Gemeenteavond op dinsdag 22 september, 19.30 uur

Op 22 september heeft uw kerkenraad een gemeenteavond gepland. Er zal een
aparte link naar een formulier gestuurd worden waarmee u zich kunt opgeven
voor deze gemeenteavond. De avond wordt gehouden in de kerkzaal op 1,5
meter afstand van elkaar net als tijdens de kerkdiensten. Tijdens deze avond zal
het voornamelijk gaan over het avondmaal nieuwe vorm, zoals dat in het vorige
Contactblad is gepresenteerd. Het zal wellicht nog wel even duren voor het op die
manier gevierd kan worden, maar we willen graag dit onderwerp samen met u
afsluiten. Tijdens deze avond zal ook het nieuwe logo voor u gepresenteerd
worden.

Voedselbank

Al sinds de oprichting van de voedselbank, hier in Hardinxveld-Giessendam is uw gemeente op verschillende manieren betrokken bij de voedselbank.
Het is vooral uit medegevoel met het leed van andere mensen. Vaak zijn mensen buiten hun schuld in zwaar weer terecht gekomen. Dit kan op allerlei gebied zijn. Bijvoorbeeld door de corona, een faillissement, ziekte, een scheiding, of het zijn mensen die zich in een achterstandspositie bevinden. Onze samenleving kan best ingewikkeld zijn.
De toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket is ongeveer 45% van de NIBUD-norm. Dit is een minimale norm om normaal te kunnen leven. Mensen zitten vaak jarenlang in deze positie.

Onze klanten zijn blij als ze een cadeaubon krijgen het geeft iets extra’s.
Twee voorbeelden van een bijzondere reactie:
– van een meisje: ‘mamma, kan ik nu oorbelletjes krijgen?’
– iemand gaf het aan haar moeder, als cadeautje omdat zij zoveel voor haar deed.

Als voedselbank kunnen we het niet alleen, daarom zijn we dankbaar met de goede samenwerking met anderen, onder andere de kerken. We waarderen de betrokkenheid, de gastvrijheid en – elke week weer – de uitgifte in het Spoor. Met elkaar zijn we sterk! Op dit moment hebben we 32 vrijwilligers en 38 klanten (95 personen). Neem voor meer informatie eens een kijkje op onze website: https://www.voedselbankhagi.nl
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om jullie, en zeker ook namens onze klanten hartelijk te bedanken.
Vriendelijke groet, Paul Sterrenburg

Gebedskring

Bidden in Gods aanwezigheid, uitnodigend en echt, dat geeft Jezus de gelegenheid om Zijn wil te doen in Zijn gemeente.

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. In de naam van Jezus gaan we bidden voor de gemeente. We leggen onze wensen en onszelf in Zijn handen.

In die naam komen we op vrijdagavond om 19.00 uur in de kerkenraadskamer op: 04 en 18 september; 02, 16 en 30 oktober.

Startweekend: HET GOEDE LEVEN

Vanuit de PKN is er een nieuw jaarthema aangereikt, waar we graag in mee gaan: Het Goede Leven. Komend jaar zullen we daar meer over gaan horen en het onderwerp bespreken met elkaar. Op de groothuisbezoeken en Geloofshuiskamers, met thema-avonden en diensten. Het startweekend is gepland van 18 t/m 20 september. Het ziet er naar uit dat ook het startweekend anders zal zijn vanwege de aangepaste 1,5 meter afstand tot elkaar. Toch gaan we wat verzinnen om een goede start te maken als gemeente: op een andere manier met andere activiteiten dan andere jaren. Echter Het Goede Leven vraagt om aandacht vooral als het goede leven lijdt onder het gemis aan contacten. We zijn en blijven verbonden door onze Heer en Heiland Jezus Christus en dat gaan we met elkaar vieren met het goede leven.

Concreet:
Als gemeente gaan we komend jaar met het thema: “Het goede leven” één en ander organiseren. Met de start van het gemeente werk zijn we gewend om samen dingen te doen. Het komend seizoen ziet er echter anders uit vanwege de Corona maatregelen.

