taakgroep Leren

GEBEDSKRING (maart / april 2020)

Vier krachtige redenen voor gebed:
1 God heeft ons in de bijbel gezegd dat als we Hem ergens om vragen Hij het ons zal geven. ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen?’ (Mattheüs 7:11)
2 Wanneer we samen bidden is het ook makkelijker om eraan te denken om voor anderen te bidden. Daarnaast nemen we er ook meer tijd voor omdat we er speciaal voor zijn samen gekomen!
3 Jezus vertelde ons dat het belangrijk is om te blijven bidden! (Lucas 1-8)
4 Door samen te komen voor gebed leer je elkaar ook beter kennen! Het is heel waardevol om met elkaar te delen wat er aan de hand is in ons leven. We stellen ons daardoor kwetsbaarder op en geven elkaar de mogelijkheid om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.

We gaan samen bidden voor alles wat er in onze gemeente speelt, op vrijdagavond om 19.00 uur op: 06 en 20 maart; 03 en 17 april; 01 mei

______________________________________________________________________________________

BIJBELSTUDIE (maart /april 2020)

Jezus: Alpha en Omega
De eerstvolgende Bijbelstudies zullen gaan over:
De rode draad – Zeggingskracht – Structuur – Jezus – Menswording van Jezus – Gods koninkrijk.
Alles gaat over Het Grote Verhaal. Daarom gaan we de komende lessen lezen uit dat verhaal wat in grote lijnen de inhoud van ons geloof beschrijft. Dit verhaal is nodig om het bestaan te duiden:
de oorsprong en de bestemming, maar ook de reden van alle gebrokenheid in de wereld en onszelf. Wat geeft zin aan het leven en hoe is het mogelijk de hoop niet te verliezen? Hele grote thema’s. De studies zijn gehaald uit het Omega-dossier van Johan Vink, een lijvig boekwerk waar we kleine stukjes uit behandelen. De komende avonden gaan we verder bij ‘Het Grote Verhaal’; dit sluit mooi aan bij ons jaarthema van een goed verhaal.

In verband met de thema-avonden zal de frequentie van de Bijbelstudies 1 avond per maand worden. 04 maart; 15 april en 13 mei; om 20.00 uur bij iemand thuis.

______________________________________________________________________________________

OVER EEN GOED VERHAAL GESPROKEN C.S. LEWIS (januari/februari 2020)

De eerste thema-avond komt er aan. Op 16 januari hopen we met elkaar een start te maken met de serie over C.S. Lewis, bekend van de verfilmde serie over Narnia, maar hij heeft veel meer geschreven, ook over zaken die nog verrassend actueel zijn. Daarom organiseren wij onder de bezielende leiding van onze predikant Amanda Spies drie inspirerende thema-avonden over hem. Met inleidingen met videomateriaal, vervolgd met uitleg en nieuwe inzichten, muziek, verwerking in kleine groepen. Eén klein boekje van Lewis zullen we helemaal lezen: Verdriet, dood en geloof, persoonlijke dagboekaantekeningen met gedachten die het sterven van zijn echtgenote Joy bij hem opriepen. Met een reader lezen we ook fragmenten van andere boeken van hem. Via Narnia (sprookjes), De grote scheiding, Brieven uit de hel (theologische gedachten), een bloemlezing van zijn hele werk. De kosten voor drie avonden incl. boekje komen uit op €10,00. Data: donderdagavonden 16 januari, 13 februari en 26 maart, 19.30-22.00 uur. Nog niet opgegeven? Geen probleem, sluit gerust aan of meld even via leren@pknhardinxveld.nl

Namens de Taakgroep, ds. Amanda, Klaas en Piet, welkom.
_____________________________________________________________________________________

AANKONDIGING CLOSE READING (40-dagentijd 2020)
De leesuurtjes in de adventstijd zijn nog maar amper achter de rug of ik mag u en jullie al weer uitnodigen voor de serie in de veertigdagentijd naar Pasen toe.

Het concept is vermoedelijk inmiddels bekend: we lezen de teksten die zondags in de dienst centraal zullen staan en delen met elkaar wat dat bij ons oproept aan vragen, verwondering, etc. Samen zoeken we naar de betekenis van de tekst, ook voor ons leven hier en nu, en leven we toe naar de zondag.

