Taakgroep Dienen

Wat doet de taakgroep Dienen (Diaconie)?

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad, verrichten een taak in de eredienst, en hebben op grond van hun ambt een taak bij de viering van het avondmaal en bij de inzameling van de gaven. Hiernaast hebben zij een algemeen dienende taak in de gemeente.

In de praktijk betekent dit:

 • De leden van onze gemeente in praktische zin ondersteunen waar en wanneer dit nodig is.
 • Het verlenen van bijstand en bescherming aan mensen die dat nodig hebben binnen en buiten onze kerkelijke gemeente.
 • Bijdragen aan het algemeen maatschappelijk welzijn
 • Bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping

De diaconie voert dit o.a. uit door:

 • Het geven van praktische en/of financiële bijstand aan leden van de eigen gemeente in situaties waar ondersteuning door de overheid niet toereikend is.
 • Het helpen van leden van de eigen gemeente bij het verkrijgen van steun van overheidsinstanties en ander niet-kerkelijke instellingen.
 • Het regelen van vervoer voor degenen die niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen *.
 • Ondersteunen van mantelzorgers.
 • Het onderhouden van contacten met de plaatselijke voedselbank.
 • Door middel van het interkerkelijk noodfonds praktische en/of financiële steun te geven aan inwoners van Hardinxveld-Giessendam in situaties waar de ondersteuning van de overheid niet toereikend is.
 • Contact houden en deelnemen aan het overleg met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.
 • Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die lokaal, regionaal of landelijk actief zijn.

* Voor het vervoer naar en van de kerk, t.b.v. het bijwonen van de kerkdienst, kunt u contact opnemen met:
>>Jan Nederlof  Tel. 06 1322 9576 <<

Hiernaast is de taakgroep dienen is nauw betrokken bij de ZWO-activiteiten (Zending, Wereld-Diaconaat en Ontwikkelingsamenwerking.

U (of jij) kunt als volgt in contact komen met de diaconie:

 • het direct persoonlijk benaderen van een lid van de diaconie (zie het jaarboekje voor de namen en de telefoonnummers);
 • per e-mailbericht: dienen@pknhardinxveld.nl

Sociaal Diaconaal Noodfonds

Sociaal Diaconaal Noodfonds

Dit interkerkelijk noodfonds geeft praktische en/of financiële steun aan inwoners van Hardinxveld-Giessendam in situaties waar de ondersteuning van de overheid en de lokale overheid niet toereikend is en geeft hulp aan onze naasten in nood of eenzaamheid! Het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) wil vanuit de christelijke opdracht zorgzaam zijn en hulp bieden aan onze naasten in Hardinxveld- Giessendam wanneer zij sociale of financiële nood hebben. Het SDN is ontstaan uit de samenwerking tussen de kerken in Hardinxveld-Giessendam en wil praktische en financiële ondersteuning bieden aan mensen in acute of schrijnende noodsituaties.

Wel water maar geen wasmachine.
Het kan zomaar bij u naast of in de straat gebeuren. Door onvoorziene omstandigheden komen mensen in een financiële noodsituatie terecht. Tot voor kort bijvoorbeeld trokken ze het net, maar de wasmachine ging op het verkeerde moment kapot…Het Sociaal Diaconaal Noodfonds wil in dit soort situaties graag hulp bieden! Een financiële bijdrage in een aanschaf van een noodzakelijk gebruiksvoorwerp of de kosten van de reparatie kan zomaar het verschil zijn tussen het niet meer maatschappelijk kunnen functioneren en alles weer draaiend hebben.

Wel buren maar toch eenzaam.
Geregeld raken mensen door bijvoorbeeld ontslag, naast hun inkomsten, ook hun bestaande contacten of collega’s kwijt, men voelt zich overbodig en blijft steken in onvoorziene eenzaamheid. Het Sociaal Diaconaal Noodfonds wil ook in dit soort situaties graag helpen! Een financiële bijdrage in een abonnement of lidmaatschap kan zomaar het verschil maken tussen thuis zitten of er weer bij te horen!

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet zonder tips.
Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet zonder mensen die deze nood constateren in hun omgeving. Mensen die hun ogen en oren open hebben en bewogen zijn met het lot van de medebewoners van Hardinxveld-Giessendam. Wellicht kent u iemand die in aanmerking komt voor noodhulp. Neem dan gerust contact met ons op door te bellen of te mailen; wij handelen vanzelfsprekend vertrouwelijk en zonder vermelding van bron. Mogelijk heeft u zelf hulp nodig; twijfel niet en geef ons een belletje! Schroom is geen goede reden om geen hulp te vragen…

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet altijd uitkomst bieden.
Soms zijn problemen groter dan wij kunnen oplossen met een eenmalige financiële ondersteuning. In die gevallen zullen we zoeken naar een passende doorverwijzing naar andere instanties. Wilt u het Sociaal Diaconaal Noodfonds helpen hulp te geven of kunnen wij u helpen? Neem contact op door Sociaal Diaconaal Noodfonds te bellen of te mailen: info@noodfonds-hardinxveld.nl Tel. 06 24281372
Wilt u ons steunen? Maak een gift over op: NL 06 RABO 0137284144

oktober 2023