ZWO-commissie

ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

De commissie bestaat uit:  Moniek Klop, Christian Kafoe, Tessa Besems en Marco Lijst.

Alle informatie over o.a. de (kern)taken van de ZWO-commissie kunt u vinden in ons
beleidsplan wat voor het seizoen 2016/2017 verder uitgewerkt is in het werkplan

Algemeen

Meer oog hebben voor de behoeften en noden in de wereld.
Het zien, bewogen worden en in beweging komen en inzet geven voor medemensen in nood. Waar helpen ook delen is. Dat is de missie van de ZWO-commissie. We ondersteunen op de terreinen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We proberen gemeenteleden meer bewust te maken van de situatie in de wereld van vandaag en te motiveren en te stimuleren tot (meer) inzet voor medemensen in nood, in de wereld en dichtbij, zowel materieel als geestelijk.
Heeft u vragen of suggesties, neem gerust contact met ons op via: zwo@pknhardinxveld.nl

Projecten

Samen met de andere gemeenten van de classis ondersteunen we vijf projecten onder het Kerk in Actie-thema ‘Versterk de Kerk’. Deze projecten ondersteunen we voor de periode van juli 2015 t/m juni 2018. Jaarlijks wordt in de eerste classisvergadering van het jaar per gemeente een financiële toezegging gedaan en vastgelegd voor dat komende jaar.

De projecten die onder voorgenoemd thema vallen zijn (met link naar website Kerk in Actie):

·         Lutherse Broederkerk in Kameroen (Z009037)
·         Cedepca in Guatemala (Z009213)
·         Isa-e-Church in Bangladesh (Z009378)
·         Ruimte voor christenen in Pakistan (Z009305)
·         Kerken als bakens van hoop in Syrië (N000693)

Daarnaast ondersteunt onze kerkelijke gemeente (buiten Kerk in Actie om) voor dezelfde periode de stichting Bright Star in India (bsenl.nl)

Toelichting op de projecten

Lutherse Broederkerk in Kameroen; Duurzame landbouw en predikantenopleiding

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

Cedepca in Guatemala; Vrouwen laten hun stem horen in kerk en samenleving

Vrouwen in Guatemala worden dagelijks gediscrimineerd en velen hebben te maken met huiselijk geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in Guatemala hen daarbij helpen? Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Cedepca een theologische opleiding en cursussen volgen voor inspirerend leiderschap voor een sociaal sterke kerk die de bevrijdende kracht van het Evangelie uitdraagt.

Vrijheid voor vrouwen en opleidingen voor een sterke kerk

Cedepca werkt vanuit de overtuiging:
• Geweld tegen vrouwen moet stoppen.
• Vrouwen mogen trots zijn op zichzelf.
• Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is belangrijk.
• Er zouden meer vrouwelijk leiders in de kerk moeten komen.

Isa-e-Church in Bangladesh; Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch land

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e-Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.

Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen. In de erediensten zijn daarom veel islamitische vormen te vinden. De gemeenteleden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen. Om deze zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden vervangen zijn door Arabische woorden. Zo zijn de bijbelverhalen ook voor mensen met een islamitische achtergrond herkenbaar. Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.

Ruimte voor christenen in Pakistan; In Pakistan maken christenen maar twee procent van de bevolking uit, een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.

De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is hard nodig. Want nog altijd worden er aanslagen gepleegd tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is voor iedereen.

Kerken als bakens van hoop in Syrië; Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.

Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

Dit project stond centraal tijdens de 40dagentijdcampagne 2016.

Bright Star in India; “Streven om kansarme kinderen bright stars te laten worden in de samenleving”

Miljoenen mensen in India vechten dagelijks om te overleven. Een klein beetje aandacht voor deze mensen kan al het verschil maken om de negatieve spiraal om te buigen van overleven naar leven. Door onder meer kwaliteitsonderwijs te geven, de inzet om de leefomgeving te verbeteren en de passie om wezen op te vangen, wil Bright Star hoop en kansen geven aan hen die in de achterbuurten van Pune wonen.

Bright Star House is een weeshuis voor kinderen met aids. Kinderen die in India aan hun lot worden overgelaten. Toen deze kinderen vervolgens niet welkom waren op de scholen, is met Bright Star Education (BSE) gestart. “Alle kinderen hebben gelijke rechten, dus ook kinderen met aids”, was de motivatie. In India zijn kinderen verplicht basisonderwijs te volgen op reguliere scholen. Scholen waar nauwelijks of geen onderwijs wordt gegeven. Regelmatig staan er geen of ongemotiveerde leerkrachten voor de klas. Aandacht voor het individuele kind is nauwelijks aan de orde. BSE voorziet in onderwijs aan kinderen tot zes jaar. Hier krijgen de kinderen al lessen Engels, lezen, rekenen en andere vaardigheden. Ze gaan vervolgens met een voorsprong naar de basisschool. Voor of na schooltijd bezoeken de kinderen de school van BSE waar ze aanvullende en hoog kwalitatieve lessen krijgen.

Andere activiteiten
Naast de ondersteuning van de projecten is er nog een aantal andere activiteiten die tot de taken van de ZWO-commissie behoren:

40 dagentijd
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Dit proberen we als ZWO-commissie vorm te geven door de verschillende commissies binnen de kerk samen te brengen en gezamenlijk een invulling hieraan te geven.

Aanvullende projectondersteuning
Gedurende het seizoen worden er twee tot vier “vrije” doelen van Kerk in Actie met een eenmalige gift ondersteund. De grootte van deze gift is afhankelijk van de financiële situatie op dat moment.