40dagentijd 2021 – De dorstigen te drinken geven

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven hebben we iedere week een interview. Deze week in gesprek met Dick de Krijger rondom het thema ‘de dorstigen te drinken geven’.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.

40dagentijd 2021 – De zieken bezoeken

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven, hebben we iedere week een interview met iemand uit onze gemeente. Deze week in gesprek met Myrte van de Sloot rondom het thema ‘de zieken bezoeken’.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.

Week van gebed voor eenheid van christenen

In de week van 17 t/m 23 januari is de week van gebed.

Komende zondag hoop ik mijn eerste online gebedsviering te hebben. Samen met circa 450 anderen gaan we online voor een week van korte vieringen en tijd voor gebed.

De volgende woorden zijn me uit het hart gegrepen: “Ik zie er naar uit. Zelf merk ik hoe helpend het is om zo’n gebedsmoment in je agenda te zetten. Vaak merk ik dat het moeilijk is om tijd te reserveren voor gebed. Er is zoveel te doen, zoveel waar mijn aandacht naartoe gaat. In mijn eentje komt het er dan vaak niet van. Hoe mooi is het dan om samen te bidden, samen een tijd af te spreken en samen tijd door te brengen in Gods aanwezigheid.”

De Week van Gebed is inhoudelijk voorbereid door de kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. De zusters van die gemeenschap leven volgens de Regel van de Derde Orde. Dat is maar een korte regel. Hieronder geef ik die regel helemaal weer. Als inspiratiebron voor je eigen leven met de Heer.

Bid en werk
opdat zijn Rijk kome.

Laat iedere dag
het Woord van God
je werk en je rust bezielen.

Bewaar in alles
de innerlijke stilte
om in Christus te blijven.

Laat de Geest
van de Zaligsprekingen
diep in je doordringen:
vreugde, eenvoud en barmhartigheid

Tijdens de online gebedsvieringen (elke avond om 19.30 uur) leggen we deze accenten: “Laat het Woord van God je rust bezielen.” Dat Woord van God is heel concreet: verzen uit Johannes 15:1-17. En ook: “Bewaar in alles de innerlijke stilte om in Christus te blijven.” De stilte speelt tijdens de online gebedsvieringen een belangrijke rol. Die stilte heeft dus een doel: “In Christus blijven.”

Je mag elke dag meedoen of een dag dat het best schikt. Je kunt je opgeven maar dat hoeft niet per se. De eerste viering is aanstaande zondag 17 januari om 19.30 uur via onderstaande link te bereiken.
https://www.youtube.com/watch?v=xxVbd3WLhmA&feature=youtu.be

Sirkelslag Young 2021

Ben jij tussen de 14 en 16 jaar en heb je zin een supergezellige avond?
Op vrijdagavond 5 februari van 19:30 tot ongeveer 22:00uur spelen we Sirkelslag Young! Het thema deze editie is ‘Wat zou jij doen?’ en staat in het teken keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. Jullie
moeten nadenken over de vraag: ‘Wat zou jij doen?’. In de verhaallijn volgen we een profeet, die ons meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we later in het spel pas achter. Bij de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ komen ook diaconale projecten en het veertigdagentijdproject van Kerk in Actie (Ik ben er voor jou – 7x barmhartigheid) aan bod.
Doe je mee? Geef je op door een mailtje te sturen naar jeugdouderling@pknhardinxveld.nl
(mocht het vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan wordt het spel verplaatst naar vrijdag 28 mei 2021)

Actie Kerkbalans 2021 (16 – 30 januari)

Samen kerk zijn
Dat houdt in: Gods naam groot maken, vieren, samenkomen, bezinnen, zingen en bidden. Zomaar een paar dingen als kenmerken van de christelijke kerk. Maar dan natuurlijk wel zonder corona. Het afgelopen jaar hebben we getracht binnen de beperkende maatregelen toch als kerk aanwezig te zijn. Zowel fysiek als via de livestream. En dan natuurlijk in de contacten binnen en buiten het pastoraat. Dat alles willen we ook het komende jaar oppakken en voortzetten. Maar dat kost geld.
Daarom een dringend beroep op u allen: Samen moet het toch mogelijk zijn de begroting voor 2021 rond te krijgen.
Als we kijken naar 2020 werden er voor de actie Kerkbalans 385 kaartjes bezorgd. We zien dan dat 96 leden niets bijdragen.

Dat houdt in dat we als gemeente wel de afdracht aan de landelijke kerk moeten doen, terwijl de eigen gemeente niet financieel gesteund wordt. Helaas moeten we u een begroting presenteren met een behoorlijk tekort. Dit wordt niet veroorzaakt omdat we op te grote voet leven, maar een krimpend ledental en oplopende vaste kosten zijn daar de oorzaak van. Voor een gezonde exploitatie is een 10% hogere opbrengst van de actie Kerkbalans nodig. Mogen we daarom een dringend beroep op u doen voor deze actie Kerkbalans. Bedenkt u zich goed wat uw kerk u waard is. Wij rekenen op u!

In verband met de huidige corona maatregelen zal de actie Kerkbalans vrijwel zeker een aangepaste werkwijze met zich meebrengen. Doel is een veilige manier te vinden door contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Via Weekbrief en website houden wij u op de hoogte van de wijze waarop de actie wordt georganiseerd.

“Als het leven kantelt”

Een nieuw jaar wat we in september met nog voldoende optimisme zijn gestart met als thema ‘het goede Leven’.
Hoezo het goede leven, zult u misschien denken? Of is er nu we stilgezet zijn, misschien extra ruimte en tijd om hierover na te denken.
In dat geval kan ik u een brochure/boekje van de PKN aan bevelen. Het boekje heet: Als het leven kantelt met als ondertitel, psalmen in coronatijd.
U kunt dit downloaden op de site van de PKN. Ook zijn op 18, 19 en 20 januari over dit onderwerp drie Webinars waarin de auteurs van het boekje de meditaties over de psalmen presenteren en hierover reflecteren.
U kunt hier meer over lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/

 

Problemen meekijken dienst 03-01-2021

Helaas hadden we vanmorgen met twee problemen te maken waardoor de dienst maar gedeeltelijk gevolgd kon worden. Eén probleem lag aan de kant van onze kerk die we redelijk snel konden herstellen. Na het herstellen ontstond er rond 10:00 uur ook een verstoring bij Kerkdienstgemist. Hun website was niet beschikbaar waardoor onze dienst niet (meer) gevolgd kon worden. Meer informatie is hier te lezen: https://support.kerkdienstgemist.nl/news/storing-zondag-3-januari-website-down.

De verstoring is ondertussen verholpen. U kunt de dienst nog terugkijken via de volgende link als u dat wilt: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1170/events/recording/160966260001170

Geloofshuiskamer

Het jaarthema: Het goede leven (Bloeien in Gods licht) werken we uit in de geloofshuiskamers middels een aantal suggesties vanuit de PKN-site.
De eerste van de drie hebben we gehad.
1 – Samen in gesprek (persoonlijke verhalen over levenskunst)
2 – Samen naar het land van hoop (muziekstuk beluisteren)
3 – Samen de maaltijd houden (delen)
Voor de eerste ronde hebben we vier groepen in de kerk gehad. Het waren mooie avonden waarin we eerst eens de balans hebben opgemaakt van wat deze tijd met ons persoonlijk en onze gezinnen doet. Open en eerlijke gesprekken waar we echt de tijd voor hebben genomen. Daar kwamen ook al direct de zegeningen uit naar voren van wat we allemaal nog wel kunnen en hebben. Aan de hand van 1 Cor. 13 over de liefde hebben we hier over doorgepraat. Een lied dat hier mooi bij past:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

We hopen in de week van 25 – 28 januari 2021 bij elkaar te komen.