3e collecte in mei

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie,
uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking.
Ontheemd komen ze hier, in onzekerheid of ze mogen blijven. Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als een bedreiging van onze cultuur maar gewoon als een persoon.
In 1992 begon een groep jonge christenen, die zich geroepen voelden met Gods liefde, naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot Stichting Gave. Deze interkerkelijke organisatie wil kerken en christenen bewust maken van de Bijbelse opdracht om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden en inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Zij zijn betrokken bij diaconaal, missionair- en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.
Om dit werk te steunen is de opbrengst van de derde collecte in de maand mei bestemd voor de Stichting Gave.
Meer informatie over de missie en werkwijze is te vinden op de website: gave.nl

Reacties zijn gesloten.