Taakgroep Vieren en taakgroep Eredienst

De taakgroep Vieren wil zich inzetten voor:

· Het vergroten van de betrokkenheid van de leden van onze gemeente bij de erediensten.

· Het opzetten, inrichten en uitvoeren van de erediensten op zodanige wijze dat deze vanuit de Bijbel gezien, inspirerend zijn voor geloof en leven.

· Het positief inspelen op de pluriformiteit van de gemeente. Dat houdt in dat we o.a. verschillende soorten vieringen organiseren. Te denken valt aan de gewone wekelijkse erediensten op de zondagochtend. Maar ook aan speciale vieringen ’s avonds. Daar horen bij: zangdiensten, Taizé vieringen, themadiensten, praisediensten. Maar ook de tienerdiensten en peuterdiensten van dominee Beer.

· Het scheppen van ruimte en respect voor diversiteit in geloofsbeleving en geloofsuiting.

· Het gebruik van verschillende werkvormen en liturgieën stimuleren, zodat de eredienst de mensen blijft aanspreken of opnieuw aanspreekt, uitnodigend en gastvrij is.

De taakgroep Eredienst bestaat uit leden van diverse werkgroepen en de predikant.

We streven ernaar dat een van de leden ook lid is van de kerkenraad. De leden van de taakgroep komen vijf keer per jaar bij elkaar om alle aspecten rondom onze erediensten te bespreken en op elkaar af te stemmen.

Voorstellen van de taakgroep worden aan de kerkenraad voorgelegd met het verzoek er een besluit over te nemen.

In november wordt er een overleg georganiseerd met de organisten, de scriba en de preekvoorziener om de planning voor het komende jaar door te nemen.