Mannenzangavond 2024 in Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam wordt op D.V. vrijdag 1 maart voor de 2e keer een mannenzangavond georganiseerd in de Oude Kerk, Peulenstraat 234.
Het thema is: “U komt de lofzang toe”. Aan deze avond wordt opnieuw medewerking verleend door Jan Peter Teeuw en Martin Mans. Om beurten, per te zingen “blok”, hanteren zij het dirigeerstokje en begeleiden ze de mannenzang op het prachtige, recent gerestaureerde, Bätz-Witte orgel.
Ds. A. Vastenhoud hoopt te spreken en zal ons meenemen door de te zingen liederen en psalmen. We zien uit naar een mooie avond.

Zingt u deze avond ook weer mee? Ook luisterend publiek (m/v) is van harte welkom!
Aanvang 19.45 uur (Kerk open 19.00 uur).
De toegangsprijs bedraagt € 10,- per man. Voor de luisteraars is de toegang vrij, maar wordt er wel gecollecteerd.
Aanmelden voor deze avond graag via: kerkrentmeester301@hghg.nl , maar is niet persé verplicht.

3e collecte februari

Stichting De Ark Hardinxveld Giessendam
De Ark is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Het bestuur beheert het gebouw en bestaat zowel uit ouders als niet-ouders van de doelgroep. Maar ook andersdenkenden zijn welkom. De opgezette activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eigen identiteit van De Ark.
Achtergrondinformatie is te vinden op de website: https://stichtingdeark.nl

NB: In februari zal op drie zondagen via de derde collecte een geldinzameling plaatsvinden voor De Ark. Namelijk op 4 en 11 februari en 31 maart. Gedurende de periode van de Veertigdagentijd: van 14 februari t/m 28 maart is er geen derde collecte.

3e collecte januari

SchuldHulpMaatje Drechtsteden
– Het goede doel voor de maand januari is SchuldHulpMaatje.
Door de inzet van ‘maatjes’ wil deze vrijwilligersorganisatie mensen met geldzorgen gratis en betrouwbaar helpen bij (dreigende) financiële problemen of schulden.
Geldproblemen hebben een enorme impact. Volgens het Nibud heeft één op de vijf Nederlanders financiële problemen en velen hebben te maken met budget coaching, schuldhulpverlening en/of schuldsanering.
Schuldhulpmaatje heeft steunpunten in heel Nederland. De maatjes volgen een opleiding om mensen met financiële problemen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op weg naar een gezonde financiële huishouding, door te luisteren naar hun verhaal en samen te zoeken naar oplossingen.
Meer informatie is te vinden op de website: www.schuldhulpmaatje.nl