Serve the village

Zaterdag 28 september 2019 is het weer zover. Tussen 9.00 en 12.30 uur gaan we met gemeenteleden uit een aantal kerken in Hardinxveld-Giessendam weer de handen uit de mouwen steken.
Tuinen opknappen, klussen bij mensen in huis en de bewoners in verzorgingshuizen zullen ook weer in de watten worden gelegd.
De kerken gaan ons dorp weer dienen. De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met de Gemeente, Servanda en Fien Wonen.
De werkzaamheden worden voorbereid en verzameld door wijkbeheerders, het sociaal team en via contactpersonen uit de kerken.
Begin september gaan we met verschillende kerken de klussen verdelen en weten we hoeveel en waarvoor we mensen nodig hebben.
Noteer 28 september in uw agenda en denk na of u kunt en ook wilt meehelpen.

Verdiepingsavonden

Afgelopen voorjaar werd er een serie Verdiepingsavonden gehouden.
Met veertien twintigers en dertigers waren we om de week te vinden op de zolder bij de fam. Besems. We kijken terug op gezellige, leuke en leerzame avonden. Met elkaar concludeerden we dat het eigenlijk jammer was dat er alweer een einde aan was gekomen was. Daarom: dit seizoen komt er een vervolg!

Voor wie? Voor iedereen die zich thuis denkt te kunnen voelen tussen twintigers en dertigers, en die graag samen in heel diverse (al dan niet zelf aangedragen) thema’s duikt. Voor wie vorig seizoen al mee deed, maar zeker ook voor wie nieuwsgierig is en het wel wil proberen. En voor wie overweegt belijdenis te willen doen (na de reeks avonden is er nog ruimte om evt. door te spreken over het al dan niet belijdenis doen).

Concreet: Ik hoop acht Verdiepingsavonden te houden. Op donderdagavond, om de week. De eerste helft van vier vóór Kerst: 3, 17 en 31 okt en 14 nov. En de tweede helft van vier in het nieuwe jaar: 9 en 23 jan, en 6 en 20 feb.
Heel fijn dat we weer welkom zijn op de bovenverdieping bij de fam. Besems (Binnendamseweg 62)! Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur.
Denk er eens over of het iets voor jou zou kunnen zijn en/of tip iemand in je omgeving. Aanmelden als (potentiële) deelnemer is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 20 september.

En benader me ook gerust als je eerst meer informatie wilt.
ds. Amanda Spies (predikant@pknhardinxveld.nl / 06-14449230 )

Startweekend

Zaterdag 14 september

De BBQ is in de kerk en Het Spoor. Het doel is om gezellig met elkaar te praten en te eten. Voor de kinderen zal er buiten een springkussen zijn en in Het Spoor de mogelijkheid tot de voetjes van de vloer. Dus ook de kleintjes kunnen gewoon mee die avond.
Aansluitend aan de BBQ zal er een borrel zijn, waarin de vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet in het kerkenwerk. Deze borrel is natuurlijk gratis.
Jullie zijn van harte uitgenodigd op deze avond.

In de weekbrieven van september lees je meer informatie. Je kunt je opgeven middels het aanmeldformulier. Deze aanmeldformulieren zullen ook in de ontmoetingsruimte aanwezig zijn, waar ze ingevuld in de daarvoor bestemde doos gedeponeerd kunnen worden.
We zien je graag op zaterdag 14 september.

Op zondagmorgen15 september
is de startdienst o.l.v. Ds. Amanda Spies en daarbij is een speciale ‘mystery’ gast uitgenodigd.
Aansluitend aan de dienst drinken we koffie met wat lekkers (wie bakt er mee? Geef je dan op via het formulier aan het prikbord). Daarnaast kunt u meedoen aan een speurtocht, een fietspuzzeltocht, een bijbelquiz of met de ‘kletspot’.
Er zal voor de kleintjes een springkussen in de kerk staan. Het samenzijn duurt tot ongeveer 12.30 uur. Wij hopen elkaar als gemeente op deze zondagmorgen gezellig en sportief te ontmoeten en zien de kerk dan ook graag vol.
Jullie zijn van harte welkom.


Bij de start van een nieuw kerkseizoen hebben we weer een mooi en boeiend thema: ‘Een goed verhaal’. We willen daar graag mee aftrappen in de startdienst, die dan ook geheel in het teken zal staan van dit thema. Zoals al in het vorige Contactblad te lezen was, hebben we een mooie dienst voorbereid met onder andere een mystery guest die zijn/haar eigen, mooie verhaal zal vertellen. Na de dienst horen we graag over uw/jouw mooie verhaal en er is dan ook volop gelegenheid om met elkaar na te praten en het hier over te hebben.

Tijdens de startdienst zal ook de cantorij medewerking verlenen.
Wie zingt er mee? We repeteren nog op:
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u
Opgeven graag bij Annelies: anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148
Wees welkom, geen toelatingseisen!

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL 8 SEPTEMBER

Deze keer wordt de opbrengst van de collecte over vier doelen verdeeld: De helft gaat naar Actie Schoenendoos en de andere helft wordt verdeeld onder Stichting Chris, Warchild en Save the Children. Daar Save the Children onder u misschien niet zo bekend is, zullen we hierover iets vertellen. Save the Children werd bijna 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij

de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid. Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85 % vanuit de lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Save the Children richt zich op twee hoofdtaken: Het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst.

