JEUGDDIENST 26 januari

Voorganger is Arie de Pauw uit Dordrecht.
Het wordt een interactieve dienst met als thema: afwijzen of afgewezen worden.
Terwijl alle broers van David bijeen waren toen Samuel kwam, waren ze David even ‘vergeten’. Hoe ga je om met afwijzing en wat doet het met je.
Muzikale medewerking wordt verleend door de jeugdband van Kom & Zie uit Rotterdam. Misschien een goed idee om eens mensen mee te nemen die niet (meer) zoveel met het Geloof hebben?

Kerk-School-Gezinsdienst

Op zondag 26 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden.

Het thema dit jaar is: Had je dat gedacht?

In de week van 20 t/m 24 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema. De hele Bijbel door kunnen we ons verwonderen over de wonderen van God en de onverwachte wegen die God met ons gaat. Van hieruit is het thema ‘Had je dat gedacht?’ ontstaan. Vanuit deze gedachte zullen de kinderen de hele week op school diverse verhalen horen waarin het leven van Jezus centraal staat. Van kribbe tot kruis.

De week wordt afgesloten met een kerkdienst waarin het thema centraal zal staan. De kerk zal dan ook leuk versierd zijn met de knutselwerken die de kinderen op school hebben gemaakt. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies-Muis. Er is kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de stichting Bartiméus. Deze stichting zet zich in voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt zij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past.Wilt u meer informatie over deze stichting, kijk dan op www.bartimeus.nl.
De commissie Kerk, School en Gezin
Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbel leesrooster voor thuis voor de week van 20 t/m 24 januari:
Maandag 22 jan; Lukas 2: 1-21
Dinsdag 23 jan; Lukas 2: 41-52
Woensdag 24 jan; Lukas 5: 1-11
Donderdag 25 jan; Lukas 18: 35-43 en/of Marcus 10: 46-52
Vrijdag 26 jan; Lukas 23: 26-48 (eventueel aangevuld met Lukas 24: 1-12)

 

 

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL12 januari

De collecte is ditmaal bestemd voor Hospice Gorinchem en
Leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.

Hospice Gorinchem

Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Ze bieden die zorg bij mensen thuis of in het hospice. Zo ontlasten en ondersteunen ze zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven. Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst. Ze zijn er voor alle mensen. Ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. In de organisatie staan uw wensen en behoeften centraal.

De stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook als u in een andere regio woont zijn er mogelijkheden.

Leefgemeenschap Zilt

De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.

Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen ze iemand met raad en daad terzijde staan. Elke meewoner heeft een van de vaste bewoners als aanspreekpunt.

Voor eventuele deskundige begeleiding moet men een beroep doen op iemand uit de eigen kerkelijke gemeente en/of op officiële instanties. De gastopvang in Zilt is bedoeld voor volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren en een zinvolle dagbesteding hebben (minimaal twee dagdelen buiten de deur). Er zijn geen therapeutische activiteiten.

ZWO informatie

Aangezien het filmpje dat in de ochtenddienst van 17 november niet helemaal duidelijk overkwam, hierbij een link naar de site van Kerk-in-Actie waar uitgebreide informatie en het filmpje te zien is.

Startweekend

Zaterdag 14 september

De BBQ is in de kerk en Het Spoor. Het doel is om gezellig met elkaar te praten en te eten. Voor de kinderen zal er buiten een springkussen zijn en in Het Spoor de mogelijkheid tot de voetjes van de vloer. Dus ook de kleintjes kunnen gewoon mee die avond.
Aansluitend aan de BBQ zal er een borrel zijn, waarin de vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet in het kerkenwerk. Deze borrel is natuurlijk gratis.
Jullie zijn van harte uitgenodigd op deze avond.

In de weekbrieven van september lees je meer informatie. Je kunt je opgeven middels het aanmeldformulier. Deze aanmeldformulieren zullen ook in de ontmoetingsruimte aanwezig zijn, waar ze ingevuld in de daarvoor bestemde doos gedeponeerd kunnen worden.
We zien je graag op zaterdag 14 september.

Op zondagmorgen15 september
is de startdienst o.l.v. Ds. Amanda Spies en daarbij is een speciale ‘mystery’ gast uitgenodigd.
Aansluitend aan de dienst drinken we koffie met wat lekkers (wie bakt er mee? Geef je dan op via het formulier aan het prikbord). Daarnaast kunt u meedoen aan een speurtocht, een fietspuzzeltocht, een bijbelquiz of met de ‘kletspot’.
Er zal voor de kleintjes een springkussen in de kerk staan. Het samenzijn duurt tot ongeveer 12.30 uur. Wij hopen elkaar als gemeente op deze zondagmorgen gezellig en sportief te ontmoeten en zien de kerk dan ook graag vol.
Jullie zijn van harte welkom.


Bij de start van een nieuw kerkseizoen hebben we weer een mooi en boeiend thema: ‘Een goed verhaal’. We willen daar graag mee aftrappen in de startdienst, die dan ook geheel in het teken zal staan van dit thema. Zoals al in het vorige Contactblad te lezen was, hebben we een mooie dienst voorbereid met onder andere een mystery guest die zijn/haar eigen, mooie verhaal zal vertellen. Na de dienst horen we graag over uw/jouw mooie verhaal en er is dan ook volop gelegenheid om met elkaar na te praten en het hier over te hebben.