Wederom op dinsdagavonden van 19.00 – 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Data: 25 februari / 3 / 10 / 17 / 24 / 31 maart en vermoedelijk 7 april. (Houd voor de laatste bijeenkomst t.z.t. de Weekbrief in de gaten; vanwege de vespers in de Stille week komen we waarschijnlijk op een andere tijd samen)

Aanschuiven kan per keer en aanmelden hoeft niet. Van harte welkom – voor het eerst of opnieuw.
ds. Amanda Spies
____________________________________________________________________________________

ACTIVITEITEN VAN V.E.T. BOVEN-HARDINXVELD (januari/februari 2020)

Vier avonden waarbij ook belangstellenden uit onze gemeente hartelijk welkom zijn:

– Donderdag 16 januari: Film ‘I’ LL PUSH YOU’, over twee vrienden, een rolstoel en hun weg naar Santiago de Compostella.

– Woensdag 29 januari: ‘Leven om te werken of werken om te leven?’ Geïnspireerd door het boek ‘Ethiek Onderweg’ van Gerard de Kruijf wordt, o.l.v. Ds. Carmen Melissant, nagedacht over werk en rust.

– Vrijdag 7 februari: ‘Wijn in de Bijbel’. Registervinoloog Erik van Pijkeren verzorgt een wijnproeverij. Naar aanleiding van het wijnwonder van Jezus in Kana en met behulp van de proeverij gaat men in gesprek over levensthema’s. Er zijn ook alcoholvrije gefermenteerde sappen.

– Donderdag 27 februari: Lezing kruiswegstaties , deel 1 van een tweeluik, door Rob van Uden.

Voor alle activiteiten geldt:
Plaats: bijgebouw van de kerk, koffie en thee vanaf 19.45 uur, vrijwillige bijdrage m.u.v. de wijnproeverij, de kosten daarvan bedragen € 12,50.

Over deze activiteiten vindt u uitgebreide informatie op de website (www.pknbovenhardinxveld.nl/download/programmaboekje-vt-2019-2020/) én de poster op het prikbord in de ontmoetingsruimte.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

GEBEDSKRING (november / december 2019)
Gebed
De Bijbel leert ons dat we ten alle tijde een ‘biddende houding’ moeten aannemen. Eén van de prachtigste aspecten van bidden is dat we zelfs kunnen bidden als we aan het werk zijn, als we thuis zijn, of op andere plaatsen. We kunnen zelfs bidden als we in de auto rijden. Een biddende houding betekent dat we ons steeds bewust moeten zijn van de aanwezigheid van God en dat Hij altijd luistert.

‘Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jakobus 5:16). Dit betekent dat de kleinste vurige verzoeken met dezelfde kracht door God worden ontvangen als een lang gebed: ‘Ik geloof’ heeft de macht om jouw leven te veranderen.

Toen de leerlingen van Jezus Hem vroegen om hen te leren bidden, leerde Hij hen het ‘Onze Vader’. Dit gebed leerde hen om God te eren, om Zijn perfecte wil voor hun levens na te streven, om Hem te vragen in hun behoeften te voorzien, om Zijn voorzieningen te verwachten en om zichzelf in dienstbaarheid op te offeren.

We gaan bidden voor de gemeente op vrijdagavond 19.00 uur op 15 en 29 nov; 13 en 27 dec; 10 jan


BIJBELSTUDIE (november / december 2019)

Soms denken mensen dat de Bijbel al onze vragen beantwoordt. Dat is gewoon niet waar. Het dagelijks leven in de 21e eeuw omvat allerlei zaken die de Bijbel niet direct bespreekt. Wél vertelt de Bijbel het grote verhaal: Hoe God een volk verlost, door Zijn heerlijkheid en door Zijn genade. Hoe Hij Zichzelf daarin openbaart. En dat Hij zegt: ‘Dit zijn de geboden om bij te leven, waardoor je vreugde en licht vindt.’ Daarom lezen wij de Bijbel dus. Niet om de Schrift zodanig te verdraaien dat zij al onze vragen beantwoordt. Wij zeggen: ‘Ik wil mij onderwerpen aan wat God gezegd heeft, en gaandeweg God steeds beter leren kennen.’ Het gaat ook over liefde. Wanneer je dit Boek bestudeert, zou je liefde voor God moeten toenemen.