De hulpverleners werken aan de hand van de ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: kinderen een stem geven, oplossingsvormen innoveren, zoveel mogelijk samenwerken en op grote schaal resultaten behalen. Alle programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden ze duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn.

De Taakgroep Dienen hoopt dat u de doelen van deze collecte een warm hart toedraagt en ze met een mooie gift zal steunen. Bij voorbaat dank!

Club voor groep 7 en 8

Het afgelopen seizoen is gebleken dat de groep kinderen bij De Spoorzoekers erg groot was. Het is natuurlijk erg fijn dat er zoveel kinderen naar de club komen, maar we hebben ervoor gekozen om het dit jaar iets anders aan te pakken. Hoe: KLIK HIER!!

Kroonbede 2019: Oog voor de ander

Op dinsdagavond 10 september 2019 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
Het thema van de kroonbede 2019 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Oog voor de ander’. Rond dit thema zal er gesproken, gebeden en gezongen worden. Ds. W.J. Westland (PKN, hervormd) zal de meditatie verzorgen en ds. M.A. Spies (PKN, gereformeerd) zal de kroonbede uitspreken. Wim de Ruiter (CDA-raadslid/fractievoorzitter) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.
Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 10 september van harte welkom in het gebouw ‘de bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer.

Voor de kinderen

Op 4, 11 en 18 augustus is er geen kindernevendienst! Maar de kinderen zijn uiteraard welkom!
Wel liggen er puzzels en werkbladen klaar op de kast met de liedboeken, voor hen die moeite hebben met stil zitten en luisteren.

Oproep cantorij

Tijdens de startdienst van 15 september a.s. willen we als cantorij onze medewerking verlenen.

Wie zingt er mee?

We repeteren op:
Woensdag 28/8 van 19.30u – 21.00u
Zondag 1/9 van 19.30u – 21.00u
Zondag 8/9 van 19.30u – 21.00u

Opgeven graag bij Annelies:
anneliessopraan@gmail.com of T: 06-27 068 148

Wees welkom, geen toelatingseisen!

WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDINXVELD-GIESSENDAM

Deze werkgroep is opgericht in de periode dat er heel veel vluchtelingen naar ons land kwamen. Ook in onze gemeente kwamen veel mensen uit vooral Syrië en Eritrea. Voorgangers van enkele kerken riepen toen vertegenwoordigers van alle kerken uit ons dorp bij elkaar om, in navolging van Christus, hulp te bieden. Daarbij is de tekst uit Matteüs 25: 35 (….Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis…….) een stimulans om actie te ondernemen. Mensen werden o.a. geholpen bij de inrichting van het huis, het vinden van belangrijke adressen, meegaan naar het ziekenhuis, enz. Onze kerk zorgde ervoor, dat er fietsen beschikbaar kwamen. De vluchtelingenstroom is intussen afgenomen, maar door o.a. gezinshereniging komen er nog steeds nieuwe Nederlanders/Hardinxvelders bij.

De werkgroep Kerk en Vluchteling is intussen uitgegroeid tot een platvorm waar allerlei organisaties, die een rol spelen bij het opvangen en begeleiden van de doelgroep, elkaar ontmoeten en samenwerken. Zo zijn bijvoorbeeld Fien Wonen, Sociale Zaken van onze burgerlijke gemeente, Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, het Platvorm Sociaal Domein, Servanda, Sociale Dienst Drechtsteden, de Bibliotheek en Home-Start aanwezig. Daarnaast maken diakenen van verschillende plaatselijke kerken deel uit van het platvorm.
Ook onze kerk is erin vertegenwoordigd.

Het nut van zo’n brede groep is dat niet iedere organisatie het wiel uitvindt, zijn stukje werk doet en weer verder gaat. Tevens wordt er informatie uitgewisseld en hulp en advies gevraagd. Voorbeelden:
– Er is in ons dorp een gezin komen wonen. Fien Wonen meldt, dat er eigenlijk nog een schutting geplaatst moet worden. Zijn er mensen uit de kerken die kunnen helpen?
– Vluchtelingenwerk vindt dat er weinig progressie is in het leren van de Nederlandse taal. Komt hij of zij nog naar het taalcafé in de bibliotheek. Nee? Dan gaan we maatregelen nemen.
– Vanuit de kerken is er ook een vrijwilliger gekomen, die goed de weg weet in het bedrijfsleven en die in de afgelopen maanden twintig mensen naar een arbeids- of stageplaats heeft begeleid!

Waarom deze lange inleiding? Uiteraard om u te informeren over een deel van het werk van de Taakgroep Dienen, maar vooral om u attent te maken op de vrijwilligersvacaturebank van Servanda.
Als u tijd en energie over heeft om iets voor anderen te doen naast het kerkelijke vrijwilligerswerk, biedt deze vacaturebank https://www.servanda.nl/informele-Zorg/vrijwilligersvacaturebank daartoe een aantal mogelijkheden. Vanuit het werk van Kerk en Vluchteling willen we met name wijzen op de vacatures bij Home-Start (ouders opvoedingsondersteuning bieden) en bij Vluchtelingenwerk Hardinxveld-Giessendam (begeleider huisvesting statushouders). Iets voor u? Kom in actie!