Digitaal koffiedrinken en feliciteren belijdeniskandidaten

Na de morgendienst kunt u digitaal koffiedrinken. Gewoon even laagdrempelig bijkletsen voor jong en oud. Tegelijkertijd bieden we de gemeente de mogelijkheid om de belijdeniskandidaten online te feliciteren.

Hoe doet u mee? Na de kerkdienst op 18 april loggen degene die mee willen doen in via onderstaande knop:

Probeer het eens! Je hoeft echt geen uur te blijven hangen. Het gaat om de ontmoeting en je zult zien dat het je goed zal doen om elkaar weer eens te spreken!

Niet in de gelegenheid om koffie te drinken, maar wel een digitale felicitatie willen achterlaten? Dat kan via: https://padlet.com/jeugdouderling1/v1rouqg96bkhp397

Paaschallenge

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit midden in het verhaal van Pasen.
Dit is de PaasChallenge 2021! Een coronaproof QR-codespel, waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.

De deelnemers zijn ‘tegenstanders’ van Jezus, maar weten echter niet welke rol ze hebben en moeten dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: Waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou? Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt. Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn, maar ook een tekst of audioboodschap. De verschillende locaties (waar je de QR-codes kunt vinden) liggen op loopafstand van elkaar. Het spel duurt ongeveer één uur. Heb je ook zin om mee te doen? Hou dan de weekbrief in de gaten voor meer informatie!
Deze PaasChallenge is gebaseerd op het boek ‘Broken Signposts’ van de Britse theoloog Tom Wright. In dit boek wijst Wright erop dat ieder mens verlangt naar liefde, schoonheid, orde of spiritualiteit, maar dat deze zaken vervormd zijn en vragen om herstel. In het paasverhaal kom je deze vervormingen tegen in het karakter dat je speelt.
De ontmoeting met Jezus geeft je de mogelijkheid om de weg naar heelheid in te slaan.

Kerk-school-gezinsdienst

Op zondag 31 januari zal weer de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst worden gehouden. Het thema dit jaar is: Petrus.
In de week van 25 t/m 29 januari zal er op school aandacht besteed worden aan dit thema.
Petrus is de leerling van Jezus die het vaakst genoemd wordt in de Bijbel. Hij speelt een grote rol tijdens het leven van Jezus, maar ook na zijn dood en opstanding. Petrus is, samen met zijn broer Andreas, één van de eerste leerlingen die door Jezus wordt geroepen. De kinderen zullen diverse verhalen horen waarin het leven van Petrus centraal staat. Wilt u thuis meelezen? Volg dan het onderstaande leesrooster.
De week wordt afgesloten met een kerkdienst waarin het thema centraal zal staan. De kerk zal dan ook leuk versierd zijn met de knutselwerken die de kinderen op school hebben gemaakt. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, Ds. Spies.
Er is dit keer geen kindernevendienst.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM) IJM zet zich in om wereldwijd slavernij tegen te gaan. Wereldwijd leven miljoenen kinderen in slavernij. Zij worden mishandeld, misbruikt en uitgebuit, bijvoorbeeld in steenfabrieken of in de visserij. Deze kinderen gaan niet naar school, spelen niet buiten met vriendjes en hebben geen veilige plek om te wonen. Het is goed om kinderen in Nederland van deze realiteit bewust te maken. Kinderen hier kunnen meestrijden, zodat kinderen die vastzitten in slavernij bevrijd worden! Wilt u meer informatie over IJM, kijk dan op https://www.ijmnl.org
De commissie Kerk, School en Gezin, Jacqueline, Kitty en Chris

Bijbel leesrooster voor thuis voor de week van 25 t/m 29 januari:
Maandag 25 januari : Marcus 1:16-20, Petrus de visser
Dinsdag 26 januari : Mattheus 14:22-33, Petrus de leerling
Woensdag 27 januari: Lukas 22:54-62, Petrus verloochent Jezus
Donderdag 28 januari: Johannes 21:1-7, Petrus, heb je me waarlijk lief?
Vrijdag 29 januari: Handelingen 12, Petrus gevangen en bevrijd

Week van gebed voor eenheid van christenen

In de week van 17 t/m 23 januari is de week van gebed.

Komende zondag hoop ik mijn eerste online gebedsviering te hebben. Samen met circa 450 anderen gaan we online voor een week van korte vieringen en tijd voor gebed.

De volgende woorden zijn me uit het hart gegrepen: “Ik zie er naar uit. Zelf merk ik hoe helpend het is om zo’n gebedsmoment in je agenda te zetten. Vaak merk ik dat het moeilijk is om tijd te reserveren voor gebed. Er is zoveel te doen, zoveel waar mijn aandacht naartoe gaat. In mijn eentje komt het er dan vaak niet van. Hoe mooi is het dan om samen te bidden, samen een tijd af te spreken en samen tijd door te brengen in Gods aanwezigheid.”

De Week van Gebed is inhoudelijk voorbereid door de kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. De zusters van die gemeenschap leven volgens de Regel van de Derde Orde. Dat is maar een korte regel. Hieronder geef ik die regel helemaal weer. Als inspiratiebron voor je eigen leven met de Heer.

Bid en werk
opdat zijn Rijk kome.

Laat iedere dag
het Woord van God
je werk en je rust bezielen.

Bewaar in alles
de innerlijke stilte
om in Christus te blijven.

