Praise-dienst

Zondag 11 juni zal er om 19:00 uur in onze kerk een praisedienst zijn. Deze dienst wordt volledig verzorgd door praiseband All in One. De band wordt aangevuld met wat extra muzikanten en het belooft een mooie avond te worden. Het thema is aanbidding, en samen willen we God groot maken door gebed, lezen uit de Bijbel en uiteraard veel samen zingen.

Zie ook https://www.praisebandallinone.nl

3e collecte in de maand juni

In de maand juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor de stichting Zilt. Hier wonen doorgaans ruim twintig mensen, het grootste deel daarvan is vaste bewoner. De groep kernbewoners in Zilt bestaat uit drie gezinnen (met in totaal elf kinderen) en twee alleenstaanden. Daarnaast is er voor maximaal vijf mensen ruimte om tijdelijk mee te wonen. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden.
De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat hebben bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.
Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen zij iemand met raad en daad terzijde staan. De kernbewoners en tijdelijke bewoners in Zilt wonen in een groot huis. Samen eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Enkele keren per week is er een gezamenlijke maaltijd en (bijna) elke dag drinken we met elkaar koffie. Waar meerdere mensen onder één dak wonen, zijn afspraken handig. Dat is in een gezin zo, en zeker in een leefgemeenschap. Die afspraken zijn er niet om het elkaar moeilijk te maken, maar juist om helderheid te scheppen. Van tijdelijke bewoners verwachten we dat ze meedoen met de gemeenschappelijke activiteiten. Dat betekent dat je regelmatig aanwezig bent bij de maaltijden en de koffiemomenten. Alle bewoners in Zilt helpen mee met corveetaken na de maaltijd.
Meer informatie is te vinden op de site: www.leefgemeenschapzilt.nl

3e collecte maand mei

Het goede doel van de derde collecte in de maand mei is de Rudolphstichting, een organisatie die zich inzet om kwetsbare jeugd de ruimte te geven om kansrijk op te groeien in jeugddorp De Glind.
Hier vinden circa 120 uit-huis-geplaatste kinderen een veilig thuis in een van de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.
Ingezet wordt op drie gebieden:
1. De ontwikkeling van het kind. Via traumaherstel en hulp bij de sociale en emotionele ontwikkeling, waarbij men onder andere werkt met sport, spel en muziek.
2. De Leefomgeving van jeugd. Het opgroeien in een stimulerende omgeving waarin ze weer gewoon kind kunnen zijn en werken aan hun toekomst. Bij onder meer de kinderboerderij, het zwembad en de dorpskerk kunnen zij rekenen op steun.
3. Woonprojecten. Elk kind verdient het om zo gewoon mogelijk op te groeien. Rudolphstichting ontwikkelt, verduurzaamt en beheert woonprojecten voor de jeugd.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.rudolphstichting.nl

Activiteit MeetMe

MeetMe is een organisatie voor christenen van 25 tot 45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.
Op  22 april 2023 is er weer een activiteit:
Plaats Oud-Alblas.
Ditmaal een sportieve avond met lasergame, zeskamp en afsluiting met kampvuur. Zie voor meer informatie en opgeven (t/m 10 april): https://meetmevijf.jouwweb.nl/

