Kerstfair op 9 december

We hopen binnenkort weer een kerstfair te kunnen houden, waarvan de opbrengst voor de kerk en voor het kerstproject van Kerk in Actie ‘Geef Licht’ is, deze keer voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Van 16.00- 20.00 uur bent u welkom in een kerk in kerstsfeer, voor het kopen van mooie kerstukjes, bakspullen en zelfgemaakte knuffels, jam en (kerst)kaarten.
Daarnaast is er een leuke sortering tweedehands boeken, puzzels en cd’s, woonaccessoires en speelgoed: duurzaam en voor een kleine prijs. Bij het rad van avontuur zijn er leuke prijzen en uiteraard zijn er diverse activiteiten voor de kinderen.
We sluiten aan bij het jaarthema “Aan tafel”. Eten met elkaar hoort er natuurlijk dan ook bij, dus ‘kom aan tafel’ voor heerlijke pannenkoeken, maaltijdsoepen en broodjes en vooral voor gezelligheid, verbinding en saamhorigheid!
De kerstfair wordt vanaf 19.30 afgesloten met prachtige koorzang (Christmas Carols) door Canticum Amicorum. We hopen op een mooie dag, met een leuke opbrengst.

3e collecte maand november

Het Bartiméus Fonds is de bestemming voor de derde collecte in november.
Deze organisatie heeft een missie: zij willen dat mensen met een visuele beperking voluit kunnen meedoen in de samenleving en dat hun levenslust en talenten volledig tot hun recht kunnen komen. Het is hun ambitie ervoor te zorgen dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Want iedereen in ons land heeft recht op een veilige woonomgeving, goed onderwijs en werk waarin je je kunt ontplooien.
In Nederland zijn circa 300.000 mensen slechtziend of blind, zij kunnen niet vertrouwen op hun ogen. Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat deze mensen voluit kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft. Zij geloven in 100% leven. Daarom steunt dit fonds de werkzaamheden van Bartiméus en ontwikkelen thematische projecten op het gebied van: mobiliteit, onderwijs, werk en vrije tijd.
Meer informatie over dit werk kunt u vinden op de website: Bartimeusfonds.nl

Gemeenteavond

U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 2 november. Na de dankdagdienst staat de koffie voor u klaar.
Daarna willen we met u over de punten, zoals vermeld in de u toegezonden Weekbrief, van gedachten wisselen.

Activiteiten Kerk en Israël 2022-2023

In onze regio worden veel activiteiten georganiseerd binnen het werkveld van ‘Kerk en Israël’. Hierbij kunt u denken aan lezingen, cursussen, leerhuizen, concerten en ontmoetingsdagen, zowel voor predikanten als voor geïnteresseerde gemeenteleden. Om aan al deze activiteiten meer bekendheid te geven, heeft de Classicale Commissie Kerk en Israël deze verzameld op een nieuwe website: kerkenisraelzh.nl Neem eens een kijkje en laat u verrassen door het gevarieerde aanbod.
Zo organiseert de Classicale Commissie bijvoorbeeld vanaf medio oktober een wekelijks bijeenkomst via Zoom rond het Tora-gedeelte dat in de synagoge wordt gelezen. Een unieke kans om in één jaar alle vijf boeken van Mozes te lezen met uitleg van de rabbijnen. Van ‘Israël’ raken we nooit uitgeleerd.

Israëlavonden in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht

Op dinsdag 11 oktober 2022 is er in Hardinxveld-Giessendam een studieavond met spreker ds. Kees van Velzen. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Een verplicht feest. Hoe leuk is dat? De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Commissie Kerk en Israël van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9 , 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Thema:
In het najaar viert Israël één van de belangrijkste Bijbelse feesten: Loofhutten. Hoe ziet dat er uit, wat zijn de tradities erom heen en wat kunnen we er als christenen van leren?

De Werkgroep Kerk en Israël – Sliedrecht heeft een Israëlavond georganiseerd.
Op D.V. donderdag 13 oktober 2022 zal Ds. P.D. Teeuw, predikant in de Hervormde Gemeente Sliedrecht, in het CJMV-gebouw (Stationsweg 29, Sliedrecht) een lezing houden onder de titel “Gaat er voor Israël iets bijzonders gebeuren….?”. Over Israël wordt soms heel verschillend gedacht. Ook onder christenen. De meest spannende vraag is: staan er nog beloften in de Bijbel voor het concrete Israël van vandaag. En zo ja, om welke beloften gaat het dan? Wat kunnen we verwachten? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Vanuit de Bijbel zal de inleider enkelen lijnen trekken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Van harte aanbevolen. De toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor een passende bestemming.

