3e collecte in juni

De forensische zorgorganisatie Exodus Nederland biedt opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun naasten.
Het doel is om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van criminaliteit bij de deelnemers.
Exodus vormt een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die, ieder vanuit hun eigen invalshoek, een bijdrage leveren aan een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.
De naam Exodus verwijst naar Bijbelverhaal dat vertelt over de zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Zij willen ontsnappen aan hun gevangenschap en slavernij in Egypte en beginnen, onder leiding van Mozes, een tocht naar het Beloofde Land. Een barre tocht die zo’n 40 jaar in beslag neemt.
Het rondtrekkende volk moet veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus, die ook een tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Het is een lastige tocht, maar de tocht kan succesvol eindigen. En dat is precies waar Exodus voor gaat.
Voor dit goede doel is de 3e collecte in de maand juni bestemd.
Surf voor meer informatie naar de site: exodus.nl

Blik op maat

De familie Koppelaar verzamelt met 5 vrijwilligers alles van metaal of waar metaal in zit. De metalen worden verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan goede doelen. Vorige jaar (2023) is op die manier 66.450 kg metalen verwerkt met als opbrengst van maar liefst € 33.230, –. Dit grote bedrag is geschonken aan o.a. Mercy Ships, Stichting Buitenhof, Stichting de Ark, Woord en Daad, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië en vele andere doelen. Ook onze gemeente kreeg een gift.
Wilt u via Blik op Maat de goede doelen steunen? En heeft u materialen die weg kunnen? Gooi het in de kruiwagens die klaar staan op Spoorweg 42. Hoe meer er gebracht wordt, hoe meer giften er uitgedeeld kunnen worden.
U kunt bij ons brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels/snoeren, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.
De fietsen worden opgeknapt door een gepensioneerde fietsenmaker. Daarna gaan ze op transport naar Roemenië en Bosnië of de vluchtelingen krijgen een fiets.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.
Erik en Bertha Koppelaar

3e collecte in mei

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie,
uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking.
Ontheemd komen ze hier, in onzekerheid of ze mogen blijven. Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als een bedreiging van onze cultuur maar gewoon als een persoon.
In 1992 begon een groep jonge christenen, die zich geroepen voelden met Gods liefde, naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot Stichting Gave. Deze interkerkelijke organisatie wil kerken en christenen bewust maken van de Bijbelse opdracht om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden en inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Zij zijn betrokken bij diaconaal, missionair- en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.
Om dit werk te steunen is de opbrengst van de derde collecte in de maand mei bestemd voor de Stichting Gave.
Meer informatie over de missie en werkwijze is te vinden op de website: gave.nl

Aangepaste kerkdienst in Nieuwpoort

We vragen uw aandacht voor een aangepaste Kerkdienst, georganiseerd door de Commissie “Aangepaste Kerkdiensten”. Deze dienst zal uitgaan van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort

Datum: 28 april 2024 Aanvangstijd: 15.00 uur
Plaats:  Hervormde Kerk, Binnenhaven 19a, 2965 AB Nieuwpoort
Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
Voor verdere informatie kunt U bellen naar:   Petra de Bruijn Tel. 06-83443017

3e collecte maand april

Vakanties met zorg én aandacht
Met de opbrengst van de derde collecte in de maand april wil de diaconie het werk van Het vakantiebureau steunen.
In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland verzorgen zij vakantiemogelijkheden voor mensen die door ziekte, beperking of leeftijd doorgaans niet op vakantie kunnen gaan. Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland, heeft een open-christelijk karakter en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond.
Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan tijdens deze vakantieweken klaar voor de gasten. Zij zorgen voor aanspraak, een luisterend oor en bieden de gasten gezelligheid en een helpende hand.
De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaand aan de vakantieweken krijgen zij verschillende trainingen aangeboden. Ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden gehouden is welkom, dit geldt zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers!
Informatie over Het vakantiebureau is te vinden via de site: hetvakantiebureau.nl.
Meer informatie over de vakantiemogelijkheden of aanmelding voor vrijwilligerswerk kan via de mail: info@hetvakantiebureau.nl / of per telefoon: 0343 745 890.

