Contactblad

Het Contactblad is het interne informatieblad van de Stationskerk.
Het blad wordt twee-maandelijks uitgebracht voor de gemeenteleden, waarbij men ervoor kan kiezen dit digitaal aangeleverd kan krijgen.

Aanleveren kopij
Iedereen kan kopij aanleveren voor het Contactblad. Dit kan via contactblad@pknhardinxveld.nl.

Uiterste Inleverdatum kopij januari – februari 2024

  • 15 december 2023