Historie

 

Al in 1844 is er in de gereformeerde kerk in een predikant bevestigd, de vrijmaking in 1944 (hieruit zijn de vrijgemaakte en synodaal gereformeerde kerken ontstaan) heeft een gescheiden archief opgeleverd, waardoor de geschiedschrijving van onze (synodale) kerk pas in 1945 vastgelegd is.
Na een tiental jaren werd in 1954 besloten om een eigen nieuwe kerk te laten bouwen aan de Stationsstraat.

Boekje ‘Een halve eeuw kerkgebouw’
Meer weten over de geschiedenis van onze kerk? Het boekje ‘Een halve eeuw kerkgebouw’, geschreven door Karin de Rijke – Bout, vertelt hoe de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld is ontstaan, gebouwd, gegroeid en er nu uitziet na ruim 50 jaar.

Bekijk hier het Boekje ‘Een halve eeuw kerkgebouw’.

“Beelden uit het verleden”

Onze kerkenraad begin jaren 50.
Zittend v.l.n.r: Ds. Matter, br. R. Bruyn en br. de Zeeuw
Staande v.l.n.r.: br. de Vos, br. Prins, br. de Mik, br. Boersma en br. v. Dis

In “ONS ALLER MOEDER”, “maandblad der Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, 4e jaargang no. 7, December 1949”, lezen we onder andere onderstaande woorden. Onze toenmalige predikant Dr. H.M. Matter heeft ze als redacteur aan het papier toevertrouwd. Het is letterlijk overgenomen.


Catechisatie
De jongelui beneden 16 jaar hebben met ingang van maandag a.s. (Sinterklaas!) weer catechisatie in de beneden consistorie. Als we op tijd kunnen beginnen mogen ze een kwartiertje eerder weg in verband met het feest.Ze moeten leren: vr. en antw. 18 en 19 van de Catechismus plus de teksten : Rom. 5:19 en Jes. 9:5.

Uit de kerkeraad
We hebben allereerst vergaderd op 7 november. Het werd een late vergadering.Er werd dan ook maar even over 26 huisbezoeken verslag uitgebracht en we hebben veel gehoord, dat tot dank-, maar ook wel iets dat tot verootmoediging stemt. We zijn voorst ijverig geweest in goede werken en hebben hebben uit de kas Alg. Christelijke doeleinden fl. 2,- geschonken voor de arbeid onder schippers in Lobith waar een eigen schipperskerk zal komen; voorts fl. 15,- voor de stichting van een Prot. Christelijk Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid, voor “Bethsaïda”(arbeid onder de zeevissers) fl. 2,50, voor het studiefonds der Theol. Hogeschool fl.5,-, en uit de diaconale kas fl.2,50 voor het “Nationaal Geuzengesticht”, d.i. een gereformeerd weeshuis.

Waar de kerkeraad het in het algemeen niet goedkeurt, dat predikanten ’s Zondags ten behoeve van de Dienst des Woords gebruik maken van een publiek vervoermiddel, is een verklaring gegeven van het feit, dat onlangs een hier optredend predikant dat wel heeft gedaan. De verklaring lag in de ernstige omstandigheden in het gezin van deze predikant.

Kent u ze nog? Wij kunnen een paar mensen “niet thuisbrengen”.

Ons kerkkoor “Com nu met Sangh”, heeft ruim 45 jaar bestaan. Onderstaande foto is genomen  “aan de vooravond van het 45-jarig bestaan”.

De kerkenraad met Ds. Boukes eind jaren 80 van de vorige eeuw.