3e collecte in april

Actie Voedselbank
In april zal de opbrengst van de 3e collecte bestemd zijn voor de lokale
Voedselbank.
Helaas zijn er steeds meer mensen genoodzaakt om daaraan te kloppen voor hulp.
Met uitsluitend vrijwilligers zorgt de Voedselbank voor de samenstelling van
de voedselpakketten en ook dat deze terecht komen op de juiste plek.
Daarbij werken zij samen met hulpverleningsorganisaties die ervoor
zorgen dat, huishoudens die aan de (landelijk) gestelde voorwaarden voldoen,
ook daadwerkelijk hulp krijgen. Alleen mensen die moeten leven van een
minimaal maandbedrag komen hiervoor in aanmerking. Voor iets extra’s is geen
ruimte.
Al enkele jaren organiseert de taakgroep Dienen dat vrouwen in mei
(Moederdag), mannen in juni (Vaderdag) en kinderen in juli (vakantie) verwend
worden door onze gemeente. Een drogisterijbon voor de mannen en vrouwen en
een speelgoedbon voor de kinderen ter waarde van 10 euro. Met deze bon
kunnen ze zelf hun eigen cadeau kiezen. Deze actie wordt door de cliënten van de
voedselbank enorm gewaardeerd. In voorgaande jaren heeft u door middel van
giften laten blijken deze actie te steunen. De diaconie koopt van de
collecteopbrengst de bonnen en zorgt ervoor dat elke bon bij het juiste adres
terecht komt. Zonder uw bijdrage lukt het ons niet deze actie te realiseren.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen? U kunt uw bijdrage ook storten
op de bankrekening van de diaconie: NL 84 RABO 0325007519 onder vermelding van:
bonnen voor de Voedselbank.
Lees meer over het werk van de voedselbank op de site: www.voedselbankhagi.nl

Open Synagoge Dienst

Een avond om het Jodendom te beleven

Een keer per maand trekken rabbijn Tamarah Benima en voorzanger Alexander de Vries naar een plaats in Nederland om, op uitnodiging van een plaatselijke (meest kerkelijke organisatie), een vrijdagavonddienst te leiden. De dienst is vrijwel hetzelfde als in de Nederlands-joodse progressieve gemeenten aan het begin van de Sjabbat/Sabbat.

De dienst is bedoeld om de deelnemers (niet-joods én joods) te laten ervaren wat er in sjoel (een ander woord voor ‘synagoge’) op Sjabbat te beleven is.

De Sjabbat wordt ingeleid met het aansteken van de kaarsen, er worden liederen gezongen, er wordt gebeden (in het Hebreeuws en Nederlands), er valt te luisteren naar een derasja (preek), kinderen worden gezegend (als die er zijn), er wordt gezondheid afgesmeekt voor zieken en een gebed gezegd voor overledenen. En dat alles op een zo toegankelijk mogelijke manier.

De Open Synagoge Diensten zijn niet bedoeld als educatief project, maar als een mogelijkheid om de joodse sfeer te ondergaan: ongedwongen, maar ook diep.

Het gaat om de avond als geheel. De inloop van 19.00 tot 19.30 met koffie, thee en lekkers is een integraal onderdeel van de avond. Zo ook het samenzijn na de dienst, van 21.00 tot 22.00 uur, met wijn, koffie, thee en fris en lekkers (zoet en hartig). De dienst zelf is van 19.30 uur tot 21.00 uur. Aanwijzingen helpen u door de avond heen, kledingvoorschriften zijn er niet, kosten ook niet.

Een bijdrage voor liefdadigheid is meer dan welkom!

(Een liefdadigheidsdoel dat de Open Synagoge Diensten heeft omarmd is First Hug, voor ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapte baby’s uit alle religieuze en etnische groepen in Israël (en de Palestijnse gebieden).

We nodigen u uit deze dienst te bezoeken, graag opgeven : jan.marjandenbreejen@gmail.com
Tel: 0657323838

Samenzang in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht

* D.V. 18 maart a.s. organiseert de Stichting Christenen voor Israël een koor- en samenzangavond in de Grote Kerk te Hardinxveld-Giessendam, Peulenstraat 234.
Ook hier zingt het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM”.
De bekende oud-voorzitter van Christenen voor Israël, dhr. Pim van der Hoff, zal de spreker zijn.

* D.V. 3 maart a.s. wordt in de Grote Kerk in Dordrecht een Benefietconcert (koor- en samenzang) gehouden t.b.v. ‘NOODHULP aardbeving SYRIË’.
Toegang gratis. Collecte t.b.v. de noodhulp, die via Kerk in Actie loopt.
De avond wordt georganiseerd door het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM”, in samenwerking met de Grote Kerk Gemeente van Dordrecht.

