Gemeenteavond op dinsdag 22 september, 19.30 uur

Op 22 september heeft uw kerkenraad een gemeenteavond gepland. Er zal een
aparte link naar een formulier gestuurd worden waarmee u zich kunt opgeven
voor deze gemeenteavond. De avond wordt gehouden in de kerkzaal op 1,5
meter afstand van elkaar net als tijdens de kerkdiensten. Tijdens deze avond zal
het voornamelijk gaan over het avondmaal nieuwe vorm, zoals dat in het vorige
Contactblad is gepresenteerd. Het zal wellicht nog wel even duren voor het op die
manier gevierd kan worden, maar we willen graag dit onderwerp samen met u
afsluiten. Tijdens deze avond zal ook het nieuwe logo voor u gepresenteerd
worden.

Voedselbank

Al sinds de oprichting van de voedselbank, hier in Hardinxveld-Giessendam is uw gemeente op verschillende manieren betrokken bij de voedselbank.
Het is vooral uit medegevoel met het leed van andere mensen. Vaak zijn mensen buiten hun schuld in zwaar weer terecht gekomen. Dit kan op allerlei gebied zijn. Bijvoorbeeld door de corona, een faillissement, ziekte, een scheiding, of het zijn mensen die zich in een achterstandspositie bevinden. Onze samenleving kan best ingewikkeld zijn.
De toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket is ongeveer 45% van de NIBUD-norm. Dit is een minimale norm om normaal te kunnen leven. Mensen zitten vaak jarenlang in deze positie.

Onze klanten zijn blij als ze een cadeaubon krijgen het geeft iets extra’s.
Twee voorbeelden van een bijzondere reactie:
– van een meisje: ‘mamma, kan ik nu oorbelletjes krijgen?’
– iemand gaf het aan haar moeder, als cadeautje omdat zij zoveel voor haar deed.

Als voedselbank kunnen we het niet alleen, daarom zijn we dankbaar met de goede samenwerking met anderen, onder andere de kerken. We waarderen de betrokkenheid, de gastvrijheid en – elke week weer – de uitgifte in het Spoor. Met elkaar zijn we sterk! Op dit moment hebben we 32 vrijwilligers en 38 klanten (95 personen). Neem voor meer informatie eens een kijkje op onze website: https://www.voedselbankhagi.nl
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om jullie, en zeker ook namens onze klanten hartelijk te bedanken.
Vriendelijke groet, Paul Sterrenburg

Koffieochtenden

Omdat de belangstelling voor het koffiedrinken en elkaar ontmoeten op de laatste
woensdag van de maand nog groeiende is, gaan we dit kalenderjaar in ieder
geval door.
U bent welkom op woensdag 30 september en 28 oktober.
Vrije inloop tussen 9.30 en 11.30!

Nieuw logo voor onze kerk

Met de start van het nieuwe seizoen zal ook het nieuwe logo van onze kerk zichtbaar worden. Na het kiezen van een nieuwe naam voor ons gebouw vorig jaar, is de afgelopen periode hard gewerkt aan bijpassend verfrissend nieuw logo. Klik hier om alvast een kijkje te nemen en te weten welk verhaal er achter het logo schuil gaat.

Geloofshuiskamers

Het jaarthema is: Het goede leven (Bloeien in Gods licht)
Op de site van de PKN staan een aantal suggesties voor gebruik van het jaarthema in groepen.

We besluiten voor de Geloofshuiskamers hier een paar van te gebruiken.
1 – Samen in gesprek (persoonlijke verhalen over levenskunst)
2 – Samen naar het land van hoop (muziek stuk beluisteren)
3 – Samen de maaltijd houden (delen)

Avond 1 (in de week van 5 t/m 8 oktober):
Samen in gesprek; In gesprek over levenskunst. Wat is de waarde van het leven? Persoonlijke verhalen over levenskunst. Je bent niet alleen.
Hoe heeft de corona crisis hierin iets voor jou betekent? 1 Corinthiërs 13
Hoe leef ik een goed en geslaagd leven?
Lukt het jou om de balans te bewaren? Wees jezelf.
Geef vorm aan je eigen leven met een tekst van Anselm Grün. Wil je meedoen geef je op via de mail: leren@pknhardinxveld.nl

Bijbelstudie

Je bent een mooi mens…….

Het nieuwe seizoen staan we stil bij de vrucht van de Geest aan de hand van Bijbelteksten horend bij de negen onderdelen van de vrucht: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De innerlijke schoonheid van iedere christen die naar buiten zichtbaar wordt: Je bent een mooi mens……Hoe God je karakter vormt. Tevens gaan we iedere avond kort tijd nemen om te oefenen in het stil zijn voor God, in Zijn aanwezigheid. Een jaar waarin we elkaar zullen laten leiden door de woorden uit de Bijbel, om vrucht te mogen dragen voor God.

