Moutainbiken met Meet Me

Datum: Zaterdag 7 oktober om 13:30u
Plaats: Loonse en Drunense Duinen, Biezenmortel

Omschrijving: Zaterdag 7 oktober hebben we weer een uitje met Meet Me! Voor wie Meet Me nog niet kent: we zijn een organisatie voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. We organiseren diverse activiteiten om elkaar te ontmoeten. Kom gerust een keer de gezelligheid proeven! Zaterdag 7 oktober willen we gaan mountainbiken en voor wie wil kunnen we daarna met elkaar eten.

Er is zowel een route voor beginners als voor gevorderden. Je kunt je t/m 22 september aanmelden. Zie voor meer informatie en opgeven: meetmevijf.jouwweb.nl.

Kroonbede

Op dinsdagavond 12 september 2023 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse
kroonbedebijeenkomst georganiseerd.
Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal.
Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en
politici van de drie christelijke politieke partijen: CDA, ChristenUnie en SGP.
Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
Waarom bidden voor de plaatselijke en landelijke overheid?
Veel moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Wat te denken aan het demissionaire kabinet en de op handen zijnde verkiezingen. Hoe gaan we om met ons klimaat, met vluchtelingen en woningnood,
stijgende prijzen en oprukkende armoede? Overleg is geboden, de handen moeten uit de mouwen. Maar vooral: de handen moeten worden gevouwen!
Van politieke partijen mag je verwachten dat ze oplossingsgericht denken. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen. Het gebed staat hierbij voorop.
Daarom is voor de Kroonbede 2023 in Hardinxveld-Giessendam gekozen voor het thema:
                                                   ‘Ziet U mij?’

Rond dit thema zal gesproken, gebeden en gezongen worden.
Muzikale begeleiding zal verzorgd worden door Joël van Barneveld. Ds. M. Dubbelman zal de meditatie houden, terwijl SGP-wethouder Arjan Meerkerk de politieke bijdrage verzorgd.
Ds. P.J.C. Colijn zal de kroonbede verzorgen.
Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.
Jong en oud zijn op dinsdag 12 september van harte welkom in het gebouw ‘de bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
We zien uit naar een mooi samenzijn. Van harte welkom!

3e collecte september

In september collecteren we voor de stichting Ontmoeting.
Uit bewogenheid en gedreven door de liefde van Christus zet deze organisatie zich in voor kwetsbare mensen en geeft hen steun zodat ze hun leven weer op de rails krijgen.
Het gaat daarbij om mensen die de verbinding met hun omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Soms loopt het leven anders dan gewild.
Bijvoorbeeld: door schulden, verlies van werk of verslaving ontstaan problemen, de relatie met een partner of familie loopt stuk en vrienden raken uit beeld.
Helemaal vastgelopen en niemand om op terug te vallen. Ook kampen velen van hen met psychische problemen of dreigen hun huis kwijt te raken. Sommigen leven zelfs jaren op straat.
Kortom de cliënten van Ontmoeting hebben een steuntje in de rug nodig en begeleiding op maat, zodat ze dingen echt anders kunnen gaan doen.
Kijk voor meer informatie op de website: www.ontmoeting.org

3e collecte augustus 2023

Pauluskerk Rotterdam
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen, die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het versterken van hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij.
Omdat de Pauluskerk een diaconaal missionair centrum wil zijn, streven zij naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Het gaat om  individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt elkaar. Je geeft de mensen niet alleen vis, maar je leert hen tegelijkertijd zelf vissen.
Kijk ook op de site: www.pauluskerk.nl

Kanoën en suppen

Datum: 5 augustus / Tijd: 19:00 uur / Plaats: Leerdam

Omschrijving: Meet Me organiseert activiteiten voor christenen van ca. 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.
Op zaterdag 5 augustus gaan we kanoën en suppen!
Daarna gaan we nog borrelen bij de Beren in Leerdam.
Geef je uiterlijk 24 juli op.
Voor meer informatie en opgaveformulier kijk je op https://meetmevijf.jouwweb.nl/

