Actie Kerkbalans 2021 (16 – 30 januari)

Samen kerk zijn
Dat houdt in: Gods naam groot maken, vieren, samenkomen, bezinnen, zingen en bidden. Zomaar een paar dingen als kenmerken van de christelijke kerk. Maar dan natuurlijk wel zonder corona. Het afgelopen jaar hebben we getracht binnen de beperkende maatregelen toch als kerk aanwezig te zijn. Zowel fysiek als via de livestream. En dan natuurlijk in de contacten binnen en buiten het pastoraat. Dat alles willen we ook het komende jaar oppakken en voortzetten. Maar dat kost geld.
Daarom een dringend beroep op u allen: Samen moet het toch mogelijk zijn de begroting voor 2021 rond te krijgen.
Als we kijken naar 2020 werden er voor de actie Kerkbalans 385 kaartjes bezorgd. We zien dan dat 96 leden niets bijdragen.

Dat houdt in dat we als gemeente wel de afdracht aan de landelijke kerk moeten doen, terwijl de eigen gemeente niet financieel gesteund wordt. Helaas moeten we u een begroting presenteren met een behoorlijk tekort. Dit wordt niet veroorzaakt omdat we op te grote voet leven, maar een krimpend ledental en oplopende vaste kosten zijn daar de oorzaak van. Voor een gezonde exploitatie is een 10% hogere opbrengst van de actie Kerkbalans nodig. Mogen we daarom een dringend beroep op u doen voor deze actie Kerkbalans. Bedenkt u zich goed wat uw kerk u waard is. Wij rekenen op u!

In verband met de huidige corona maatregelen zal de actie Kerkbalans vrijwel zeker een aangepaste werkwijze met zich meebrengen. Doel is een veilige manier te vinden door contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Via Weekbrief en website houden wij u op de hoogte van de wijze waarop de actie wordt georganiseerd.

Geloofshuiskamer

Het jaarthema: Het goede leven (Bloeien in Gods licht) werken we uit in de geloofshuiskamers middels een aantal suggesties vanuit de PKN-site.
De eerste van de drie hebben we gehad.
1 – Samen in gesprek (persoonlijke verhalen over levenskunst)
2 – Samen naar het land van hoop (muziekstuk beluisteren)
3 – Samen de maaltijd houden (delen)
Voor de eerste ronde hebben we vier groepen in de kerk gehad. Het waren mooie avonden waarin we eerst eens de balans hebben opgemaakt van wat deze tijd met ons persoonlijk en onze gezinnen doet. Open en eerlijke gesprekken waar we echt de tijd voor hebben genomen. Daar kwamen ook al direct de zegeningen uit naar voren van wat we allemaal nog wel kunnen en hebben. Aan de hand van 1 Cor. 13 over de liefde hebben we hier over doorgepraat. Een lied dat hier mooi bij past:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

We hopen in de week van 25 – 28 januari 2021 bij elkaar te komen.

De open kerk op zaterdagmiddag……..

Met het sluiten van de Open Kerk op zaterdag komt een eind aan een hele reeks zaterdag middagen waar we elkaar en God konden ontmoeten in een bijna lege kerk die toch gevuld was met de liefde van Jezus. Zijn aanwezigheid was voelbaar, bijna tastbaar. Als de 40 dagen tijd begint hopen we de kerk weer op zaterdag te kunnen openen.

Open kerk op zaterdag 19 december GAAT NIET DOOR!

Op zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. U bent van harte welkom in de kerk voor een moment van rust. De symbolische schikking staat klaar. Als je wilt kun je een kaars aansteken aan de paaskaars. Op de beamer is de tekst voor de 4e adventszondag te lezen, naast de uitleg van het liturgisch bloemstuk.
We mogen volgens de laatste maatregelen in verband met het virus geen kopje koffie of thee meer schenken.

Open kerk op zaterdag

Op zaterdagmiddag 21 november is de kerk open voor een bezoek.

Van 15:00 tot 17:00 uur kunt u terecht.
Het Jezusgebed is een manier van bidden waarin de naam van Jezus het centrum vormt. De meest voorkomende tekst die wordt gebruikt is:

‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij’.

Dit zou u voor uzelf kunnen bidden als u in de kerk de rust en stilte zoekt, om op adem te komen.

Geen Open kerk

Op zaterdagmiddag (14 november) is de kerk niet open voor een bezoek.

Om thuis eens over na te denken het volgende dat ik las:

“Ik denk dat we allemaal in ons binnenste niet alleen een liefdestankje hebben (een uitdrukking van de auteur Gary Chapman, die veel heeft geschreven over de vijf talen van de liefde), maar ook een stiltetankje. Dat tankje moet steeds weer bijgevuld worden omdat het ook steeds maar weer leegloopt. Wie stil is, tankt weer wat broodnodige rust en focus bij.”
Een deel van een lied van de band Lev:
Wij worden stil
om te zitten aan Uw voeten,
te ontvangen uit Uw hand.
Wij worden stil
om de woorden van Uw liefde
te horen uit Uw mond.
Als U ons niet vult,
waar zouden wij dan gaan?
Schenk ons het geduld
om stil bij U te staan.

Sirkelslag KIDS 2020

Op vrijdag 20 november spelen we weer mee met Sirkelslag KIDS!
We volgen de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Paulus kennen jullie natuurlijk van alle brieven die hij heeft geschreven. En van de hulp aan nieuwe gelovigen en kerken.
Maar hij deed veel meer dan rustig brieven schrijven en verhalen vertellen. Ja, hij maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere en spannende situaties. Toch stopte hij niet om te vertellen over Jezus en God.
Stappen jullie dit jaar tijdens Sirkelslag KIDS met Paulus in de boot om een spannende reis te maken?! Ook dit jaar testen we weer jullie moed, creativiteit, kennis, snelheid en inzicht, want alleen de echte volhouders kunnen deze reis tot een goed einde volbrengen! We gaan er een gezellige, toffe avond van maken met elkaar! En natuurlijk zouden we het leuk vinden als je je vriendjes en/of vriendinnetjes mee wilt nemen.
Gaat ons team dit jaar één van de drie mooie Sirkelslag Kids bekers winnen?!
Lijkt het jou ook leuk om mee te doen en ben je tussen de 8 t/m 12 jaar?
Geef je dan uiterlijk 8 november op door een mailtje te sturen naar jeugdouderling@pknhardinxveld.nl
Vermeld bij het opgeven gelijk even je voor- en achternaam en je leeftijd.
De exacte indeling moet nog worden bepaald, maar je kunt ervan uitgaan dat de avond om ongeveer 19:00 uur begint en om ongeveer 21:30 uur is afgelopen.
We spelen het spel in de ontmoetingsruimte van de kerk. We hopen op veel aanmeldingen, zodat we met minimaal twee teams mee kunnen doen.
Aan het thema is dit jaar ook het diaconale project van Kerk in Actie gekoppeld: ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Dit thema komt in het spel op meerdere manieren terug. De deelnemers moeten keuzes maken rondom de vijf aspecten van hulp bieden, bijvoorbeeld het voorzien in kleding, onderwijs of voedsel. Daarnaast wordt dit jaar ook de landelijke diaconale huis-aan-huis collecte gekoppeld aan Sirkelslag KIDS, waarbij jong & oud zich gezamenlijk inzetten voor de vluchtelingenkinderen

Kindercatechese Heilig Avondmaal

Om de kinderen van de basisschool (vanaf groep 5) en hun ouders voor te bereiden op de mogelijkheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal waren zij zaterdagmiddag 10 oktober 2020 uitgenodigd in de kerk.
Het was een gezellige en leerzame middag rondom het woord ‘symbool’. Dit komt van het Griekse symballein, dat samenvoegen betekent.
De kinderen hebben geleerd dat een symbool een voorwerp is met daarbij een verhaal. Een van de symbolen van het avondmaal is het brood. Een verhaal dat daarbij hoort is de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Als we het avondmaal vieren en het brood eten, kunnen we aan dit verhaal terugdenken; God wijst je de weg en gaat met je mee, ook als het soms moeilijk is.
De tweede kindercatechese staat gepland op vrijdag 27 november 2020, waarschijnlijk van 17.30-19.30 uur. De eerste keer niet geweest? Aanmelden voor de tweede keer kan via: leren@pknhardinxveld.nl

Aankondiging Close Reading

De adventstijd komt er weer aan, en dus start binnenkort ook de serie Bijbelleesuurtjes weer. Het concept is vermoedelijk inmiddels bekend: We lezen de teksten die zondags in de dienst centraal zullen staan en delen met elkaar wat dat bij ons oproept aan vragen, verwondering etc.
Samen zoeken we naar de betekenis van de tekst, ook voor ons leven hier en nu, en leven we toe naar de diensten op zondag en naar Kerst.
Wederom op dinsdagavonden van 19.00 – 20.00 uur.
Deze keer in de grote bijzaal van de Ontmoetingsruimte, zodat we de 1,5 meter afstand beter kunnen houden. Data: 24 nov / 1 dec / 8 dec / 15 dec, en wellicht ook 22 dec.
Doet u of jij – wellicht opnieuw – mee? Bijzondere kennis is niet nodig; interesse in de Bijbelverhalen is genoeg. Aanschuiven kan per keer en aanmelden hoeft niet.
Van harte welkom! ds. Amanda Spies

Aanpassingen t/m 19 november (Covid 19)

Afgelopen dinsdag heeft de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigd.
Naar aanleiding hiervan heeft de PKN haar protocol weer aangepast met een advies naar de kerken. Zij adviseren om ons te conformeren aan de “2 personen regel”: maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens binnen, maximaal 2 personen buiten en hooguit één keer per dag maximaal 2 gasten ontvangen in de thuissituatie.
Het is soms niet gemakkelijk om deze regels te vertalen naar de praktijk van alledag en zondag. Wat is verstandig en wat niet?
Met de hele kerkenraad hebben we hier digitaal over nagedacht en de stemmen op een rijtje gezet. Daarna zijn de volgende besluiten genomen, die voorlopig gelden tot 19 november:
– De zondagse vieringen worden gehouden zonder gemeenteleden, natuurlijk blijven de       diensten digitaal te volgen.
– Op 8 november zal het Heilig Avondmaal niet gevierd worden
– Vergaderingen zullen alleen digitaal gehouden worden
– De volgende activiteiten zullen de komende 2 weken niet doorgaan:
7 en 14 november: open kerk
11 november Bijbelstudie
13 november gebedskring
16 november Lewis avond