Wat geloven wij?

Wij geloven dat God de hemel en aarde geschapen heeft. Alle mensen zijn door God gewild en gemaakt, omdat Hij een doel met ons leven heeft. Hij houdt zoveel van ons, dat zijn Zoon Jezus aan het kruis gestorven is voor al onze zonden. Na drie dagen is hij weer opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel. Hij geeft alle mensen die in Hem geloven, eeuwig leven.

Door de Heilige Geest die God ons gegeven heeft kan iedere christen met God een relatie hebben. Jezus heeft alle mensen de opdracht gegeven om te bidden en te zorgen voor de mensen die het moeilijk hebben in deze wereld. Jezus zal weer op deze aarde terugkomen. Daarna zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, waarop christenen eeuwig leven hebben en waarop gerechtigheid zal zijn.

Wij geloven in de Bijbel als Gods woord. De Bijbel is de basis en grondslag van ons geloof.