Oproep cantorij

Tijdens de startdienst van 15 september a.s. willen we als cantorij onze medewerking verlenen.

Wie zingt er mee?

We repeteren op:
Woensdag 28/8 van 19.30u – 21.00u
Zondag 1/9 van 19.30u – 21.00u
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u

Opgeven graag bij Annelies:
anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148

Wees welkom, geen toelatingseisen!

WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDINXVELD-GIESSENDAM

Deze werkgroep is opgericht in de periode dat er heel veel vluchtelingen naar ons land kwamen. Ook in onze gemeente kwamen veel mensen uit vooral Syrië en Eritrea. Voorgangers van enkele kerken riepen toen vertegenwoordigers van alle kerken uit ons dorp bij elkaar om, in navolging van Christus, hulp te bieden. Daarbij is de tekst uit Matteüs 25: 35 (….Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis…….) een stimulans om actie te ondernemen. Mensen werden o.a. geholpen bij de inrichting van het huis, het vinden van belangrijke adressen, meegaan naar het ziekenhuis, enz. Onze kerk zorgde ervoor, dat er fietsen beschikbaar kwamen. De vluchtelingenstroom is intussen afgenomen, maar door o.a. gezinshereniging komen er nog steeds nieuwe Nederlanders/Hardinxvelders bij.

De werkgroep Kerk en Vluchteling is intussen uitgegroeid tot een platvorm waar allerlei organisaties, die een rol spelen bij het opvangen en begeleiden van de doelgroep, elkaar ontmoeten en samenwerken. Zo zijn bijvoorbeeld Fien Wonen, Sociale Zaken van onze burgerlijke gemeente, Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, het Platvorm Sociaal Domein, Servanda, Sociale Dienst Drechtsteden, de Bibliotheek en Home-Start aanwezig. Daarnaast maken diakenen van verschillende plaatselijke kerken deel uit van het platvorm.
Ook onze kerk is erin vertegenwoordigd.

Het nut van zo’n brede groep is dat niet iedere organisatie het wiel uitvindt, zijn stukje werk doet en weer verder gaat. Tevens wordt er informatie uitgewisseld en hulp en advies gevraagd. Voorbeelden:
– Er is in ons dorp een gezin komen wonen. Fien Wonen meldt, dat er eigenlijk nog een schutting geplaatst moet worden. Zijn er mensen uit de kerken die kunnen helpen?
– Vluchtelingenwerk vindt dat er weinig progressie is in het leren van de Nederlandse taal. Komt hij of zij nog naar het taalcafé in de bibliotheek. Nee? Dan gaan we maatregelen nemen.
– Vanuit de kerken is er ook een vrijwilliger gekomen, die goed de weg weet in het bedrijfsleven en die in de afgelopen maanden twintig mensen naar een arbeids- of stageplaats heeft begeleid!

Waarom deze lange inleiding? Uiteraard om u te informeren over een deel van het werk van de Taakgroep Dienen, maar vooral om u attent te maken op de vrijwilligersvacaturebank van Servanda.
Als u tijd en energie over heeft om iets voor anderen te doen naast het kerkelijke vrijwilligerswerk, biedt deze vacaturebank https://www.servanda.nl/informele-Zorg/vrijwilligersvacaturebank daartoe een aantal mogelijkheden. Vanuit het werk van Kerk en Vluchteling willen we met name wijzen op de vacatures bij Home-Start (ouders opvoedingsondersteuning bieden) en bij Vluchtelingenwerk Hardinxveld-Giessendam (begeleider huisvesting statushouders). Iets voor u? Kom in actie!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 14 JULI

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de Stichtingen Dorcas en Mensenkinderen. Deze keer vertellen wij u iets over Stichting Dorcas.
Op hun homepage staat: Samen in actie voor de allerarmsten. Hoe?
– Hulp als de nood aan de man is.
– Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
– Kansen in uitzichtloze situaties.

De medewerkers van Dorcas hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. Samen is voor hen het sleutelwoord. Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor arme mensen in verre landen. Zij zijn een ‘community’, die bestaat uit duizenden enthousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde bidders, bevlogen medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Een community waar iedereen bij mag horen en waar iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dragen. Zo verbinden zij mensen in Nederland aan mensen in nood.

De hulp wordt verleend in de armste landen van Oost-Europa en in Afrika. Zij ontvangen geld vanuit particuliere giften, collectes, bijdragen van bedrijven en vanuit hun eigen kringloopwinkels en inzamelpunten voor textiel. Gepoogd wordt om duurzame hulp te geven. Dus niet geld geven en weg wezen, maar mensen opleiden, krachten bundelen en samenwerking stimuleren.

Hopelijk vindt u deze stichting net als uw Taakgroep Dienen de moeite waard om te ondersteunen.

