ZWO informatie

Aangezien het filmpje dat in de ochtenddienst van 17 november niet helemaal duidelijk overkwam, hierbij een link naar de site van Kerk-in-Actie waar uitgebreide informatie en het filmpje te zien is.

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 10 NOVEMBER

De collecte is ditmaal bestemd voor De Hoop en het Leger des Heils. Beide krijgen de helft van de opbrengst van de collecte.

Vorig jaar is er een stukje over het Leger des Heils geschreven en nu brengen we De Hoop voor het voetlicht, met dank aan Elly de Rijke, die het heeft geschreven.

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische – en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.’

In mijn werk bij de Hoop heb ik vele verhalen gehoord van mensen die soms al van jongs af ernstige trauma’s hebben opgelopen door o.a. mishandeling, misbruik, geen veilig thuis, verkeerde vrienden, onvoldoende onderwijs enz. Zij hebben zich, zo goed en kwaad als ze konden, in het leven staande moeten houden. Zij hebben hun uitvlucht gezocht in drugs, alcohol, medicatie of gokken, wat tijdelijk afleiding of verlichting gaf om vervolgens, vaak vele jaren later, te ontdekken dat dit hen nog verder in problemen bracht. Met deze ontdekking hebben ze zelf niet de mogelijkheid om uit deze vicieuze cirkel te stappen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Het is een langdurig proces om trauma’s te verwerken en om nieuwe manieren aan te leren om met angst en verdriet om te gaan. Ik ben dankbaar dat ik daaraan mee mag werken, maar ik ervaar ook dat er meer nodig is dan professionele zorg alleen. We mogen mensen leren, als ze daarvoor openstaan, hun problemen ook bij God te brengen en van Hem kracht te ontvangen om vol te houden en zich door Hem te laten leiden op de weg naar herstel.

Om dit werk te kunnen doen is het geld van de overheid en zorgverzekeraars onvoldoende. Pastorale hulp wordt bijvoorbeeld niet vergoed. Vandaar deze collecte voor net dat mijltje verder.

In de ontmoetingsruimte ligt het blad Hoop. Neem dat blad gerust mee naar huis om meer over het werk te kunnen lezen.

Voorstelling Christelijk Kinder Theater, CKT

Mijn naam is Gerlinde Hendriksen en samen met een aantal andere personen heb ik een christelijk Kindertheater (CKT) opgezet in Hardinxveld-Giessendam. Inmiddels zijn we ons eerste toneelstuk aan het instuderen, met als naam, ‘De Dichterbij’. Op D.V. zaterdag 2 november hopen wij dit toneelstuk op te voeren.

Welmoed Vlieger over Meister Eckhardt

Waar laat God zich vinden? De Dominicaanse monnik, theoloog en filosoof Meister Eckhart von Hochheim (1260-1328) biedt daar een origineel en mystiek antwoord op: niet in de kerk, maar in onze eigen ziel.

Dat kan als we ruimte maken in onszelf voor wat Eckhart noemt ‘de goddelijke essentie’, ofwel ‘iets’ dat groter is dan wijzelf en ons daaraan overgeven. Het komt neer op je leegmaken en weer laten vullen. We zijn dat in onze cultuur niet zo gewend. We houden graag alle touwtjes in handen. Maar, zo benadrukt Welmoed Vlieger, hoe heerlijk zou het zijn als we niet langer alles helemaal zelf hoeven te doen en ons toevertrouwen aan het ongeziene? Vlieger neemt ons mee op reis in het gedachtegoed van de middeleeuwse mysticus en kijkt naar wat we van hem kunnen leren.

Filosofe Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en Wijsbegeerte gestudeerd waarin zij zich specialiseerde in het leven en denken van Meister Eckhart. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast columniste bij Trouw.

in de Bibliotheek Pietersweer 34, Hardinxveld-Giessendam.
Datum: 31 oktober 2019. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.
Samenwerking Vrijzinnigen Hardinxveld-Giessendam en de Bibliotheek

Kerstproject “De Lofstem”

Dit koorseizoen kunt u weer een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor “De Lofstem”. Vanaf dinsdag 5 november kunt u 7 repetities mee repeteren voor ons kerstoptreden. Wij zouden het vooral erg fijn vinden als er wat mannen aansluiten, maar vrouwen zijn uiteraard ook van harte welkom! Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de PKN Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld (Jan Steenstraat 5) op 24 december 2018 om 21.30u.Voor meer informatie: Klik HIER.

Een clubavond bij de “Spoorzoekers”

Een avond op de club de Spoorzoekers – 3-10-2019
Deze club is vanaf nu weer voor alle kinderen uit groep 4 tot en met groep 7.
(De Trefvogels is voor de jongeren uit groep 8 en het voortgezet onderwijs.)
We hebben het gehad over Simson, was hij nu een winnaar of een verliezer? En verloor hij zijn kracht nu alleen door het afknippen van zijn haar of ook doordat hij niet naar God luisterde?
Daarna hebben we “Ren Je Rot” gespeeld met vragen over het verhaal van Simson. En we hebben in 4 groepen een wedstrijd gedaan wie de grootste toren van plastic bekers kon maken. Het was weer een gezellige clubavond met ongeveer 24 kinderen.

 

Het Startweekend 2019 was geweldig.

De BBQ van zaterdagavond waaraan meer dan 120 mensen deelnamen was één groot gezellig feest. Naast de traditionele BBQ, had Bram Visser voor een Megaspies gezorgd. Een mooie grote spies met verschillende soorten vlees, welke langzaam ronddraaide. Het was heerlijk weer en naast de statafels en stoelen stond er buiten een springkussen voor de jeugd. De kleinsten konden binnen in het Spoor heerlijk rennen en dansen in de mist die samen met al de gekleurde knipperende lichten een mooi effect gaf. Binnen in de ontmoetingsruimte was het erg gezellig en kon men ook heerlijk eten, kletsen en tafelvoetballen.

Het Thema: “Een goed verhaal” werd in de startdienst van de zondagmorgen mooi neergezet door de mysterie gast, die Ruth bleek te zijn. De kinderen hebben in de kindernevendienst het thema voor de kerk inzichtelijk gemaakt. Nu weten we het hele seizoen wat het thema is en kunnen we er mee aan de slag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De startcommissie bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan het startweekend.