Contactblad

Het Contactblad is het interne informatieblad van de Stationskerk.
Het blad wordt twee-maandelijks uitgebracht voor de gemeenteleden, waarbij men ervoor kan kiezen dit digitaal aangeleverd kan krijgen.

Aanleveren kopij
Iedereen kan kopij aanleveren voor het Contactblad. Dit kan via contactblad@pknhardinxveld.nl.

Uiterste Inleverdatum kopij  voor mei / juni:

  • 30 augustus (voor september / oktober)
  • 18 oktober (voor november / december) = laatste Contactblad