BLIK OP MAAT

De familie Koppelaar verzamelt met 5 vrijwilligers alles van metaal of waar metaal in zit. De metalen worden verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan goede doelen. Vorige jaar (2023) is op die manier 66.450 kg metalen verwerkt met als opbrengst van maar liefst € 33.230, –. Dit grote bedrag is geschonken aan o.a. Mercy Ships, Stichting Buitenhof, Stichting de Ark, Woord en Daad, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië en vele andere doelen. Ook onze gemeente kreeg een gift.
Wilt u via Blik op Maat de goede doelen steunen? En heeft u materialen die weg kunnen? Gooi het in de kruiwagens die klaar staan op Spoorweg 42. Hoe meer er gebracht wordt, hoe meer giften er uitgedeeld kunnen worden.
U kunt bij ons brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels/snoeren, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.
De fietsen worden opgeknapt door een gepensioneerde fietsenmaker. Daarna gaan ze op transport naar Roemenië en Bosnië of de vluchtelingen krijgen een fiets.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.
Erik en Bertha Koppelaar


Er is in 2018 82.976 kg metaal ingeleverd bij Erik en Bertha Koppelaar. Dit leverde € 22.028 op en dat is ruim € 5.000 meer dan in 2017. Alle verzamelaars en brengers van blik: hartelijk dank! Voor Blik op Maat was 2018 dus een jaar met mooie resultaten. Ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden ze vele goede doelen ondersteunen, zowel in het binnenland als in het buitenland, zoals Mercy Ships, MAF. Dorcas, Open Doors, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië, stichting Buitenhof en andere doelen. Ook onze diaconie kreeg van deze opbrengst 500 euro, vrij te besteden.

Is er op het bedrijf of het kantoor waar u werkt materiaal wat niet meer gebruikt wordt, zoals stalen kantoormeubilair, kopieermachines e.d., wij zijn er erg blij mee. Blikjes van frisdranken en conservenblikjes kunt u bij ons in de kruiwagens deponeren. Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en uw medewerking.

Erik en Bertha Koppelaar Spoorweg 42 Tel: 0184-611122