Kanoën en suppen

Datum: 5 augustus / Tijd: 19:00 uur / Plaats: Leerdam

Omschrijving: Meet Me organiseert activiteiten voor christenen van ca. 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.
Op zaterdag 5 augustus gaan we kanoën en suppen!
Daarna gaan we nog borrelen bij de Beren in Leerdam.
Geef je uiterlijk 24 juli op.
Voor meer informatie en opgaveformulier kijk je op https://meetmevijf.jouwweb.nl/

3e collecte juli 2023

Stichting Exodus Nederland – de Bodem van de oceaan
In juli is de opbrengst van de 3e collecte bestemd voor Exodus Nederland. In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten. In die tijd keerde zo’n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis. Nu, ruim 40 jaar later, werkt Exodus nog volop aan die missie. Net als de uittocht uit de woestijn van het Hebreeuwse volk gaat de tocht van (ex-) gedetineerden met vallen en opstaan; zoals het moment waarop zij vrijkomen. Ze willen dan vaak een ander pad bewandelen, maar dat gaat niet vanzelf, zij hebben iemand nodig die in hen gelooft. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.
Ruim 300 medewerkers en bijna 1.700 vrijwilligers zijn dagelijks aan het werk om vele honderden gedetineerden en ex-gedetineerden te motiveren. Ook achterblijvende ouders, partners en kinderen kunnen rekenen op de steun van Exodus.
Vijf jaar geleden raakte Aad (33 jaar) gedetineerd en vanaf toen ging het bergafwaarts. ‘Mijn leven lag op de bodem van de oceaan’, vertelt Aad. ‘Exodus opende deuren voor mij die ik zelf niet open kreeg, daar ben ik hen dankbaar voor’.
Meer informatie is te vinden op: www.exodus.nl

Datum: 15 juli
Tijd: 16:00
Plaats: Boven-Hardinxveld
Omschrijving: Buitenspellen en kampvuur
Meet Me organiseert activiteiten voor christenen van ca 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Op zaterdag 15 juli gaan we allerlei buitenspellen spelen. Later op de avond steken we een kampvuur aan. Kortom een chille zomerdag beleven met veel ruimte om elkaar te ontmoeten! Opgeven kan t/m 12 juli. Zie verder de site meetmevijf.jouwweb.nl

Samenzangavond in Papendrecht op maandag 26 juni.

Op maandag 26 juni a.s. wordt in de Sionskerk – Rubensstraat 35, een samenzangavond door de Chr. Gem. Zangver. “ASAF” – Papendrecht gegeven onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen die tevens het orgel en de piano zal bespelen.

Naast het optreden van ASAF zullen er een aantal liederen samen worden gezongen.

Aanvang 20:00 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte. Na afloop zijn er hapjes en drankjes om het seizoen 2022/2023 gezellig af te sluiten.

Praise-dienst

Zondag 11 juni zal er om 19:00 uur in onze kerk een praisedienst zijn. Deze dienst wordt volledig verzorgd door praiseband All in One. De band wordt aangevuld met wat extra muzikanten en het belooft een mooie avond te worden. Het thema is aanbidding, en samen willen we God groot maken door gebed, lezen uit de Bijbel en uiteraard veel samen zingen.