Laat de Geest
van de Zaligsprekingen
diep in je doordringen:
vreugde, eenvoud en barmhartigheid

Tijdens de online gebedsvieringen (elke avond om 19.30 uur) leggen we deze accenten: “Laat het Woord van God je rust bezielen.” Dat Woord van God is heel concreet: verzen uit Johannes 15:1-17. En ook: “Bewaar in alles de innerlijke stilte om in Christus te blijven.” De stilte speelt tijdens de online gebedsvieringen een belangrijke rol. Die stilte heeft dus een doel: “In Christus blijven.”

Je mag elke dag meedoen of een dag dat het best schikt. Je kunt je opgeven maar dat hoeft niet per se. De eerste viering is aanstaande zondag 17 januari om 19.30 uur via onderstaande link te bereiken.
https://www.youtube.com/watch?v=xxVbd3WLhmA&feature=youtu.be

Sirkelslag Young 2021

Ben jij tussen de 14 en 16 jaar en heb je zin een supergezellige avond?
Op vrijdagavond 5 februari van 19:30 tot ongeveer 22:00uur spelen we Sirkelslag Young! Het thema deze editie is ‘Wat zou jij doen?’ en staat in het teken keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. Jullie
moeten nadenken over de vraag: ‘Wat zou jij doen?’. In de verhaallijn volgen we een profeet, die ons meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we later in het spel pas achter. Bij de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ komen ook diaconale projecten en het veertigdagentijdproject van Kerk in Actie (Ik ben er voor jou – 7x barmhartigheid) aan bod.
Doe je mee? Geef je op door een mailtje te sturen naar jeugdouderling@pknhardinxveld.nl
(mocht het vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan wordt het spel verplaatst naar vrijdag 28 mei 2021)

Actie Kerkbalans 2021 (16 – 30 januari)

Samen kerk zijn
Dat houdt in: Gods naam groot maken, vieren, samenkomen, bezinnen, zingen en bidden. Zomaar een paar dingen als kenmerken van de christelijke kerk. Maar dan natuurlijk wel zonder corona. Het afgelopen jaar hebben we getracht binnen de beperkende maatregelen toch als kerk aanwezig te zijn. Zowel fysiek als via de livestream. En dan natuurlijk in de contacten binnen en buiten het pastoraat. Dat alles willen we ook het komende jaar oppakken en voortzetten. Maar dat kost geld.
Daarom een dringend beroep op u allen: Samen moet het toch mogelijk zijn de begroting voor 2021 rond te krijgen.
Als we kijken naar 2020 werden er voor de actie Kerkbalans 385 kaartjes bezorgd. We zien dan dat 96 leden niets bijdragen.

Dat houdt in dat we als gemeente wel de afdracht aan de landelijke kerk moeten doen, terwijl de eigen gemeente niet financieel gesteund wordt. Helaas moeten we u een begroting presenteren met een behoorlijk tekort. Dit wordt niet veroorzaakt omdat we op te grote voet leven, maar een krimpend ledental en oplopende vaste kosten zijn daar de oorzaak van. Voor een gezonde exploitatie is een 10% hogere opbrengst van de actie Kerkbalans nodig. Mogen we daarom een dringend beroep op u doen voor deze actie Kerkbalans. Bedenkt u zich goed wat uw kerk u waard is. Wij rekenen op u!

In verband met de huidige corona maatregelen zal de actie Kerkbalans vrijwel zeker een aangepaste werkwijze met zich meebrengen. Doel is een veilige manier te vinden door contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Via Weekbrief en website houden wij u op de hoogte van de wijze waarop de actie wordt georganiseerd.

Geloofshuiskamer

Het jaarthema: Het goede leven (Bloeien in Gods licht) werken we uit in de geloofshuiskamers middels een aantal suggesties vanuit de PKN-site.
De eerste van de drie hebben we gehad.
1 – Samen in gesprek (persoonlijke verhalen over levenskunst)
2 – Samen naar het land van hoop (muziekstuk beluisteren)
3 – Samen de maaltijd houden (delen)
Voor de eerste ronde hebben we vier groepen in de kerk gehad. Het waren mooie avonden waarin we eerst eens de balans hebben opgemaakt van wat deze tijd met ons persoonlijk en onze gezinnen doet. Open en eerlijke gesprekken waar we echt de tijd voor hebben genomen. Daar kwamen ook al direct de zegeningen uit naar voren van wat we allemaal nog wel kunnen en hebben. Aan de hand van 1 Cor. 13 over de liefde hebben we hier over doorgepraat. Een lied dat hier mooi bij past:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

We hopen in de week van 25 – 28 januari 2021 bij elkaar te komen.

De open kerk op zaterdagmiddag……..

Met het sluiten van de Open Kerk op zaterdag komt een eind aan een hele reeks zaterdag middagen waar we elkaar en God konden ontmoeten in een bijna lege kerk die toch gevuld was met de liefde van Jezus. Zijn aanwezigheid was voelbaar, bijna tastbaar. Als de 40 dagen tijd begint hopen we de kerk weer op zaterdag te kunnen openen.

Open kerk op zaterdag 19 december GAAT NIET DOOR!

Op zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. U bent van harte welkom in de kerk voor een moment van rust. De symbolische schikking staat klaar. Als je wilt kun je een kaars aansteken aan de paaskaars. Op de beamer is de tekst voor de 4e adventszondag te lezen, naast de uitleg van het liturgisch bloemstuk.
We mogen volgens de laatste maatregelen in verband met het virus geen kopje koffie of thee meer schenken.