Voor de kinderen

Op 4, 11 en 18 augustus is er geen kindernevendienst! Maar de kinderen zijn uiteraard welkom!
Wel liggen er puzzels en werkbladen klaar op de kast met de liedboeken, voor hen die moeite hebben met stil zitten en luisteren.

Oproep cantorij

Tijdens de startdienst van 15 september a.s. willen we als cantorij onze medewerking verlenen.

Wie zingt er mee?

We repeteren op:
Woensdag 28/8 van 19.30u – 21.00u
Zondag 1/9 van 19.30u – 21.00u
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u

Opgeven graag bij Annelies:
anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148

Wees welkom, geen toelatingseisen!

WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDINXVELD-GIESSENDAM

Deze werkgroep is opgericht in de periode dat er heel veel vluchtelingen naar ons land kwamen. Ook in onze gemeente kwamen veel mensen uit vooral Syrië en Eritrea. Voorgangers van enkele kerken riepen toen vertegenwoordigers van alle kerken uit ons dorp bij elkaar om, in navolging van Christus, hulp te bieden. Daarbij is de tekst uit Matteüs 25: 35 (….Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis…….) een stimulans om actie te ondernemen. Mensen werden o.a. geholpen bij de inrichting van het huis, het vinden van belangrijke adressen, meegaan naar het ziekenhuis, enz. Onze kerk zorgde ervoor, dat er fietsen beschikbaar kwamen. De vluchtelingenstroom is intussen afgenomen, maar door o.a. gezinshereniging komen er nog steeds nieuwe Nederlanders/Hardinxvelders bij.

De werkgroep Kerk en Vluchteling is intussen uitgegroeid tot een platvorm waar allerlei organisaties, die een rol spelen bij het opvangen en begeleiden van de doelgroep, elkaar ontmoeten en samenwerken. Zo zijn bijvoorbeeld Fien Wonen, Sociale Zaken van onze burgerlijke gemeente, Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, het Platvorm Sociaal Domein, Servanda, Sociale Dienst Drechtsteden, de Bibliotheek en Home-Start aanwezig. Daarnaast maken diakenen van verschillende plaatselijke kerken deel uit van het platvorm.
Ook onze kerk is erin vertegenwoordigd.

Het nut van zo’n brede groep is dat niet iedere organisatie het wiel uitvindt, zijn stukje werk doet en weer verder gaat. Tevens wordt er informatie uitgewisseld en hulp en advies gevraagd. Voorbeelden:
– Er is in ons dorp een gezin komen wonen. Fien Wonen meldt, dat er eigenlijk nog een schutting geplaatst moet worden. Zijn er mensen uit de kerken die kunnen helpen?
– Vluchtelingenwerk vindt dat er weinig progressie is in het leren van de Nederlandse taal. Komt hij of zij nog naar het taalcafé in de bibliotheek. Nee? Dan gaan we maatregelen nemen.
– Vanuit de kerken is er ook een vrijwilliger gekomen, die goed de weg weet in het bedrijfsleven en die in de afgelopen maanden twintig mensen naar een arbeids- of stageplaats heeft begeleid!

Waarom deze lange inleiding? Uiteraard om u te informeren over een deel van het werk van de Taakgroep Dienen, maar vooral om u attent te maken op de vrijwilligersvacaturebank van Servanda.
Als u tijd en energie over heeft om iets voor anderen te doen naast het kerkelijke vrijwilligerswerk, biedt deze vacaturebank https://www.servanda.nl/informele-Zorg/vrijwilligersvacaturebank daartoe een aantal mogelijkheden. Vanuit het werk van Kerk en Vluchteling willen we met name wijzen op de vacatures bij Home-Start (ouders opvoedingsondersteuning bieden) en bij Vluchtelingenwerk Hardinxveld-Giessendam (begeleider huisvesting statushouders). Iets voor u? Kom in actie!

