Welkom op de website van de Stationskerk. Onze kerk is gevestigd aan de Stationsstraat in Hardinxveld-Giessendam. De kerk is één van de twee Gereformeerde kerken in Hardinxveld-Giessendam, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag kunt u onze erediensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

Tijdens deze Corona crisis vieren we diensten in de kerk, maar hiervoor moet u van te voren plekken reserveren. Er zijn helaas maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar door de strenge regelgeving. Meer informatie kunt u opvragen via scriba@pknhardinxveld.nl. U bent van harte welkom!

40dagentijd 2021 – De zeven werken van barmhartigheid

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven hebben we iedere week een interview met iemand uit onze gemeente. Deze laatste week verteld iedere geïnterviewde hoe je er voor een ander kunt zijn.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.

Liturgische schikkingen

Er zijn dit jaar weer veel prachtige schikkingen gemaakt. Het loont de moeite om ze (nogmaals) te bekijken en ze mét de bijbehorende gedichten op je te laten inwerken.
Via klikken op AGENDA kun je ze benaderen of gebruik DEZE LINK

Wandelen met Jezus 9: uitwisseling

Kruis     Jezus stierf aan het kruis zoals we op goede vrijdag herdenken. Maar wat gebeurde er eigenlijk door zijn sterven? Vanuit Jesaja 53 leren we wat Jezus voor ons gedaan heeft, wat Zijn sterven voor ons gebracht heeft. Elke keer opnieuw met Pasen herdenken we de opstanding van Jezus, want we hebben een levende Heer. Het graf was leeg. Maar wat eraan voorafging tijdens zijn sterven is magistraal en heeft de mensheid gered.

Jesaja     “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” Jesaja spreekt in Jesaja 53 over de knecht des Heren. Wij weten van deze knecht dat het Jezus is. Jesaja profeteert over Jezus. Wat hier geschreven staat is een profetie ver voordat Jezus geboren was, over zijn lijdensweg en kruisiging. Vers 6 is de sleutel en het centrale vers over verzoening. De ongerechtigheid, de zonde en opstand van de hele mensheid is op Jezus terecht gekomen. God heeft dat alles op Jezus doen neerkomen.

Mens     Dat wij als mens onze eigen weg gaan geldt voor de ongelovigen en gelovigen, en voor alle ras en taal en natie waar ook ter wereld. Elk mens gaat in ieder geval aan dit deel schuldig: de rebellie tegen God. Onze eigen weg gaan in plaats van de weg van God. Niemand ontkomt daaraan. Er zijn genoeg zonden te noemen die we niet gedaan hebben. Liegen, bedriegen, stelen, dronkenschap en ga maar door. Dat zijn zaken die we mogelijk niet hebben gedaan, maar aan de rebellie tegen God ontkomt niemand en dat noemt de Bijbel zonde. Je eigen weg gaan is zonde.

Omwisseling     Jezus werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. De HEER heeft al onze ongehoorzaamheid op Hem gelegd. Hij werd mishandeld. Naast dat Jezus al onze slechte dingen op Zich genomen heeft is ons niet alleen vergeving van zonden gegeven, maar ook alle consequenties verbonden aan de zonde kwamen op Jezus. De schuld die wij voor onze zonden moeten krijgen heeft Hij gedragen. Er is geen schuld meer over; ook de gevolgen van onze ongehoorzaamheid zijn voor Jezus. Zodat wij kunnen leven in vrede met God. Wij mogen delen in de vrede van God. Dit alles is pure genade. Onverdiende gunst voor wie gelooft, doordat Jezus stierf aan het kruis.

Petrus     1Petrus 2:24: Toen Jezus aan het kruis werd gespijkerd, droeg Hij ónze ongehoorzaamheid in Zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruisigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de Herder is, naar Hem die uw ziel behoedt. Prijs de Heer.

Klaas Otter

liturgie Stille Week 2021

Op weg naar Pasen dit jaar wordt iedere dag een korte viering voor thuis aangeboden, waarmee u zelf thuis op eigen gekozen moment de Stille week kunt beleven. Een korte Bijbeltekst, een overdenking en een lied om even stil te staan bij de Stille week en de betekenis van Pasen.

\

 

 

 

40dagentijd 2021 – De doden begraven

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven hebben we iedere week een interview met iemand uit onze gemeente. Deze week in gesprek met Leny Noordermeer rondom het thema ‘de doden begraven’.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.