3e collecte februari

Stichting De Ark Hardinxveld Giessendam
De Ark is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Het bestuur beheert het gebouw en bestaat zowel uit ouders als niet-ouders van de doelgroep. Maar ook andersdenkenden zijn welkom. De opgezette activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eigen identiteit van De Ark.
Achtergrondinformatie is te vinden op de website: https://stichtingdeark.nl

NB: In februari zal op drie zondagen via de derde collecte een geldinzameling plaatsvinden voor De Ark. Namelijk op 4 en 11 februari en 31 maart. Gedurende de periode van de Veertigdagentijd: van 14 februari t/m 28 maart is er geen derde collecte.

3e collecte januari

SchuldHulpMaatje Drechtsteden
– Het goede doel voor de maand januari is SchuldHulpMaatje.
Door de inzet van ‘maatjes’ wil deze vrijwilligersorganisatie mensen met geldzorgen gratis en betrouwbaar helpen bij (dreigende) financiële problemen of schulden.
Geldproblemen hebben een enorme impact. Volgens het Nibud heeft één op de vijf Nederlanders financiële problemen en velen hebben te maken met budget coaching, schuldhulpverlening en/of schuldsanering.
Schuldhulpmaatje heeft steunpunten in heel Nederland. De maatjes volgen een opleiding om mensen met financiële problemen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op weg naar een gezonde financiële huishouding, door te luisteren naar hun verhaal en samen te zoeken naar oplossingen.
Meer informatie is te vinden op de website: www.schuldhulpmaatje.nl

Kerstconcert Reflexxion en Unlimited op 9 december 2023

Kerstconcert ‘King of Glory | King of Love’

Gospelkoor Reflexxion en Gospel Unlimited geven op zaterdag 9 december een kerstconcert.
Het thema van deze avond is ‘King of Glory | King of Love’.

Mensen keken uit naar de komst van Jezus, de Messias, maar niet iedereen zag bij Zijn geboorte in Hem een Koningskind; als Hij terugkomt zal iedereen zien dat Hij de Koning is, vol van glorie en vol van liefde.

Het concert begint om 20 uur in de Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19 in Gorinchem. Muzikale begeleiding door Christiaan van der Ree (piano), Walter Leendertse (gitaar), Ruben Romijn (drums/percussie), o.l.v. dirigent Marcel van der Poel uit Werkendam.

De toegang is gratis. Er zal een collecte gehouden worden in verband met de onkosten.
Het Alblasserwaardse Gospelkoor
Reflexxion bestaat 22 jaar, is gevestigd in Giessenburg en telt ruim 40 leden, voornamelijk uit de Alblasserwaard.
Het repertoire van het enthousiaste koor is Engels- en Nederlandstalig en omhelst gospelsongs in diverse muziekstijlen. Doel is om zingend te getuigen en op deze manier het Evangelie uit te dragen. Reflexxion betekent: weerspiegelen. Dat is wat het koor wil: het licht van Jezus Christus, de Verlosser, weerspiegelen.

3e collecte maand december

De Stichting Noodopvang Papendrecht ziet zichzelf als een hulplijntje voor mensen die na een jarenlange zwerftocht een ‘welkom thuis’ in Nederland vinden. En als een tijdelijke vriend voor hen, die toch na alle procedures hier niet definitief kunnen blijven.
Het werk concentreert zich op Alblasserdam en Papendrecht en ondervindt support en steun uit een groter deel van de Alblasserwaard.
Papendrecht biedt tijdelijk onderdak aan vluchtelingen die geen onderdak meer hebben, maar nog wel een procedure voeren voor een verblijfsvergunning. De vaste lasten worden voor hen betaald. Ze mogen niet werken, maar doen vaak wat losse klusjes. Verder worden ze geholpen door plaatselijke kerken, de voedselbank en de kledingbank te Alblasserdam.
Noodopvang Papendrecht biedt hen, naar het voorbeeld van de stichting INLIA: bed, bad, brood en begeleiding. Het werk wordt mogelijk gemaakt door donaties vanuit verschillende kerken en particulieren. Het bestuur en de medewerkers bestaat uit (kerkelijke) vrijwilligers.
Kijk voor meer informatie op de website: noodopvangpapendrecht.nl

Welkom thuis
Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallen de sterren
de schim van de maan
mensen veel geluk….

Huub Oosterhuis