3e collecte juli 2023

Stichting Exodus Nederland – de Bodem van de oceaan
In juli is de opbrengst van de 3e collecte bestemd voor Exodus Nederland. In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten. In die tijd keerde zo’n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis. Nu, ruim 40 jaar later, werkt Exodus nog volop aan die missie. Net als de uittocht uit de woestijn van het Hebreeuwse volk gaat de tocht van (ex-) gedetineerden met vallen en opstaan; zoals het moment waarop zij vrijkomen. Ze willen dan vaak een ander pad bewandelen, maar dat gaat niet vanzelf, zij hebben iemand nodig die in hen gelooft. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.
Ruim 300 medewerkers en bijna 1.700 vrijwilligers zijn dagelijks aan het werk om vele honderden gedetineerden en ex-gedetineerden te motiveren. Ook achterblijvende ouders, partners en kinderen kunnen rekenen op de steun van Exodus.
Vijf jaar geleden raakte Aad (33 jaar) gedetineerd en vanaf toen ging het bergafwaarts. ‘Mijn leven lag op de bodem van de oceaan’, vertelt Aad. ‘Exodus opende deuren voor mij die ik zelf niet open kreeg, daar ben ik hen dankbaar voor’.
Meer informatie is te vinden op: www.exodus.nl

Datum: 15 juli
Tijd: 16:00
Plaats: Boven-Hardinxveld
Omschrijving: Buitenspellen en kampvuur
Meet Me organiseert activiteiten voor christenen van ca 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Op zaterdag 15 juli gaan we allerlei buitenspellen spelen. Later op de avond steken we een kampvuur aan. Kortom een chille zomerdag beleven met veel ruimte om elkaar te ontmoeten! Opgeven kan t/m 12 juli. Zie verder de site meetmevijf.jouwweb.nl

Samenzangavond in Papendrecht op maandag 26 juni.

Op maandag 26 juni a.s. wordt in de Sionskerk – Rubensstraat 35, een samenzangavond door de Chr. Gem. Zangver. “ASAF” – Papendrecht gegeven onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen die tevens het orgel en de piano zal bespelen.

Naast het optreden van ASAF zullen er een aantal liederen samen worden gezongen.

Aanvang 20:00 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte. Na afloop zijn er hapjes en drankjes om het seizoen 2022/2023 gezellig af te sluiten.

Praise-dienst

Zondag 11 juni zal er om 19:00 uur in onze kerk een praisedienst zijn. Deze dienst wordt volledig verzorgd door praiseband All in One. De band wordt aangevuld met wat extra muzikanten en het belooft een mooie avond te worden. Het thema is aanbidding, en samen willen we God groot maken door gebed, lezen uit de Bijbel en uiteraard veel samen zingen.

Zie ook https://www.praisebandallinone.nl

3e collecte in de maand juni

In de maand juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor de stichting Zilt. Hier wonen doorgaans ruim twintig mensen, het grootste deel daarvan is vaste bewoner. De groep kernbewoners in Zilt bestaat uit drie gezinnen (met in totaal elf kinderen) en twee alleenstaanden. Daarnaast is er voor maximaal vijf mensen ruimte om tijdelijk mee te wonen. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden.
De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat hebben bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.
Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen zij iemand met raad en daad terzijde staan. De kernbewoners en tijdelijke bewoners in Zilt wonen in een groot huis. Samen eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Enkele keren per week is er een gezamenlijke maaltijd en (bijna) elke dag drinken we met elkaar koffie. Waar meerdere mensen onder één dak wonen, zijn afspraken handig. Dat is in een gezin zo, en zeker in een leefgemeenschap. Die afspraken zijn er niet om het elkaar moeilijk te maken, maar juist om helderheid te scheppen. Van tijdelijke bewoners verwachten we dat ze meedoen met de gemeenschappelijke activiteiten. Dat betekent dat je regelmatig aanwezig bent bij de maaltijden en de koffiemomenten. Alle bewoners in Zilt helpen mee met corveetaken na de maaltijd.
Meer informatie is te vinden op de site: www.leefgemeenschapzilt.nl