Activiteiten

Wij zijn een actieve gemeente. Jong en oud ontmoet elkaar ook door de week op verschillende kringen en clubs. Met elkaar wordt de bijbel bestudeerd en wordt gepraat over vragen waarmee christenen in deze tijd worden geconfronteerd. Deze ontmoetingen ondersteunen het geloof en versterken de onderlinge band, waardoor we samen leren om meer en meer een gemeente te zijn zoals Jezus die bedoeld heeft.

 

Voorgenomen activiteiten in het seizoen 2021-2022.

2. Taakgroep Omzien

2.1 Pastoraal bezoek
In de maand oktober gaan de ouderlingen en pastoraal bezoekers op pad met de
uitnodigingen voor het bezoekwerk in het komende seizoen.
Op de uitnodiging kunt u kiezen voor een ontmoeting in de kerk en/of een persoonlijk gesprek.
Het onderwerp voor de gesprekken is het jaarthema: “Van U is de toekomst”.
We hopen als gemeente op waardevolle gesprekken, het is een mooie manier om
nader tot elkaar te komen.
Doet u mee? Wij hopen op een goede opkomst.

 2.2 Koffieochtend
Voorlopig gaan we nog door met de koffieochtenden in de ontmoetingsruimte op
de laatste woensdag van de maand om elkaar te spreken bij de thee/koffie.
De volgende data zijn 29 september en 27 oktober.
Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u vrij in- en uitlopen, iedereen is hartelijk
welkom! Ook voor het kopen of ruilen van legpuzzels kunt u dan komen kijken.
We houden de 1,5 m. maatregel in stand zolang dat is voorgeschreven.

3. Taakgroep Leren

 3.1 Geloofshuiskamers
Dit staat symbool voor: Elkaar ontmoeten als gemeente in de warmte en het
vertrouwen van onze huiskamers, waarbij we ons geloof en gedachten met elkaar
delen. De geloofshuiskamer bestaat uit een kleine groep gemeenteleden die drie
keer per jaar samenkomen, om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten
en het geloof te delen. Aan de hand van onderwerpen die ontleend zijn aan het
jaarthema.
• Data: verschillende data in oktober ’21, januari en april ‘22
• Waar: bij gemeenteleden thuis
• Door wie: taakgroep Leren en gespreksleiders
• Waar/hoe aanmelden: uitnodiging voor iedereen via de Weekbrief of via
leren@pknhardinxveld.nl
• Wie al eerder meedeed wordt persoonlijk uitgenodigd.
3.2 Bijbelstudie
Vanuit de Bijbel gaan we dit jaar met de vrucht van de Geest elke twee weken
elkaar stimuleren en helpen om Gods woord te begrijpen en te gaan doen. Om
hierdoor een mooi mens te worden.
• Bijbelstudie
• Data: vanaf eind september op woensdagavond 20.00 uur om de veertien
dagen
• Waar: bij iemand thuis
• Door wie: taakgroep leren (Klaas Otter)
• Waar/hoe aanmelden: voor iedereen, opgave bij taakgroep
leren@pknhardinxveld.nl
3.3 Gebedskring
Elke twee weken is er op vrijdag de gelegenheid om in gebed te gaan voor de
gemeente. Na een korte opening met een tekst een lied en gebed gaan we
bidden voor wat er op gemeentegebied speelt op dat moment.
• Data: vanaf eind augustus op vrijdagavond 19.00 uur om de veertien
dagen
• Waar: in de kerkenraadskamer
• Door wie: taakgroep leren (Klaas Otter)
• Waar/hoe aanmelden: voor iedereen, opgave bij taakgroep
leren@pknhardinxveld.nl
3.4 Close Reading
Close Reading is een bijbelleesuurtje voor eenieder met interesse in de zondagse
lezingen op weg naar de grote feesten. Samen een Bijbeltekst lezen en bespreken
die ’s zondags in de dienst centraal zal staan. Specifieke kennis is niet nodig;
interesse in de verhalen is voldoende. De hele reeks volgen mag, maar één keer
komen kan ook.
• Data: Zie de agenda.
• Waar: in de kerkenraadskamer
• Door wie: ds Amanda Spies
• Waar/hoe aanmelden: vrije inloop, aanmelden niet nodig