Activiteiten

Wij zijn een actieve gemeente. Jong en oud ontmoet elkaar ook door de week op verschillende kringen en clubs. Met elkaar wordt de bijbel bestudeerd en wordt gepraat over vragen waarmee christenen in deze tijd worden geconfronteerd. Deze ontmoetingen ondersteunen het geloof en versterken de onderlinge band, waardoor we samen leren om meer en meer een gemeente te zijn zoals Jezus die bedoeld heeft.

 

Voorgenomen activiteiten in het seizoen 2023-2024

Taakgroep Omzien

1.1 Pastoraal bezoek
In de maand oktober gaan de ouderlingen en pastoraal bezoekers op pad met de
uitnodigingen voor het bezoekwerk in het komende seizoen.
Op de uitnodiging kunt u kiezen voor een ontmoeting in de kerk en/of een persoonlijk gesprek.
Het onderwerp voor de gesprekken is het jaarthema: “Van U is de toekomst”.
We hopen als gemeente op waardevolle gesprekken, het is een mooie manier om
nader tot elkaar te komen.
Doet u mee? Wij hopen op een goede opkomst.

 1.2 Koffieochtend
Voorlopig gaan we nog door met de koffieochtenden in de ontmoetingsruimte op
de laatste woensdag van de maand om elkaar te spreken bij de thee/koffie.
Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u vrij in- en uitlopen, iedereen is hartelijk
welkom! Ook voor het kopen of ruilen van legpuzzels kunt u dan komen kijken.
1.3 Open kerk
Op zaterdag middag is op diverse middagen de kerk open van half 3 tot half 5
U bent welkom voor een praatje bij een kopje thee of koffie.