taakgroep Leren

3.1 Geloofshuiskamers
Dit staat symbool voor: Elkaar ontmoeten als gemeente in de warmte en het
vertrouwen van onze huiskamers, waarbij we ons geloof en gedachten met elkaar
delen. De geloofshuiskamer bestaat uit een kleine groep gemeenteleden die drie
keer per jaar samenkomen, om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten
en het geloof te delen. Aan de hand van onderwerpen die ontleend zijn aan het
jaarthema.
• Data: verschillende data in 2023 en 2024
• Waar: bij gemeenteleden thuis
• Door wie: taakgroep Leren en gespreksleiders
• Waar/hoe aanmelden: uitnodiging voor iedereen via de Weekbrief of via
leren@pknhardinxveld.nl
• Wie al eerder meedeed wordt persoonlijk uitgenodigd.

3.2 Bijbelstudie
Vanuit de Bijbel gaan we dit jaar met de vrucht van de Geest elke twee weken
elkaar stimuleren en helpen om Gods woord te begrijpen en te gaan doen. Om
hierdoor een mooi mens te worden.
• Bijbelstudie
• Data: in 2023 geen Bijbelstudie

3.3 Gebedskring
Elke twee weken is er op vrijdag de gelegenheid om in gebed te gaan voor de
gemeente. Na een korte opening met een tekst een lied en gebed gaan we
bidden voor wat er op gemeentegebied speelt op dat moment.
• Data: vanaf eind augustus op vrijdagavond 19.00 uur om de veertien
dagen
• Waar: in de kerkenraadskamer
• Door wie: taakgroep leren (Klaas Otter)
• Waar/hoe aanmelden: voor iedereen, opgave bij taakgroep
leren@pknhardinxveld.nl

3.4 Close Reading
Close Reading is een bijbelleesuurtje voor eenieder met interesse in de zondagse
lezingen op weg naar de grote feesten. Samen een Bijbeltekst lezen en bespreken
die ’s zondags in de dienst centraal zal staan. Specifieke kennis is niet nodig;
interesse in de verhalen is voldoende. De hele reeks volgen mag, maar één keer
komen kan ook.
Data: tijdens de advent weken en 40 dagen tijd.
• Waar: in de kerkenraadskamer
• Waar/hoe aanmelden: vrije inloop, aanmelden niet nodig