam Exodus verwijst naar Bijbelverhaal dat vertelt over de zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Zij willen ontsnappen aan hun gevangenschap en slavernij in Egypte en beginnen, onder leiding van Mozes, een tocht naar het Beloofde Land. Een barre tocht die zo’n 40 jaar in beslag neemt.
Het rondtrekkende volk moet veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus, die ook een tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Het is een lastige tocht, maar de tocht kan succesvol eindigen. En dat is precies waar Exodus voor gaat.
Voor dit goede doel is de 3e collecte in de maand juni bestemd.
Surf voor meer informatie naar de site: exodus.nl

Blik op maat

De familie Koppelaar verzamelt met 5 vrijwilligers alles van metaal of waar metaal in zit. De metalen worden verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan goede doelen. Vorige jaar (2023) is op die manier 66.450 kg metalen verwerkt met als opbrengst van maar liefst € 33.230, –. Dit grote bedrag is geschonken aan o.a. Mercy Ships, Stichting Buitenhof, Stichting de Ark, Woord en Daad, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië en vele andere doelen. Ook onze gemeente kreeg een gift.
Wilt u via Blik op Maat de goede doelen steunen? En heeft u materialen die weg kunnen? Gooi het in de kruiwagens die klaar staan op Spoorweg 42. Hoe meer er gebracht wordt, hoe meer giften er uitgedeeld kunnen worden.
U kunt bij ons brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels/snoeren, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.
De fietsen worden opgeknapt door een gepensioneerde fietsenmaker. Daarna gaan ze op transport naar Roemenië en Bosnië of de vluchtelingen krijgen een fiets.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.
Erik en Bertha Koppelaar

3e collecte in mei

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie,
uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking.
Ontheemd komen ze hier, in onzekerheid of ze mogen blijven. Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als een bedreiging van onze cultuur maar gewoon als een persoon.
In 1992 begon een groep jonge christenen, die zich geroepen voelden met Gods liefde, naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot Stichting Gave. Deze interkerkelijke organisatie wil kerken en christenen bewust maken van de Bijbelse opdracht om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden en inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Zij zijn betrokken bij diaconaal, missionair- en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.
Om dit werk te steunen is de opbrengst van de derde collecte in de maand mei bestemd voor de Stichting Gave.
Meer informatie over de missie en werkwijze is te vinden op de website: gave.nl