Over

De PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld is één van de twee Gereformeerde kerken (behorend tot de PKN) in Hardinxveld-Giessendam. De gemeente heeft 650 leden en wordt begeleid en toegerust door de dominee, ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers en diverse vrijwilligers. Het kerkgebouw, de  “Stationskerk”,  aan de Stationsstraat heeft circa 400 zitplaatsen. Ook zijn er een ontmoetingsruimte, twee bijzalen en een jeugdgebouw, ‘Het Spoor’.

Wij willen een betrokken, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods woord. Gedragen door de liefde van God de Vader, gevoed door het evangelie van Jezus Christus en geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest.

We willen een gemeente zijn waar liefde is voor God en voor elkaar. Een kerk die niet afgesloten is, maar midden in de wereld staat en iets betekent voor die wereld. Alle gemeenteleden hebben de ruimte om zichzelf te zijn. Iedereen telt mee omdat we weten dat God ons allen liefheeft.

Hoe komen die kracht, gastvrijheid en naastenliefde tot uitdrukking? Onder andere door het organiseren van erediensten, door elkaar te ontmoeten, door evangelisatie en zorg voor onze naasten.