taakgroep Leren

GEBEDSKRING  (in de consistorie, zie de agenda voor de tijden)

Vier krachtige redenen voor gebed:
1 God heeft ons in de bijbel gezegd dat als we Hem ergens om vragen Hij het ons zal geven. ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen?’ (Mattheüs 7:11)
2 Wanneer we samen bidden is het ook makkelijker om eraan te denken om voor anderen te bidden. Daarnaast nemen we er ook meer tijd voor omdat we er speciaal voor zijn samen gekomen!
3 Jezus vertelde ons dat het belangrijk is om te blijven bidden! (Lucas 1-8)
4 Door samen te komen voor gebed leer je elkaar ook beter kennen! Het is heel waardevol om met elkaar te delen wat er aan de hand is in ons leven. We stellen ons daardoor kwetsbaarder op en geven elkaar de mogelijkheid om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.