Pop-upcamping Alblashoeve

Vier weken lang staat er op het terrein van boer Evert de Kluiver in Oud-Alblas een minicamping; Pop-upcamping Alblashoeve. Deze camping is voor gezinnen met een minimum aan inkomen die de afgelopen drie jaar niet met vakantie zijn geweest. Verblijf is gratis en de koelkast is gevuld. De pop-upcamping wordt gerund door Dabar-vrijwilligers en door de plaatselijke commissie.

De kloof tussen rijk en arm neemt toe in Nederland. Ongeveer 1 miljoen burgers in Nederland moeten rondkomen van een inkomen op of iets boven het sociaal minimum. De meesten leven in (langdurige) armoede en slagen er niet (meer) in om hun hoofd financieel boven water te houden. Voor gezinnen met kinderen is het moeilijk om te participeren in de samenleving. Dit doet iets met je mens-zijn, met je eigenwaarde.

Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Jezus viel op doordat Hij oog had voor mensen aan de randen van de samenleving. Door de Pop-upcamping willen we gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld. Ons verlangen is dat hierdoor mensen Christus leren kennen en Hem gaan volgen.

Er is plaats voor maximaal 40 campinggasten per week. Dit betekent zo’n 9 tot 11 caravans plus een caravan voor het Dabarteam. Ook is er een grote gemeenschappelijke tent waarin samen gekookt en gegeten wordt en allerlei activiteiten plaats vinden. En wat is er nu leuker dan een spetterende kinderclub, koeien knuffelen, kalfjes voeren, een speurtocht met z’n allen, een prachtige wandeling door de polder of de avond afsluiten bij een kampvuur. Kortom: een heerlijke ontspannen vakantie bij de boer!

Als Dabarteam draag je, samen met de plaatselijke commissie, zorg voor het reilen en zeilen op deze minicamping en je geeft vorm aan het animatiewerk met een Missie.

Ben je tussen 18 en 30 jaar, flexibel, heb je een stevige en warme persoonlijkheid, wil je iets doen aan armoede in Nederland en heb je een handen uit de mouwen mentaliteit? En beschikbaar in de periode van 29 juli tot en met 12 augustus. Dan is deze pop-up camping misschien wel iets voor jou!

Wil je meer informatie kijk dan op https://www.izb.nl/dabar en meld je aan!

De Taal van de Tafel door Drs. Sytze de Vries

Drs. S.L.S. de Vries is theoloog, dichter/ schrijver op de terreinen van Bijbelse theologie, liturgie en kerklied; was onder andere predikant van de Oude Kerk in Amsterdam.

In het nieuwe Liedboek voor de Kerken zijn maar liefst 120 teksten van zijn hand.
Drs. de Vries komt spreken over de taal van de tafel:
In een katholieke kerk staat een tafel centraal, in een protestantse kerk doorgaans een kansel. Maar in wat nieuwere gebouwen heeft ook een tafel een plek gekregen. Met welk doel? Waar wordt hij voor gebruikt?

Van origine wordt de kerk zelfs wel een ‘tafelgemeenschap’ genoemd. Waarom en wat zegt óns dat? Die tafel is zelfs de voorloper van de Voedselbank. Heeft dat betekenis voor ons kerk-zijn? Ook voor de manier waarop wij de Maaltijd van de Heer vieren? Waarom werd de collecte vroeger ook wel ‘de dienst der offerande’ genoemd?

Op deze en andere vragen hoopt Sytze de Vries in te gaan. Waar dat verhelderend is, soms ook met een enkele liedtekst.

Waar: Bijgebouw van de kerk Gereformeerde kerk Jan Steenstraat 5 Boven Hardinxveld
Wanneer: 23 februari 2023
Aanvang: 20.00 uur (19.45 koffie/thee)
Kosten: Vrije bijdrage