Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 25 leden en is verantwoordelijk voor het beleid en stuurt op hoofdlijnen. Het is haar taak om de randvoorwaarden voor de verschillende commissies en werkgroepen vast te stellen. De kerkenraad van onze gemeente wil dichtbij zijn voor de gemeenteleden.

De Kerkenraad bestaat uit:
  • Moderamen
  • Ouderlingen
  • Jeugdouderlingen
  • Diakenen
  • Ouderling-kerkrentmeesters
Downloads: