ZWO informatie

Aangezien het filmpje dat in de ochtenddienst van 17 november niet helemaal duidelijk overkwam, hierbij een link naar de site van Kerk-in-Actie waar uitgebreide informatie en het filmpje te zien is.

Startweekend

Zaterdag 14 september

De BBQ is in de kerk en Het Spoor. Het doel is om gezellig met elkaar te praten en te eten. Voor de kinderen zal er buiten een springkussen zijn en in Het Spoor de mogelijkheid tot de voetjes van de vloer. Dus ook de kleintjes kunnen gewoon mee die avond.
Aansluitend aan de BBQ zal er een borrel zijn, waarin de vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet in het kerkenwerk. Deze borrel is natuurlijk gratis.
Jullie zijn van harte uitgenodigd op deze avond.

In de weekbrieven van september lees je meer informatie. Je kunt je opgeven middels het aanmeldformulier. Deze aanmeldformulieren zullen ook in de ontmoetingsruimte aanwezig zijn, waar ze ingevuld in de daarvoor bestemde doos gedeponeerd kunnen worden.
We zien je graag op zaterdag 14 september.

Op zondagmorgen15 september
is de startdienst o.l.v. Ds. Amanda Spies en daarbij is een speciale ‘mystery’ gast uitgenodigd.
Aansluitend aan de dienst drinken we koffie met wat lekkers (wie bakt er mee? Geef je dan op via het formulier aan het prikbord). Daarnaast kunt u meedoen aan een speurtocht, een fietspuzzeltocht, een bijbelquiz of met de ‘kletspot’.
Er zal voor de kleintjes een springkussen in de kerk staan. Het samenzijn duurt tot ongeveer 12.30 uur. Wij hopen elkaar als gemeente op deze zondagmorgen gezellig en sportief te ontmoeten en zien de kerk dan ook graag vol.
Jullie zijn van harte welkom.


Bij de start van een nieuw kerkseizoen hebben we weer een mooi en boeiend thema: ‘Een goed verhaal’. We willen daar graag mee aftrappen in de startdienst, die dan ook geheel in het teken zal staan van dit thema. Zoals al in het vorige Contactblad te lezen was, hebben we een mooie dienst voorbereid met onder andere een mystery guest die zijn/haar eigen, mooie verhaal zal vertellen. Na de dienst horen we graag over uw/jouw mooie verhaal en er is dan ook volop gelegenheid om met elkaar na te praten en het hier over te hebben.

Tijdens de startdienst zal ook de cantorij medewerking verlenen.
Wie zingt er mee? We repeteren nog op:
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u
Opgeven graag bij Annelies: anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148
Wees welkom, geen toelatingseisen!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 8 SEPTEMBER

Deze keer wordt de opbrengst van de collecte over vier doelen verdeeld: De helft gaat naar Actie Schoenendoos en de andere helft wordt verdeeld onder Stichting Chris, Warchild en Save the Children. Daar Save the Children onder u misschien niet zo bekend is, zullen we hierover iets vertellen. Save the Children werd bijna 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij

de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid. Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85 % vanuit de lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Save the Children richt zich op twee hoofdtaken: Het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst.

De hulpverleners werken aan de hand van de ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: kinderen een stem geven, oplossingsvormen innoveren, zoveel mogelijk samenwerken en op grote schaal resultaten behalen. Alle programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden ze duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn.

De Taakgroep Dienen hoopt dat u de doelen van deze collecte een warm hart toedraagt en ze met een mooie gift zal steunen. Bij voorbaat dank!

Voor de kinderen

Op 4, 11 en 18 augustus is er geen kindernevendienst! Maar de kinderen zijn uiteraard welkom!
Wel liggen er puzzels en werkbladen klaar op de kast met de liedboeken, voor hen die moeite hebben met stil zitten en luisteren.

Oproep cantorij

Tijdens de startdienst van 15 september a.s. willen we als cantorij onze medewerking verlenen.

Wie zingt er mee?

We repeteren op:
Woensdag 28/8 van 19.30u – 21.00u
Zondag 1/9 van 19.30u – 21.00u
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u

Opgeven graag bij Annelies:
anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148

Wees welkom, geen toelatingseisen!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 14 JULI

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de Stichtingen Dorcas en Mensenkinderen. Deze keer vertellen wij u iets over Stichting Dorcas.
Op hun homepage staat: Samen in actie voor de allerarmsten. Hoe?
– Hulp als de nood aan de man is.
– Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
– Kansen in uitzichtloze situaties.

De medewerkers van Dorcas hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. Samen is voor hen het sleutelwoord. Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor arme mensen in verre landen. Zij zijn een ‘community’, die bestaat uit duizenden enthousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde bidders, bevlogen medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Een community waar iedereen bij mag horen en waar iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dragen. Zo verbinden zij mensen in Nederland aan mensen in nood.

De hulp wordt verleend in de armste landen van Oost-Europa en in Afrika. Zij ontvangen geld vanuit particuliere giften, collectes, bijdragen van bedrijven en vanuit hun eigen kringloopwinkels en inzamelpunten voor textiel. Gepoogd wordt om duurzame hulp te geven. Dus niet geld geven en weg wezen, maar mensen opleiden, krachten bundelen en samenwerking stimuleren.

Hopelijk vindt u deze stichting net als uw Taakgroep Dienen de moeite waard om te ondersteunen.

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 12 MEI

De opbrengst van deze collecte zal gaan naar een plaatselijk doel, opgericht vanuit christelijke motivatie door dorpsgenoten.
Wij willen Stichting Buitenhof met de opbrengst van deze collecte verblijden.
Stichting Buitenhof is een nieuw wooninitiatief in Hardinxveld-Giessendam. Vanaf eind 2017 biedt Buitenhof, gevestigd aan Buitendams, woonruimte aan twaalf mensen met een beperking. Men werkt samen met Syndion. Op de website (http://www.stichtingbuitenhof.nl) kunt u de nodige informatie vinden.
Hierna treft u enkele hoofdzaken aan.

Elke bewoner heeft een eigen levensloopbestendig appartement waar hij of zij zelfstandig kan wonen. Twee van de twaalf appartementen zijn bedoeld voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ook wordt gewerkt aan een dagbestedingsruimte met de ontwikkeling van stageplaatsen. Buitenhof is een plaatselijk ouderinitiatief met een grote mate van vrijwillige inzet. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten is Buitenhof afhankelijk van giften van particulieren en vermogensfondsen.

De visie van de Stichting is als volgt omschreven:
‘Wij vinden dat mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap recht hebben op een vorm van begeleid zelfstandig wonen in een beschermde omgeving, waar eigen normen en waarden worden gerespecteerd. Stichting Buitenhof biedt, naast een beschermde woonomgeving met professionele zorgverlening, ook dagbesteding en stageplaatsen. Wij doen dit vanuit een protestants-christelijke levensvisie die geworteld is in de reformatie. Dit betekent dat we ons laten leiden door de Bijbel als Gods betrouwbare Woord. Daarin zijn de Tien Geboden en de samenvatting uit Mattheus 22: 37-39 onze leefregels en leidraad.’

Normaal betrekken we in deze collecte ook andere plaatselijke doelen. Maar omdat een vertegenwoordiger van Buitenhof ons, voor zover nu bekend, op de gemeentevergadering in mei meer over de stichting komt vertellen, willen we hen nu extra ondersteunen

Vespers in de Stille Week

In de stille week organiseren 4 kerken in Hardinxveld korte samenkomsten (Vespers), waarin we stilstaan bij de laatste dagen van Jezus.
Wees welkom om in eenheid van geloof met elkaar op te trekken richting Pasen.
Aanvang: 19.30 uur

Maandag 15 april         GKV ‘de bron’

Dinsdag 16 april           Christengemeente

Woensdag 17 april       NGK ‘de Parel’

Donderdag 18 april      GK Stationsstraat
U wordt van harte uitgenodigd om aansluitend het Heilig Avondmaal mee te vieren.

Paasbrunch

Paasbrunch zondag 21 april
Pasen komt er weer aan. En ook dit jaar organiseren we weer een paasbrunch! Na al meerdere geslaagde versies van deze brunch willen we dit jaar weer een paasbrunch organiseren. Na de morgendienst op Eerste Paasdag, zondag 21 april, bent u/ ben jij van harte welkom in de ontmoetingsruimte om van een heerlijk paasmaal te genieten en elkaar te ontmoeten.

Deze brunch wordt niet alleen voor de eigen gemeenteleden georganiseerd, jong en oud, maar ook voor mensen in onze omgeving die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat zij eenzaam zijn of Pasen zonder familie moeten doorbrengen.

Meld je aan! Geef je op voor de brunch door hier het formulier in te vullen, of door een mail te sturen naar paasbrunch@pknhardinxveld.nl met vermelding van:

· Naam

· Of je bereid bent om iets te maken of mee te nemen en zo ja, wat voor eten of drinken.

· Eventuele speciale eet-/dieetwensen.

Of vul het aanmeldstrookje in, dat u in de ontmoetingsruimte vindt. Opgeven kan tot en met woensdag 17 april a.s.
We hopen op een mooie, gezellige en dankbare brunch!

Oecumenische viering

In Hardinxveld-Giessendam geven wij aandacht aan De Week van Gebed tijdens een Oecumenische Viering op zondag 20 januari a.s. Voorgangers zijn Ds. Aries van Meeteren, Ds. Amanda Spies en Ds. Carmen Melissant. U bent van harte welkom met familie, vrienden.

Datum/ Tijd: Zondag 20 januari/ 17.00 uur

Locatie: Kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hardinxveld-Giessendam, Peulenstraat 167