Activiteiten

Wij zijn een actieve gemeente. Jong en oud ontmoet elkaar ook door de week op verschillende kringen en clubs. Met elkaar wordt de bijbel bestudeerd en wordt gepraat over vragen waarmee christenen in deze tijd worden geconfronteerd. Deze ontmoetingen ondersteunen het geloof en versterken de onderlinge band, waardoor we samen leren om meer en meer een gemeente te zijn zoals Jezus die bedoeld heeft.

Voorgenomen activiteiten in het seizoen 2020-2021. Uiteraard onder voorbehoud gezien de moeizame tijd waarin we nu leven.

2. Taakgroep Omzien

2.1 Pastoraal bezoek
In de maand oktober gaan de ouderlingen en pastoraal bezoekers op pad met de
uitnodigingen voor het bezoekwerk in het komende seizoen.
Op de uitnodiging kunt u kiezen voor een ontmoeting in de huiskamer, in de kerk
en/of persoonlijk gesprek.
Het onderwerp voor de gesprekken is het jaarthema “het goede leven”.
We hopen als gemeente op waardevolle gesprekken, het is een mooie manier om
nader tot elkaar te komen.
Doet u mee? Wij hopen op een goede opkomst.

 2.2 Koffieochtend
Op iedere laatste woensdag van de maand is er van 9.30-11.30 uur gelegenheid
om in informele sfeer koffie met elkaar te drinken en gezellig “bij te praten”. U
bent vrij om te komen of gaan wanneer u wilt en mag ook een gast meebrengen.
Uiteraard houden we wel de coronaregels in acht.
2.3 Actie schoenendoos
Al vele jaren doen we als gemeente mee met het vullen van schoenendozen voor
kansarme kinderen over de hele wereld. Deze actie heeft een aantal jaren ”Actie 4
kids” geheten, maar heet nu weer gewoon “Schoenendoosactie”. Op de website
https://schoenendoosactie.nl/ kunt u lezen waar de dozen dit jaar heengaan en
wat erin gedaan kan worden. Voor versierde dozen wordt gezorgd, brengt u de
spulletjes mee?
U kunt uw spullen inleveren op zondag 25 oktober en zondag 1 november
Voor meer info: Marjan de Ruiter, j.m.de.ruiter@planet.nl
2.4 Kerstmarkt
De kerstmarkt is een gezellig samenzijn met een diversiteit aan activiteiten, zoals
verkoop van 2e handsspullen, kerststukjes, pannenkoeken, erwtensoep, broodje
worst en niet te vergeten het rad van avontuur waar u leuke prijzen mee kunt
winnen. In alle zalen van de kerk is wel iets te beleven.
We hopen van harte dat de kerstmarkt dit jaar door kan gaan. Met de opbrengst
van de kerstmarkt wordt een goed doel binnen en/of buiten de kerk gesteund.
We houden u via de Weekbrief op de hoogte.
Als het mogelijk is zijn er in november 3 mogelijkheden om spullen voor de
rommelmarkt e.d. in te leveren.
N.B.: uitsluitend op deze tijden én in het jeugdgebouw!
zaterdag 21 nov. 10- 12 uur
vrijdag 27 nov. 19.00-20.30 uur
zaterdag 28 nov. 10-12 uur.
2.5 Koffie met een verhaal
Donderdag 21 januari 2021 14.00-16.00 uur.
Gespreksmiddag met onze predikant.
Net als vorige jaar willen we een middag organiseren met een
gespreksonderwerp, voor ouderen én voor eenieder die tijd en zin heeft. Thema:
De waardigheid van de ouderdom (!?) We praten erover aan de hand van het
schilderij van Rembrandt “de lofzang van Simeon”.
Welkom!
2.6 Paasbrunch 2021
Voorgaande jaren is het een traditie geworden om op eerste paasdag na de
ochtenddienst een paasbrunch te organiseren. Iedereen brengt iets lekkers mee
en hebben een gezellig samen zijn.
U bent dan van harte welkom in de ontmoetingsruimte om van een heerlijk
paasmaal te genoten en elkaar te ontmoeten. Deze brunch wordt niet alleen voor
eigen gemeenteleden georganiseerd, jong en oud, maar ook voor mensen in onze
omgeving die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat zij eenzaam zijn of
Pasen zonder familie moeten doorbrengen.
Ook hiervan hopen wij van harte dat het door kan gaan.
3. Taakgroep Leren
3.1 Groot huisbezoek
Via de ouderlingen en pastoraal medewerkers worden gemeenteleden uitgenodigd
elkaar te ontmoeten bij één van de gemeenteleden thuis. Om met elkaar, onder
leiding van een gespreksleider, te praten over het jaarthema “het goede leven”
Naar elkaar luisteren, verhalen delen en uitdiepen. Op een ongedwongen manier
wordt er in kleine groepen op verschillende manieren over het goede leven
nagedacht en gesproken.
• Data: verschillende data in november ‘20
• Waar: in de kerk of een huiskamer
• Door wie: taakgroep leren en dienen
• Waar/hoe aanmelden: alle gemeenteleden ontvangen een uitnodiging
waarop staat hoe er aangemeld kan worden.
3.2 Geloofshuiskamers
Dit staat symbool voor: Elkaar ontmoeten als gemeente in de warmte en het
vertrouwen van onze huiskamers, waarbij we ons geloof en gedachten met elkaar