Nacht van Gebed

Op de 1e zondag na Pinksteren wordt traditioneel de “Zondag voor de Vervolgde Kerk” gehouden en dat is dit jaar zondag 16 juni.
De vrijdag erop is dan de Nacht van Gebed en die valt dit jaar op vrijdag 21 juni. Op deze avond/nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd.
Ook in onze gemeente Hardinxveld-Giessendam doen we daaraan mee. U/jij bent hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen.
De avond is verdeeld in 3 blokken en die zijn van 20:00 tot 22:00 uur, van 22:00 tot 0:00 uur en van 00:00 tot 01:30 uur.
De locatie waar dit plaats vindt is De Parel, Talmastraat 9.
De deuren van de Wagon (beneden in De Parel en bereikbaar via de buitentrap aan de straatzijde) gaan 15 minuten voor aanvang van ieder blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een film kijken waarin een vervolgde broeder/zuster uit het desbetreffende land of regio zijn/haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan.
Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om in een groep te bidden. Hardop meebidden is geen verplichting en alleen het erbij zijn geeft al betrokkenheid! Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen.
Reserveer alvast deze datum in uw/jouw agenda en doe mee! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Philip de Rover op telefoonnummer 611123.

Namens de werkgroep Nacht van Gebed, Philip de Rover

’t Pinksterpad

Op tweede Pinksterdag, 10 juni, zijn er weer wandelingen, georganiseerd door diverse kerken.
Er zijn dit jaar 3 inspirerende wandeltochten en wel in:

Emst, nabij Epe op de Veluwe
Nieuw-Lekkerland, o.a. langs de molens in Kinderdijk
Dirksland op Goeree Overflakkee.
U vindt ze op pinksterpad.nl

Paasbrunch

Paasbrunch zondag 21 april
Pasen komt er weer aan. En ook dit jaar organiseren we weer een paasbrunch! Na al meerdere geslaagde versies van deze brunch willen we dit jaar weer een paasbrunch organiseren. Na de morgendienst op Eerste Paasdag, zondag 21 april, bent u/ ben jij van harte welkom in de ontmoetingsruimte om van een heerlijk paasmaal te genieten en elkaar te ontmoeten.

Deze brunch wordt niet alleen voor de eigen gemeenteleden georganiseerd, jong en oud, maar ook voor mensen in onze omgeving die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat zij eenzaam zijn of Pasen zonder familie moeten doorbrengen.

Meld je aan! Geef je op voor de brunch door hier het formulier in te vullen, of door een mail te sturen naar paasbrunch@pknhardinxveld.nl met vermelding van:

· Naam

· Of je bereid bent om iets te maken of mee te nemen en zo ja, wat voor eten of drinken.

· Eventuele speciale eet-/dieetwensen.

Of vul het aanmeldstrookje in, dat u in de ontmoetingsruimte vindt. Opgeven kan tot en met woensdag 17 april a.s.
We hopen op een mooie, gezellige en dankbare brunch!

Een moment stil…

Vanaf as-woensdag tot aan Pasen is er iedere zaterdagmiddag in de kerk een stilteruimte ingericht. Je krijgt de gelegenheid om te bidden, na te denken, de drukte even buiten te sluiten.
We leven toe naar Pasen en staan stil bij het lijden en sterven van Jezus. Het is bij uitstek een tijd voor inkeer, vasten en de stilte zoeken. Ook voor u, voor jou?
De stilteruimte is tot en met 20 april op zaterdagmiddag geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

3e Thema avond over het Heilig Avondmaal

3e thema-avond!

Woensdag 27 maart ’19 staat de 3e thema-avond “een goed gesprek over het Heilig Avondmaal” gepland. Ds. Vermeulen (Jacobikerk in Utrecht) zal deze avond leiden. Deze 3e avond zullen we geïnformeerd worden en van gedachten wisselen over verschillende vormen van het Heilig Avondmaal en een bredere openstelling. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee alvast klaar en om 20.00 uur zal de avond starten. U bent van harte welkom, ook als u de eerste 2 avonden niet aanwezig was. We hopen weer op een grote opkomst!

Contactmiddag op donderdag 21 maart

Als taakgroep omzien willen we het contact onderhouden en bevorderen met en tussen onze gemeenteleden. Daar zijn natuurlijk veel vormen voor, zoals de (groot)huisbezoeken en volgende maand ook weer de paasbrunch (samen met taakgroep vieren). Ook willen we met onze predikant gespreksmiddagen organiseren met een thema voor een goed gesprek.

De eerste middag hopen we te houden op donderdag 21 maart, aanvang 14.30 uur. Het thema Psalmen zal centraal staan in het luisteren, praten en zingen. De taakgroep omzien 70+ wil alle senioren schriftelijk uitnodigen.

Het is niet de bedoeling dat dit speciaal een ouderenmiddag wordt, dus iedereen die in de gelegenheid is om er bij te zijn: Welkom!