Tijdens de startdienst zal ook de cantorij medewerking verlenen.
Wie zingt er mee? We repeteren nog op:
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u
Opgeven graag bij Annelies: anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148
Wees welkom, geen toelatingseisen!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 8 SEPTEMBER

Deze keer wordt de opbrengst van de collecte over vier doelen verdeeld: De helft gaat naar Actie Schoenendoos en de andere helft wordt verdeeld onder Stichting Chris, Warchild en Save the Children. Daar Save the Children onder u misschien niet zo bekend is, zullen we hierover iets vertellen. Save the Children werd bijna 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij

de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid. Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85 % vanuit de lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Save the Children richt zich op twee hoofdtaken: Het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst.

De hulpverleners werken aan de hand van de ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: kinderen een stem geven, oplossingsvormen innoveren, zoveel mogelijk samenwerken en op grote schaal resultaten behalen. Alle programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden ze duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn.

De Taakgroep Dienen hoopt dat u de doelen van deze collecte een warm hart toedraagt en ze met een mooie gift zal steunen. Bij voorbaat dank!

Voor de kinderen

Op 4, 11 en 18 augustus is er geen kindernevendienst! Maar de kinderen zijn uiteraard welkom!
Wel liggen er puzzels en werkbladen klaar op de kast met de liedboeken, voor hen die moeite hebben met stil zitten en luisteren.

Oproep cantorij

Tijdens de startdienst van 15 september a.s. willen we als cantorij onze medewerking verlenen.

Wie zingt er mee?

We repeteren op:
Woensdag 28/8 van 19.30u – 21.00u
Zondag 1/9 van 19.30u – 21.00u
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u

Opgeven graag bij Annelies:
anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148

Wees welkom, geen toelatingseisen!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 14 JULI

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de Stichtingen Dorcas en Mensenkinderen. Deze keer vertellen wij u iets over Stichting Dorcas.
Op hun homepage staat: Samen in actie voor de allerarmsten. Hoe?
– Hulp als de nood aan de man is.
– Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
– Kansen in uitzichtloze situaties.

De medewerkers van Dorcas hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. Samen is voor hen het sleutelwoord. Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor arme mensen in verre landen. Zij zijn een ‘community’, die bestaat uit duizenden enthousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde bidders, bevlogen medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Een community waar iedereen bij mag horen en waar iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dragen. Zo verbinden zij mensen in Nederland aan mensen in nood.

De hulp wordt verleend in de armste landen van Oost-Europa en in Afrika. Zij ontvangen geld vanuit particuliere giften, collectes, bijdragen van bedrijven en vanuit hun eigen kringloopwinkels en inzamelpunten voor textiel. Gepoogd wordt om duurzame hulp te geven. Dus niet geld geven en weg wezen, maar mensen opleiden, krachten bundelen en samenwerking stimuleren.

Hopelijk vindt u deze stichting net als uw Taakgroep Dienen de moeite waard om te ondersteunen.

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 12 MEI

De opbrengst van deze collecte zal gaan naar een plaatselijk doel, opgericht vanuit christelijke motivatie door dorpsgenoten.
Wij willen Stichting Buitenhof met de opbrengst van deze collecte verblijden.
Stichting Buitenhof is een nieuw wooninitiatief in Hardinxveld-Giessendam. Vanaf eind 2017 biedt Buitenhof, gevestigd aan Buitendams, woonruimte aan twaalf mensen met een beperking. Men werkt samen met Syndion. Op de website (http://www.stichtingbuitenhof.nl) kunt u de nodige informatie vinden.
Hierna treft u enkele hoofdzaken aan.

Elke bewoner heeft een eigen levensloopbestendig appartement waar hij of zij zelfstandig kan wonen. Twee van de twaalf appartementen zijn bedoeld voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ook wordt gewerkt aan een dagbestedingsruimte met de ontwikkeling van stageplaatsen. Buitenhof is een plaatselijk ouderinitiatief met een grote mate van vrijwillige inzet. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten is Buitenhof afhankelijk van giften van particulieren en vermogensfondsen.

De visie van de Stichting is als volgt omschreven:
‘Wij vinden dat mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap recht hebben op een vorm van begeleid zelfstandig wonen in een beschermde omgeving, waar eigen normen en waarden worden gerespecteerd. Stichting Buitenhof biedt, naast een beschermde woonomgeving met professionele zorgverlening, ook dagbesteding en stageplaatsen. Wij doen dit vanuit een protestants-christelijke levensvisie die geworteld is in de reformatie. Dit betekent dat we ons laten leiden door de Bijbel als Gods betrouwbare Woord. Daarin zijn de Tien Geboden en de samenvatting uit Mattheus 22: 37-39 onze leefregels en leidraad.’

Normaal betrekken we in deze collecte ook andere plaatselijke doelen. Maar omdat een vertegenwoordiger van Buitenhof ons, voor zover nu bekend, op de gemeentevergadering in mei meer over de stichting komt vertellen, willen we hen nu extra ondersteunen