Maar ondanks de maatregelen hebben we voor het weekend van 18 t/m 20 september toch wel hele leuke activiteiten voorbereid. In gezinsverband en als kinderen samen kan er nog wel wat gedaan worden.

Wat gaan we doen:
– fietstocht
– speurtochten voor de jeugd vanuit de clubs
– klootschieten in het west park
– een puzzel in de kerk
– Geocaching voor jeugd van 8-12 en 12-16 jaar
– startdienst met na afloop buiten koffie

Kroonbede 2020

Al meer dan tien jaar organiseert het interkerkelijke Comité Kroonbede Hardinxveld-Giessendam de zogenoemde Kroonbedebijeenkomst. Traditioneel vindt deze bijeenkomst plaats op de tweede dinsdag van september. Voorgangers en christenpolitici uit ons dorp geven invulling aan een meditatieve overdenking, een politieke toespraak en de Kroonbede. Een kernelement is de voorbede die wordt gedaan voor onze dorpsgemeenschap en de lokale overheid, waarbij ons land als geheel, de landelijke overheid en het Koningshuis niet worden vergeten.
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zien we ons als comité genoodzaakt om de bijeenkomst, dit jaar op 8 september, niet door te laten gaan.
Voor meer informatie klikt U hier.

 

Heilig Avondmaal, Zondag 9 augustus

Volgende week zondag 9 augustus hopen we na lange tijd weer het Heilig Avondmaal te vieren.
De afgelopen tijd hebben we gekozen om nog geen avondmaal te vieren, zonder dat er mensen in de kerk kunnen zijn. We beseffen dat ook nu niet iedereen in de kerk kan meevieren, dit zal voorlopig ook nog niet mogelijk zijn. En juist omdat dit voorlopig nog niet kan, willen we toch met elkaar, in de kerk of thuis, de maaltijd van de Heer vieren.
De PKN schrijft op haar website in een artikel over het sacrament van het Heilig Avondmaal het volgende:
” Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.
God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap.”
Juist hierom willen we, ook in deze bijzondere tijd, het Heilig Avondmaal vieren. In de kerk wordt voor eenieder brood en wijn klaargezet. Tijdens de viering zullen we dit gelijktijdig nemen. U kunt thuis ook meevieren, en meedelen door ook brood en wijn klaar te zetten en te nemen tijdens de dienst.
We begrijpen dat thuis het contrast met een gewone Avondmaalsviering groot is. Het is daarom zeker ook geen verplichting om thuis mee te doen. Ook zonder het nemen van brood en wijn kunt u de kerkdienst vanuit huis meebeleven en meevieren.

Live volgen van diensten

De afgelopen periode was u gewend om iedere zondag op de startpagina van de website de aangepaste viering te vinden. Omdat we nu kleinschalige diensten mogen organiseren, die live worden uitgezonden, kunt u de diensten volgen zoals we dat voorheen deden. Dit kunt u doen door te klikken op de knop “Live” bovenin de menubalk, of te gaan naar www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

Kruimelkerk 21-06-2020

We gaan het verhaal vertellen van Noach en zijn Ark. Via deze link vind je alles wat je nodig hebt voor tijdens het verhaal.

Veel kijkplezier 😊

Aankondiging Kruimelkerk

Op 21 juni hebben we een leuke Kruimelkerk om online thuis te kijken. Kijken jullie ook mee? Zondagmiddag vanaf 14:00 uur staat de Kruimelkerk hier online op de website.

We gaan het verhaal vertellen van Noach en zijn Ark. Het zou heel leuk zijn als jullie van tevoren zelf een mooie Ark bouwen van Duplo, Lego, blokken of wat je ook maar hebt. Ben je goed in knutselen of tekenen? Dat mag natuurlijk ook. Wees zo creatief mogelijk en stuur een foto van jouw Ark naar kruimelkerk@pknhardinxveld.nl.

Afgelopen week zijn er tasjes gebracht bij de kinderen thuis, met spulletjes die je tijdens de online Kruimelkerk kunt gebruiken. Heb je geen tasje? Via deze link vind je alsnog alles wat je nodig hebt.

Veel kijkplezier 😊

Dominee Beer

Viering 14-06-2020


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO