3e collecte in juni

De forensische zorgorganisatie Exodus Nederland biedt opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun naasten.
Het doel is om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van criminaliteit bij de deelnemers.
Exodus vormt een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die, ieder vanuit hun eigen invalshoek, een bijdrage leveren aan een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.
De naam Exodus verwijst naar Bijbelverhaal dat vertelt over de zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Zij willen ontsnappen aan hun gevangenschap en slavernij in Egypte en beginnen, onder leiding van Mozes, een tocht naar het Beloofde Land. Een barre tocht die zo’n 40 jaar in beslag neemt.
Het rondtrekkende volk moet veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus, die ook een tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Het is een lastige tocht, maar de tocht kan succesvol eindigen. En dat is precies waar Exodus voor gaat.
Voor dit goede doel is de 3e collecte in de maand juni bestemd.
Surf voor meer informatie naar de site: exodus.nl

Reacties zijn gesloten.