Cursus: “Stil, mijn ziel, wees stil”.

Tijdens de weken tussen Pasen en Pinksteren volg ik een digitale cursus over God zoeken en in alle eenvoud zijn aanwezigheid ervaren.
Een heel praktische cursus met uitleg, filmpjes, citaten, oefeningen etc.
In de les van vandaag vond ik onderstaande tekst die me uit het hart is gegrepen en die ik met jullie wil delen:

“Als we eerbiedig en liefdevol de naam van Jezus noemen, de naam die elke naam te boven gaat, gaan we de weg van het bidden zonder ophouden. En het zal een weg worden van vreugde en van dankbaarheid onder alle omstandigheden. Want in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede is het liefdevol een eerbiedig onophoudelijk noemen van de naam van Jezus een geweldige kracht. Het is een manier van bidden, zo eenvoudig en zo direct, die duidelijk maakt dat we volkomen afhankelijk willen zijn van de God die zich heeft geopenbaard in Christus, zijn geliefde Zoon. Waar de heilige naam van Jezus wordt genoemd in een hart dat bidt, daar is bescherming en liefde en troost en ontferming en kracht en aanvaarding.”

Klaas Otter

Bijbelstudie

Met de bijbelstudiegroep is er, net als bij zo veel groepen, een abrupt einde gekomen aan de besprekingen. Via de mail hebben we nog een aantal pagina’s van Het Grote Verhaal gedeeld. Om je gedachten op papier te uiten is echter heel iets anders, dan wanneer je het in de groep kunt delen. Maar we hebben toch weer een stap gezet. Een klein stukje uit onze tekst wil ik met u delen: De tegenstander van God dacht Jezus te pakken te hebben toen deze aan het kruis ging

Echter
De aarde beefde
Het voorhangsel scheurde
De hemel hield haar adem in
Het graf ging open en de liefde triomfeerde
God had dit vanaf het begin bedacht
Satan had zijn hand overspeeld
Eer aan God die trouw is
Dank aan Jezus!
Verlosser

We hopen dit jaar nog een gezamenlijke afsluiting te kunnen hebben net voor de zomervakantie.

Gebedskring

Mijn huis zal een huis van gebed zijn, zei Jezus.
Momenteel worden onze gebeden op zondag vanuit ons eigen huis uitgesproken en niet gezamenlijk vanuit een volle kerk. Voor de gebedskring geldt dat we eens in de veertien dagen bidden voor de gemeente in de consistorie. Zoals we gewend waren. We zitten niet zo dicht op elkaar en zijn ook een kleine groep. De gebeden gaan echter wel door en we zijn ons er zeker van bewust dat gebed in een tijd van crisis extra nodig is.
Bidden is niet alleen woorden uitspreken met onze mond, maar misschien nog veel meer een ontmoeting met de levende God. In zijn aanwezigheid. Als we bidden doen we dat in de afhankelijkheid van de Heilige Geest.
Vrijdag 15 mei en daarna om de week, komen we om 19.00uur weer samen in het huis van gebed.

DE KERK IS OPEN DE KOMENDE ZATERDAGEN

Op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur

Kom gerust langs voor een bezoek aan de kerkruimte en voor een stil moment.
In deze toch wel bijzondere tijd is het zoeken naar de juiste manier van contact houden met elkaar en met God. Er is een beperking van vrij bewegen.
Maar we kunnen wel de kerk in en daar plaats nemen en de teksten voor de komende zondag lezen op de beamer. Ook de liturgische schikking met bijbehorende tekst kunnen we op ons laten inwerken.
Bij deze een hartelijke uitnodiging: Kom gerust langs.
Het is nog steeds mogelijk met de gepaste afstand tot elkaar, voor een ontmoeting.
Elkaar zien en gezien worden.

Hulpvraag en -aanbod via Servanda omtrent corona-virus

We willen de hulpvraag omtrent vraag & aanbod en het sociale contact coördineren en stroomlijnen. Welzijnsorganisatie Servanda zal het aanspreekpunt zijn rondom deze vragen. Voor algemene vragen over het corona-virus kunt u contact opnemen met de GGD. Op de webpagina van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam is een overzicht te vinden van alle burgerinitiatieven omtrent het corona-virus in de regio. Zie: https://www.hardinxveld-giessendam.nl/Zorg_en_onderwijs/Zorg/Burgerinitiatieven

Zie ook de flyer: Flyer hulpvraag en -aanbod (1)

Spoorzoekers

Gisterenavond hadden we een gezellige clubavond bij de Spoorzoekers. Het onderwerp was Ruth.

Ruth moest aren gaan zoeken, omdat ze samen met Naomi als arme mensen terug gekomen waren uit Moab. Ruth was ook een buitenlandse en werd toch door Boaz geaccepteerd.
En niet alleen door Boaz maar ook door God, want hij maakte haar overgroot-oma van David. Daarna zijn we gaan knutselen met brooddeeg.

Synagogedienst in Boven-Hardinxveld

Op 20 maart bent U welkom in de kerkzaal van de Gereformeerde kerk in Boven-Hardinxveld en kunt U daar een synagogedienst bijwonen. Meer informatie vindt U hier.
Op 8 april is er na de vesper een verhaal over de Joodse familie Meiboom, in het nieuwe bijgebouw van de kerk aldaar. Ook deze informatie vindt U
hier

Désanne van Brederode over Dietrich Bonhoeffer

Op woensdag 4 maart zal schrijfster Désanne van Brederode (1970) om 20.00 uur in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam een lezing houden over Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een Duitse theoloog en dominee die meewerkte aan een (mislukt) complot tegen Hitler. Hij werd op 9 april 1945 geëxecuteerd. Zijn laatste woorden waren: ‘Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.’
Bonhoeffer schreef tijdens zijn gevangenisperiode talloze brieven en gedichten. Ze werden later wereldberoemd.

Désanne van Brederode over Dietrich Bonhoeffer

Désanne van Brederode is een bewonderaar van Bonhoeffer. Zij zal vooral ingaan op de betekenis die Bonhoeffer voor haar heeft in deze tijd. Désanne van Brederode is behalve schrijver ook filosoof en essayist. Ze schreef onder andere de romans “Ave verum corpus” (1994), “Hart in hart” (2011), “Vallende vorst” (2015) en de essaybundel “De ziel onder de arm” (2013). In 2018 maakte ze haar poëziedebuut met “Verzonnen grond”.

De avond wordt georganiseerd door de Eltheto-, de Haven- en de Ontmoetingskerk uit Alblasserdam, de Bethlehemkerk en De Morgenster. De avond is vrij toegankelijk

“KOM JIJ OOK?” met thema Bouwen

Kom jij ook naar de “Kom jij ook?” met thema Bouwen.
“Kom jij ook” is een interkerkelijk kinderevangelisatie project,
waar ook onze kerk bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.
Groep 1 t/m 5:
We willen je van harte uitnodigen in Sporthal “de Wielewaal” op:
Maandag 24 februari.  Vanaf half 10 zijn jullie welkom en mogen jullie blijven eten op het pannenkoekenfeest. Daarna is er nog een activiteit dat tot 2 uur duurt.
Dinsdag 25 februari zijn jullie welkom van half 10 tot kwart voor 12 en vanaf half 2  tot 3 uur. In de middag ontvangen we Benjamins kindershow.
Groep 6 t/m 8:
We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 24 én 25 februari ben je om 5 uur van harte welkom. Dit jaar hebben we een Bijbelvertelling, spellen, workshops en nemen we een kijkje op een bouwplaats.
Locatie: “de bron”, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.