Zie ook https://www.praisebandallinone.nl

3e collecte in de maand juni

In de maand juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor de stichting Zilt. Hier wonen doorgaans ruim twintig mensen, het grootste deel daarvan is vaste bewoner. De groep kernbewoners in Zilt bestaat uit drie gezinnen (met in totaal elf kinderen) en twee alleenstaanden. Daarnaast is er voor maximaal vijf mensen ruimte om tijdelijk mee te wonen. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden.
De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat hebben bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.
Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen zij iemand met raad en daad terzijde staan. De kernbewoners en tijdelijke bewoners in Zilt wonen in een groot huis. Samen eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Enkele keren per week is er een gezamenlijke maaltijd en (bijna) elke dag drinken we met elkaar koffie. Waar meerdere mensen onder één dak wonen, zijn afspraken handig. Dat is in een gezin zo, en zeker in een leefgemeenschap. Die afspraken zijn er niet om het elkaar moeilijk te maken, maar juist om helderheid te scheppen. Van tijdelijke bewoners verwachten we dat ze meedoen met de gemeenschappelijke activiteiten. Dat betekent dat je regelmatig aanwezig bent bij de maaltijden en de koffiemomenten. Alle bewoners in Zilt helpen mee met corveetaken na de maaltijd.
Meer informatie is te vinden op de site: www.leefgemeenschapzilt.nl

3e collecte maand mei

Het goede doel van de derde collecte in de maand mei is de Rudolphstichting, een organisatie die zich inzet om kwetsbare jeugd de ruimte te geven om kansrijk op te groeien in jeugddorp De Glind.
Hier vinden circa 120 uit-huis-geplaatste kinderen een veilig thuis in een van de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.
Ingezet wordt op drie gebieden:
1. De ontwikkeling van het kind. Via traumaherstel en hulp bij de sociale en emotionele ontwikkeling, waarbij men onder andere werkt met sport, spel en muziek.
2. De Leefomgeving van jeugd. Het opgroeien in een stimulerende omgeving waarin ze weer gewoon kind kunnen zijn en werken aan hun toekomst. Bij onder meer de kinderboerderij, het zwembad en de dorpskerk kunnen zij rekenen op steun.
3. Woonprojecten. Elk kind verdient het om zo gewoon mogelijk op te groeien. Rudolphstichting ontwikkelt, verduurzaamt en beheert woonprojecten voor de jeugd.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.rudolphstichting.nl

Activiteit MeetMe

MeetMe is een organisatie voor christenen van 25 tot 45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.
Op  22 april 2023 is er weer een activiteit:
Plaats Oud-Alblas.
Ditmaal een sportieve avond met lasergame, zeskamp en afsluiting met kampvuur. Zie voor meer informatie en opgeven (t/m 10 april): https://meetmevijf.jouwweb.nl/

3e collecte in april

Actie Voedselbank
In april zal de opbrengst van de 3e collecte bestemd zijn voor de lokale
Voedselbank.
Helaas zijn er steeds meer mensen genoodzaakt om daaraan te kloppen voor hulp.
Met uitsluitend vrijwilligers zorgt de Voedselbank voor de samenstelling van
de voedselpakketten en ook dat deze terecht komen op de juiste plek.
Daarbij werken zij samen met hulpverleningsorganisaties die ervoor
zorgen dat, huishoudens die aan de (landelijk) gestelde voorwaarden voldoen,
ook daadwerkelijk hulp krijgen. Alleen mensen die moeten leven van een
minimaal maandbedrag komen hiervoor in aanmerking. Voor iets extra’s is geen
ruimte.
Al enkele jaren organiseert de taakgroep Dienen dat vrouwen in mei
(Moederdag), mannen in juni (Vaderdag) en kinderen in juli (vakantie) verwend
worden door onze gemeente. Een drogisterijbon voor de mannen en vrouwen en
een speelgoedbon voor de kinderen ter waarde van 10 euro. Met deze bon
kunnen ze zelf hun eigen cadeau kiezen. Deze actie wordt door de cliënten van de
voedselbank enorm gewaardeerd. In voorgaande jaren heeft u door middel van
giften laten blijken deze actie te steunen. De diaconie koopt van de
collecteopbrengst de bonnen en zorgt ervoor dat elke bon bij het juiste adres
terecht komt. Zonder uw bijdrage lukt het ons niet deze actie te realiseren.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen? U kunt uw bijdrage ook storten
op de bankrekening van de diaconie: NL 84 RABO 0325007519 onder vermelding van:
bonnen voor de Voedselbank.
Lees meer over het werk van de voedselbank op de site: www.voedselbankhagi.nl