Wil je samen op zoek gaan naar meer van Gods liefde in de Bijbel, heb je vragen, wil je de Bijbel beter leren kennen neem dan gerust contact op met Klaas Otter en kom eens vrijblijvend langs op de groep.

November 2019
Paradox.
Op de Bijbelstudiegroep bespreken we met elkaar onderwerpen uit een boek: Het Omega-Dossier.
Deze week ging het over paradoxen. Schijnbaar absurd, maar echt waar.
Deze week las ik ook een stukje in het EH magazine dat hier op aansluit:
Het geloof en de waarheid die zo vaak een paradox lijken te bevatten.
Het is geloven in een grootse God die overwon door de grootste vernedering.
Het is niet weten waar je naartoe gaat, maar toch zeker zijn dat je er komt.
Het is volkomen vrij zijn in volledige afhankelijkheid.
Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt.
Het is verlangen en verdragen. Schoonheid en gebrokenheid.
Loslaten en vasthouden. Volkomen zijn in onvolkomenheid. En krachtig in kwetsbaarheid.
En pas als ik besef dat ik het echt niet weet, kom ik tot echte antwoorden.
Pas als ik weet dat ik het niet kan, ontvang ik bovennatuurlijke kracht.
Pas als we zoeken wie God is, kunnen we vinden wie we zelf werkelijk zijn.
Schijnbaar absurd, maar echt waar.


AANKONDIGING CLOSE READING (november / december 2019)

De adventstijd komt er weer aan, en dus start binnenkort ook de serie Bijbelleesuurtjes weer. Het concept is vermoedelijk inmiddels bekend: We lezen de teksten die zondags in de dienst centraal zullen staan en delen met elkaar wat dat bij ons oproept aan vragen, verwondering etc. Samen zoeken we naar de betekenis van de tekst, ook voor ons leven hier en nu, en leven we toe naar de diensten op zondag en naar Kerst.

Wederom op dinsdagavonden van 19.00 – 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Data: 26 nov / 3 dec / 10 dec / 17 dec. Doet u of jij – wellicht opnieuw – mee? Bijzondere kennis is niet nodig; interesse in de Bijbelverhalen is genoeg. Aanschuiven kan per keer en aanmelden hoeft niet.
Van harte welkom! ds. Amanda Spies


OVER EEN GOED VERHAAL GESPROKEN (november / december 2019)

Het zal u niet ontgaan zijn dat het jaarthema luidt : Een goed verhaal. Een bekende christelijke verhalenverteller is C.S. Lewis, beroemd van de verfilmde serie over Narnia, maar hij heeft veel meer geschreven, ook over zaken die nog verrassend actueel zijn. Al decennia lang goed voor miljoenenverkoop van boeken.

Daarom organiseren wij onder de bezielende leiding van onze predikant Amanda Spies drie inspirerende thema-avonden over hem. Met inleidingen met videomateriaal, vervolgd met uitleg en nieuwe inzichten, muziek, verwerking in kleine groepen. Eén klein boekje van Lewis zullen we helemaal lezen: Verdriet, dood en geloof, persoonlijke dagboekaantekeningen met gedachten die het sterven van zijn echtgenote Joy bij hem opriepen. Met een reader lezen we ook fragmenten van andere boeken van hem. Via Narnia (sprookjes), De grote scheiding, Brieven uit de hel (theologische gedachten), een bloemlezing van zijn hele werk. Het duurt nog even, maar voor het bestellen van het boekje willen we héél graag z.s.m. weten wie meedoen.

De kosten voor drie avonden incl. boekje komen uit op €10,00.
Data: donderdagavonden 16 januari, 13 februari en 26 maart, 19.30-22.00 uur.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 16 december via: leren@pknhardinxveld.nl
Nieuwsgierig, maar wilt u meer weten? Schiet ons gerust aan!
Namens de Taakgroep Leren, Amanda, Klaas en Piet.