Seniorenuitje 2019

Woensdag 22 mei 2019

Wat een schitterende dag! Volop zon na dagen grauw weer.
Deze dag, georganiseerd door de Senioren Commissie van onze kerk, kon niet beter beginnen. In de ontmoetingsruimte werden we verwelkomd met koffie/thee en heerlijke zelfgebakken cake en koek.
Voor (veel) meer informatie van onze “verslaggeefster” Willemien van Iperen: klik  HIER.

Voor een video van deze mooie dag: Klik hierboven op: Seniorenuitje 2019

Nacht van Gebed

Op de 1e zondag na Pinksteren wordt traditioneel de “Zondag voor de Vervolgde Kerk” gehouden en dat is dit jaar zondag 16 juni.
De vrijdag erop is dan de Nacht van Gebed en die valt dit jaar op vrijdag 21 juni. Op deze avond/nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd.
Ook in onze gemeente Hardinxveld-Giessendam doen we daaraan mee. U/jij bent hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen.
De avond is verdeeld in 3 blokken en die zijn van 20:00 tot 22:00 uur, van 22:00 tot 0:00 uur en van 00:00 tot 01:30 uur.
De locatie waar dit plaats vindt is De Parel, Talmastraat 9.
De deuren van de Wagon (beneden in De Parel en bereikbaar via de buitentrap aan de straatzijde) gaan 15 minuten voor aanvang van ieder blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een film kijken waarin een vervolgde broeder/zuster uit het desbetreffende land of regio zijn/haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan.
Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om in een groep te bidden. Hardop meebidden is geen verplichting en alleen het erbij zijn geeft al betrokkenheid! Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen.
Reserveer alvast deze datum in uw/jouw agenda en doe mee! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Philip de Rover op telefoonnummer 611123.

Namens de werkgroep Nacht van Gebed, Philip de Rover

’t Pinksterpad

Op tweede Pinksterdag, 10 juni, zijn er weer wandelingen, georganiseerd door diverse kerken.
Er zijn dit jaar 3 inspirerende wandeltochten en wel in:

Emst, nabij Epe op de Veluwe
Nieuw-Lekkerland, o.a. langs de molens in Kinderdijk
Dirksland op Goeree Overflakkee.
U vindt ze op pinksterpad.nl

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 12 MEI

De opbrengst van deze collecte zal gaan naar een plaatselijk doel, opgericht vanuit christelijke motivatie door dorpsgenoten.
Wij willen Stichting Buitenhof met de opbrengst van deze collecte verblijden.
Stichting Buitenhof is een nieuw wooninitiatief in Hardinxveld-Giessendam. Vanaf eind 2017 biedt Buitenhof, gevestigd aan Buitendams, woonruimte aan twaalf mensen met een beperking. Men werkt samen met Syndion. Op de website (http://www.stichtingbuitenhof.nl) kunt u de nodige informatie vinden.
Hierna treft u enkele hoofdzaken aan.

Elke bewoner heeft een eigen levensloopbestendig appartement waar hij of zij zelfstandig kan wonen. Twee van de twaalf appartementen zijn bedoeld voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ook wordt gewerkt aan een dagbestedingsruimte met de ontwikkeling van stageplaatsen. Buitenhof is een plaatselijk ouderinitiatief met een grote mate van vrijwillige inzet. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten is Buitenhof afhankelijk van giften van particulieren en vermogensfondsen.

De visie van de Stichting is als volgt omschreven:
‘Wij vinden dat mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap recht hebben op een vorm van begeleid zelfstandig wonen in een beschermde omgeving, waar eigen normen en waarden worden gerespecteerd. Stichting Buitenhof biedt, naast een beschermde woonomgeving met professionele zorgverlening, ook dagbesteding en stageplaatsen. Wij doen dit vanuit een protestants-christelijke levensvisie die geworteld is in de reformatie. Dit betekent dat we ons laten leiden door de Bijbel als Gods betrouwbare Woord. Daarin zijn de Tien Geboden en de samenvatting uit Mattheus 22: 37-39 onze leefregels en leidraad.’

Normaal betrekken we in deze collecte ook andere plaatselijke doelen. Maar omdat een vertegenwoordiger van Buitenhof ons, voor zover nu bekend, op de gemeentevergadering in mei meer over de stichting komt vertellen, willen we hen nu extra ondersteunen

Vespers in de Stille Week

In de stille week organiseren 4 kerken in Hardinxveld korte samenkomsten (Vespers), waarin we stilstaan bij de laatste dagen van Jezus.
Wees welkom om in eenheid van geloof met elkaar op te trekken richting Pasen.
Aanvang: 19.30 uur

Maandag 15 april         GKV ‘de bron’

Dinsdag 16 april           Christengemeente

Woensdag 17 april       NGK ‘de Parel’

Donderdag 18 april      GK Stationsstraat
U wordt van harte uitgenodigd om aansluitend het Heilig Avondmaal mee te vieren.