Zangdienst 9 oktober 18:00 uur

In deze eerste zangdienst van dit seizoen zal het koor Gospel Unlimited medewerking verlenen. Op hun website is te lezen: Gospel Unlimited bestaat al meer dan 25 jaar en telt op dit moment 13 leden. Kwaliteit en werken aan klankkleuren vinden wij erg belangrijk. Daarnaast vinden wij het belangrijk om met onze muziek het evangelie uit te dragen.

3e collecte in oktober

De derde collecte in oktober komt ten goede aan Timon Dichterbij, een bevlogen organisatie gericht op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Zij helpen met problemen bij opvoeden en opgroeien.
Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Er wordt onder andere hulp geboden aan: jonge moeders, meiden met sekse specifieke/loverboy problematiek, ouders in vechtscheiding, jongeren en hun gezin in crisis, zwerfjongeren en alleenstaande jonge vluchtelingen met een status. Timon is werkzaam in de grote steden en biedt zorg aan via een nauwe lokale samenwerking met onder andere maatschappelijke organisaties, de reguliere hulpverlening, onderwijsinstanties, politie en justitie. Ze streven daarbij naar een dekkend samenhangend hulpaanbod in samenwerking met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp.
Timon heeft een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Liefde en aandacht, een warm onthaal aan tafel, een gezellig ingerichte huiskamer of training van de pleegouders. De motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond, een beroep kan doen op Timon. Dit is mogelijk door vrijwilligers, pleegouders en bijdragen van kerken en christenen.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.timon.nl

Themaviering 25 september 18:00 uur

Zondag 25 september is er weer een themaviering.
De eerste themaviering vorig seizoen was een mooie avond. Een avond met lied, gebed, Bijbel maar ook vooral met elkaar in gesprek rondom het jaarthema van vorig jaar.
Het thema van 25 september is ‘zorg voor de schepping’. ‘De mensheid is een onlosmakelijk deel van de schepping als geheel. We zijn gemaakt om in onderlinge verbondenheid met, en afhankelijkheid van God en de hele schepping te leven en als goede rentmeesters de schepping te beheren. En wanneer wij voor de aarde zorgen, zorgt de aarde voor ons.’ Een stukje uit ‘Maak je Bijbel groen – Nederlands Bijbelgenootschap’ We zullen met elkaar zingen, bidden en uit de bijbel lezen. Waarna we in groepen uiteengaan om met elkaar te spreken over verschillende aspecten van zorgen voor de schepping. Bijvoorbeeld ‘God in de supermarkt, speelt God een rol bij het boodschappen doen? Maak je Bijbel groen – Hoe kunnen wij als onderdeel van de schepping goede rentmeesters zijn? Of een groene kerk; wat kunnen wij doen als gemeente?
In de komende Weekbrieven vindt u meer informatie.
Maar schrijf 25 september 18:00 uur vast in de agenda!

3e collecte in september

In september is de derde collecte bestemd voor de Hadassa Hoeve.
Jonge vrouwen die zijn vastgelopen weer laten bloeien: Dat is het doel van deze organisatie.
De Hoeve is een kleinschalige werkvoorziening en woonplek voor vrouwen tussen de 16 en 23 jaar. Deze vrouwen hebben onvoldoende vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig te kunnen leven, voortkomend uit turbulente jeugd of sociale beperking. Zij worden geholpen om hun leven (weer) op de rails te krijgen en een zelfstandig leven op te bouwen, door hen op een professionele wijze te laten (her)ontdekken dat ze geliefd zijn en talenten hebben. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hadassahoeve.nl

3e collecte in de maand augustus

Hospice Gorinchem – zorghuis en zorg thuis

Mensen sterven vaak het liefst thuis en dierbaren komen graag aan die wens tegemoet. Vaak blijkt echter dat het zwaar is om de zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, kan het Hospice Gorinchem uitkomst bieden via palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen thuis en/of in het speciale zorghuis te Gorinchem.
In de maand augustus is de opbrengt van de derde collecte bestemd voor Hospice Gorinchem. Deze stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden, Molenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook voor mensen uit een andere regio zijn er mogelijkheden. De organisatie staat klaar voor alle mensen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Zo worden zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven ondersteunt en ontlast.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hospice-gorinchem.nl