delen. De geloofshuiskamer bestaat uit een kleine groep gemeenteleden die drie
keer per jaar samenkomen, om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten
en het geloof te delen. Aan de hand van onderwerpen die ontleend zijn aan het
jaarthema.
• Data: verschillende data in oktober ’20, januari en april ‘21
• Waar: bij gemeenteleden thuis
• Door wie: taakgroep Leren en gespreksleiders
• Waar/hoe aanmelden: uitnodiging voor iedereen via de Weekbrief of via
leren@pknhardinxveld.nl
• Wie al eerder meedeed wordt persoonlijk uitgenodigd.
3.3 Thema-avonden
Rondom het jaarthema “het goede leven” worden er drie thema-avonden
georganiseerd.
Thema-avonden worden gemeente breed aangeboden. Ieder die meer wil leren,
horen en beleven over de achtergronden van Het Goede Leven zijn welkom.
• Data: januari, februari, maart ‘21
• Waar: in de kerk
• Door wie: taakgroep leren en mogelijk een externe spreker
• Waar/hoe aanmelden: uitnodiging voor iedereen via de Weekbrief of via
leren@pknhardinxveld.nl
3.4 Toerusting “geloven in (jonge) gezinnen”
Op deze avond wordt er op verschillende manieren met elkaar gesproken en van
gedachten gewisseld hoe je het geloof in je eigen gezin vormgeeft. Deze keer zal
het vooral gaan over het thema: omgaan met tegenslag en lijden.
• Datum: dinsdag 20 april ‘21
• Waar: in de kerk
• Door wie: taakgroep leren (ds Amanda en Monique Huisman)
• Waar/hoe aanmelden: uitnodiging voor iedereen en de ouders van jonge
gezinnen (kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar) krijgen ook een
persoonlijke uitnodiging via de mail.
3.5 Doopcatechese
De ouders die in het afgelopen jaar hun kind hebben laten dopen ontmoeten
elkaar in een ongedwongen sfeer en blikken terug op de doop en kijken vooruit
hoe ze geloof in hun gezin willen en kunnen vormgeven.
• Terugkomavond doopcatechese voor ouders die in het afgelopen jaar hun
kind hebben laten dopen
• Datum: dinsdag 23 maart ‘21
• Waar: in de kerk
• Door wie: taakgroep leren (ds Amanda en Monique Huisman)
• Waar/hoe aanmelden: ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging.
3.6 Bijbelstudie
Vanuit de Bijbel gaan we dit jaar met de vrucht van de Geest elke twee weken
elkaar stimuleren en helpen om Gods woord te begrijpen en te gaan doen. Om
hierdoor een mooi mens te worden.
• Bijbelstudie
• Data: vanaf eind september op woensdagavond 20.00 uur om de veertien
dagen
• Waar: bij iemand thuis
• Door wie: taakgroep leren (Klaas Otter)
• Waar/hoe aanmelden: voor iedereen, opgave bij taakgroep
leren@pknhardinxveld.nl
3.7 Gebedskring
Elke twee weken is er op vrijdag de gelegenheid om in gebed te gaan voor de
gemeente. Na een korte opening met een tekst een lied en gebed gaan we
bidden voor wat er op gemeentegebied speelt op dat moment.
• Data: vanaf eind augustus op vrijdagavond 19.00uur om de veertien
dagen
• Waar: in de kerkenraadskamer
• Door wie: taakgroep leren (Klaas Otter)
• Waar/hoe aanmelden: voor iedereen, opgave bij taakgroep
leren@pknhardinxveld.nl
3.8 Open kerk
De kerk is open voor ieder die een moment wil hebben voor gebed, meditatie,
een gesprek of zo maar in de kerk rusten. De tekst voor de zondag en een
liturgische schikking staan op de beamer. Er is gelegenheid om een kaars aan te
steken.
• Data: vanaf oktober op een aantal vaste zaterdagen (nog nader te
bepalen)
• Waar: in de kerk
• Door wie: taakgroep leren en gemeenteleden
• Waar/hoe aanmelden: uitnodiging via de Weekbrief voor iedereen,
opgave niet nodig vrije toegang.
3.9 Close Reading
Close Reading is een bijbelleesuurtje voor eenieder met interesse in de zondagse
lezingen op weg naar de grote feesten. Samen een Bijbeltekst lezen en bespreken
die ’s zondags in de dienst centraal zal staan. Specifieke kennis is niet nodig;
interesse in de verhalen is voldoende. De hele reeks volgen mag, maar één keer
komen kan ook.
• Data: op dinsdagavond – vanaf 24 nov ’20 tot Kerst, en vanaf 16 feb ’21
tot Pasen
• Tijd: van 19.00-20.00 uur
• Waar: in de kerkenraadskamer
• Door wie: ds Amanda Spies
• Waar/hoe aanmelden: vrije inloop, aanmelden niet nodig
3.10 Verdiepingsavonden
Verdiepingsavonden/belijdeniscatechese voor twintigers en dertigers (en evt. te
volgen als voorbereiding op het doen van belijdenis)
• Data: +/- 8 donderdagavonden (om de 2 à 3 weken) van nov ’20 tot apr
’21
• Tijd: van 20.00-22.00 uur
• Waar: nog niet bekend
• Door wie: ds Amanda Spies
• Waar/hoe aanmelden: vóór 1 okt ’20 via predikant@pknhardinxveld.nl