3e collecte in oktober

De derde collecte in oktober komt ten goede aan Timon Dichterbij, een bevlogen organisatie gericht op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Zij helpen met problemen bij opvoeden en opgroeien.
Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Er wordt onder andere hulp geboden aan: jonge moeders, meiden met sekse specifieke/loverboy problematiek, ouders in vechtscheiding, jongeren en hun gezin in crisis, zwerfjongeren en alleenstaande jonge vluchtelingen met een status. Timon is werkzaam in de grote steden en biedt zorg aan via een nauwe lokale samenwerking met onder andere maatschappelijke organisaties, de reguliere hulpverlening, onderwijsinstanties, politie en justitie. Ze streven daarbij naar een dekkend samenhangend hulpaanbod in samenwerking met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp.
Timon heeft een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Liefde en aandacht, een warm onthaal aan tafel, een gezellig ingerichte huiskamer of training van de pleegouders. De motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond, een beroep kan doen op Timon. Dit is mogelijk door vrijwilligers, pleegouders en bijdragen van kerken en christenen.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.timon.nl

Themaviering 25 september 18:00 uur

Zondag 25 september is er weer een themaviering.
De eerste themaviering vorig seizoen was een mooie avond. Een avond met lied, gebed, Bijbel maar ook vooral met elkaar in gesprek rondom het jaarthema van vorig jaar.
Het thema van 25 september is ‘zorg voor de schepping’. ‘De mensheid is een onlosmakelijk deel van de schepping als geheel. We zijn gemaakt om in onderlinge verbondenheid met, en afhankelijkheid van God en de hele schepping te leven en als goede rentmeesters de schepping te beheren. En wanneer wij voor de aarde zorgen, zorgt de aarde voor ons.’ Een stukje uit ‘Maak je Bijbel groen – Nederlands Bijbelgenootschap’ We zullen met elkaar zingen, bidden en uit de bijbel lezen. Waarna we in groepen uiteengaan om met elkaar te spreken over verschillende aspecten van zorgen voor de schepping. Bijvoorbeeld ‘God in de supermarkt, speelt God een rol bij het boodschappen doen? Maak je Bijbel groen – Hoe kunnen wij als onderdeel van de schepping goede rentmeesters zijn? Of een groene kerk; wat kunnen wij doen als gemeente?
In de komende Weekbrieven vindt u meer informatie.
Maar schrijf 25 september 18:00 uur vast in de agenda!

3e collecte in september

In september is de derde collecte bestemd voor de Hadassa Hoeve.
Jonge vrouwen die zijn vastgelopen weer laten bloeien: Dat is het doel van deze organisatie.
De Hoeve is een kleinschalige werkvoorziening en woonplek voor vrouwen tussen de 16 en 23 jaar. Deze vrouwen hebben onvoldoende vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig te kunnen leven, voortkomend uit turbulente jeugd of sociale beperking. Zij worden geholpen om hun leven (weer) op de rails te krijgen en een zelfstandig leven op te bouwen, door hen op een professionele wijze te laten (her)ontdekken dat ze geliefd zijn en talenten hebben. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hadassahoeve.nl

3e collecte in de maand augustus

Hospice Gorinchem – zorghuis en zorg thuis

Mensen sterven vaak het liefst thuis en dierbaren komen graag aan die wens tegemoet. Vaak blijkt echter dat het zwaar is om de zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, kan het Hospice Gorinchem uitkomst bieden via palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen thuis en/of in het speciale zorghuis te Gorinchem.
In de maand augustus is de opbrengt van de derde collecte bestemd voor Hospice Gorinchem. Deze stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden, Molenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook voor mensen uit een andere regio zijn er mogelijkheden. De organisatie staat klaar voor alle mensen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Zo worden zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven ondersteunt en ontlast.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hospice-gorinchem.nl

3e collecte in de maand juni

In juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor het Leger des Heils Gorinchem.
Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des Heils wil voor iedereen een eigen plek. Want met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat. Een plek waar je thuiskomt en gezien wordt, dat zijn de buurtkamers van het Leger des Heils waar iedereen welkom is. Via deze collecte kunt u een kwetsbaar mens helpen die anders niet gezien zou worden.
Meer informatie met voorbeelden over het werk van het Leger des Heils is vinden op de website: https://www.legerdesheils.nl

3e collecte in de maand mei

In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met
haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk
geloof helpen met hun psychische problematiek. Zij geloven dat werken aan
herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Geloof,
hoop en liefde vormen daarbij een belangrijke invalshoek. Bij Eleos mag je zijn
zoals je bent. Het is een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen.
Samen met een behandelaar en/of begeleider wordt gewerkt aan het
terugdringen of genezen van psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk
om die op te lossen, maar binnen de mogelijkheden van de cliënt zoekt men naar
een nieuw levensperspectief. Familie, vrienden en kerk kunnen actief worden
betrokken in dit proces. In de maand mei is de derde collecte bestemd voor het
werk deze organisatie.
In de GGZ Eleos werken christenen uit de orthodox gereformeerde en bevindelijk
gereformeerde stromingen samen.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.eleos.nl

Stationskerk: Een “veilige gemeente”

Die gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Als u HIER klikt kunt u alle informatie vinden over de vertrouwenspersonen en de omgangsregels, zoals opgesteld met behulp van het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland.

Versoepelingen vanaf zondag 27 februari

De kerkenraad heeft op maandag 21 februari onder meer het volgende besloten:

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de dienst.
In het grootste deel van de kerk zijn de plaatsen vrij.
U kunt zelf uw plaats kiezen.
De stoelen in de ontmoetingsruimte en op de galerij zijn gereserveerd voor hen die de 1,5 meter afstand wél willen aanhouden.
De basisregels blijven onverminderd gelden, o.a. handen wassen / bij klachten thuis blijven
Na de dienst is koffie drinken weer mogelijk.

Wij heten u van harte welkom!
En dan nog even dit:
Iedere zaterdag van half drie tot half vijf staat de deur van de kerk open voor een praatje en/of een momentje rust. Een kopje koffie of thee kan dan ook weer.

 

De historie van onze kerk: Wat beelden en een verslag

Zeker voor de wat ouderen onder ons is het mooi om eens even onder “Historie” te kijken op deze site.(Klik links boven op “Over” en dan op “Historie”.)
U vindt daar een kerkenraadsverslag van 7 december 1949, een foto uit eind jaren 50, een foto van ons kerkkoor “Com nu met Sangh”, genomen aan de vooravond van het 45-jarig bestaan én een foto uit eind jaren 80: De kerkenraad met Ds Boukes.
Op de foto uit de jaren 50 zijn een aantal mensen te zien. De persoon in het midden is nog niet herkend, maar Arie de Wit, inmiddels overleden, zei ooit dat dominee Joziasse een “flierefluiter” was, dus…..