Op woensdagavond om de veertien dagen vanaf 16 september. Wees welkom om dit seizoen mee te gaan doen. Opgave via: leren@pknhardinxveld.nl

Startweekend: HET GOEDE LEVEN

Vanuit de PKN is er een nieuw jaarthema aangereikt, waar we graag in mee gaan: Het Goede Leven. Komend jaar zullen we daar meer over gaan horen en het onderwerp bespreken met elkaar. Op de groothuisbezoeken en Geloofshuiskamers, met thema-avonden en diensten. Het startweekend is gepland van 18 t/m 20 september. Het ziet er naar uit dat ook het startweekend anders zal zijn vanwege de aangepaste 1,5 meter afstand tot elkaar. Toch gaan we wat verzinnen om een goede start te maken als gemeente: op een andere manier met andere activiteiten dan andere jaren. Echter Het Goede Leven vraagt om aandacht vooral als het goede leven lijdt onder het gemis aan contacten. We zijn en blijven verbonden door onze Heer en Heiland Jezus Christus en dat gaan we met elkaar vieren met het goede leven.

Concreet:
Als gemeente gaan we komend jaar met het thema: “Het goede leven” één en ander organiseren. Met de start van het gemeente werk zijn we gewend om samen dingen te doen. Het komend seizoen ziet er echter anders uit vanwege de Corona maatregelen.

Maar ondanks de maatregelen hebben we voor het weekend van 18 t/m 20 september toch wel hele leuke activiteiten voorbereid. In gezinsverband en als kinderen samen kan er nog wel wat gedaan worden.

Wat gaan we doen:
– fietstocht
– speurtochten voor de jeugd vanuit de clubs
– klootschieten in het west park
– een puzzel in de kerk
– Geocaching voor jeugd van 8-12 en 12-16 jaar
– startdienst met na afloop buiten koffie

Kroonbede 2020

Al meer dan tien jaar organiseert het interkerkelijke Comité Kroonbede Hardinxveld-Giessendam de zogenoemde Kroonbedebijeenkomst. Traditioneel vindt deze bijeenkomst plaats op de tweede dinsdag van september. Voorgangers en christenpolitici uit ons dorp geven invulling aan een meditatieve overdenking, een politieke toespraak en de Kroonbede. Een kernelement is de voorbede die wordt gedaan voor onze dorpsgemeenschap en de lokale overheid, waarbij ons land als geheel, de landelijke overheid en het Koningshuis niet worden vergeten.
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zien we ons als comité genoodzaakt om de bijeenkomst, dit jaar op 8 september, niet door te laten gaan.
Voor meer informatie klikt U hier.

 

Samen kerk, samen sterk

We vieren ook dit jaar samen Pinksteren! De bovenstaande slogan heeft alles te maken met het pinksterweekend. Sinds ik me kan heugen is er met Pinksteren een conferentie van stichting opwekking. Dit jaar is daar een aangepaste vorm voor gevonden. Een groot aantal christelijke partners heeft de handen ineengeslagen en de digitale Pinkster-conferentie georganiseerd. Op de onderstaande site vind je de livestreams en vind je het volledige programma.

Voor diverse leeftijdsgroepen is er een programma door het hele pinksterweekend heen. Via radio, televisie en computer is er heel veel te beleven. Kijk eens naar het programma en pik een graantje mee.

We kunnen via livestreams en eerder opgenomen programma’s van gisteren tot en met maandag, Pinksteren meevieren. Zo zijn er samenkomsten met o.a. Otto de Bruijne, Nelinda Troost en Jurjen ten Brinke en worden er seminars over actuele thema’s aangeboden. Ook zijn er inspirerende tafelgesprekken en presenteert Groot Nieuws Radio haar Top 100 van Opwekkingsliederen. Kinderen, tieners en jongeren kunnen hun eigen programma’s volgen, en dat geldt ook voor de bezoekers van de Bijzondere Mensen Tent. https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren

Klaas Otte

Het goede leven

Vergadering Taakgroep Leren

Vorige week en afgelopen week zijn we met de Taakgroep aan de voorbereidingen begonnen voor komend seizoen. We pakken de draad op en hebben besloten om de activiteiten voor te bereiden en zo ver als mogelijk ervan uitgaan dat we (in kleine) groepen bij elkaar kunnen komen. Als gehele Taakgroep hebben we vergaderd via de digitale weg. Ieder op zijn eigen plek thuis, maar toch ook samen. Het was goed om elkaar weer te zien en te spreken, ook al was het op afstand. Daarna zijn de verschillende groepjes begonnen met de uitwerking van de verschillende taken. De kapstok voor komend jaar zal zijn het jaarthema dat ook landelijk wordt gehanteerd door de PKN:
Het goede leven