Aangepaste kerkdienst in Nieuwpoort

We vragen uw aandacht voor een aangepaste Kerkdienst, georganiseerd door de Commissie “Aangepaste Kerkdiensten”. Deze dienst zal uitgaan van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort

Datum: 28 april 2024 Aanvangstijd: 15.00 uur
Plaats:  Hervormde Kerk, Binnenhaven 19a, 2965 AB Nieuwpoort
Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
Voor verdere informatie kunt U bellen naar:   Petra de Bruijn Tel. 06-83443017

3e collecte maand april

Vakanties met zorg én aandacht
Met de opbrengst van de derde collecte in de maand april wil de diaconie het werk van Het vakantiebureau steunen.
In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland verzorgen zij vakantiemogelijkheden voor mensen die door ziekte, beperking of leeftijd doorgaans niet op vakantie kunnen gaan. Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland, heeft een open-christelijk karakter en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond.
Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan tijdens deze vakantieweken klaar voor de gasten. Zij zorgen voor aanspraak, een luisterend oor en bieden de gasten gezelligheid en een helpende hand.
De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaand aan de vakantieweken krijgen zij verschillende trainingen aangeboden. Ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden gehouden is welkom, dit geldt zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers!
Informatie over Het vakantiebureau is te vinden via de site: hetvakantiebureau.nl.
Meer informatie over de vakantiemogelijkheden of aanmelding voor vrijwilligerswerk kan via de mail: info@hetvakantiebureau.nl / of per telefoon: 0343 745 890.