Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

Open kerk met koffie

Op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur; de koffie staat klaar.
Kom naar de kerk. Voor jezelf maar ook voor de ander.
De symbolische schikking staat klaar. Als je wilt kun je een kaars aansteken aan de paaskaars. Op de beamer is de tekst voor de zondag te lezen naast de uitleg van het liturgisch bloemstuk.
We mogen weer een kopje koffie of thee schenken. Dat doen we in de zaal naast de ontmoetingsruimte. Zo levert dat minder overlast voor degene die een poosje in de kerk wil zitten. Je bent welkom in Gods huis.
Het is mogelijk elkaar te ontmoeten, een praatje te maken en een bemoediging te lezen, met gepaste afstand tot elkaar.

Gebedskring
Vrijdag 12 juni is er gebedskring om 19.00 uur in de kerkenraadskamer.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Als de kerk gaat doen waartoe Christus zijn kerk heeft geroepen, dan zal de aarde steeds meer gaan lijken op de hemel.

Samen kerk, samen sterk
In de dienst van 2e Pinksterdag, tijdens de digitale Opwekking, sprak Henk Stoorvogel over de kerk van de toekomst. Hoe moet het toch met een digitale kerk, waar we elkaar niet meer mogen ontmoeten. Hij legde aan de hand van handelingen 19 uit hoe we zicht en uitzicht houden op een kerk die samen sterk is. Een hart onder de riem. Daarbij gebruikte hij de volgende twee woorden: Heb Lef! De letters H, E en B staan voor Hongerig, Elastisch en Berucht. Onze kerken moeten weer Hongerig worden naar meer van Jezus en meer van zijn liefde en trouw, terug naar onze eerste liefde. Onze kerken moeten Elastisch zijn; als plan A niet meer werkt, gaan we over op plan B, zoals Paulus deed in Efeze toen de joodse gemeenschap hem niet meer wilde. Zoek wegen om wel bij elkaar te komen en ga ervoor. Wees trouw in het organiseren en doorgaan met plannen maken voor het nieuwe seizoen. De letter B staat voor Berucht. Bij de demonen was Jezus berucht en ze sidderen. Ook Paulus wordt genoemd door demonen. ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ De zonen van Skefas moesten het ontgelden. Zorg dat je berucht bent in de hemelse gewesten door heel dicht bij Jezus te blijven. Jezus ken ik en de Stationskerk ook. HEB Lef! Kijk eens op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0 een prachtig lied dat met Pinksteren door een hele groep mensen uit diverse kerken, door het hele land, werd gezongen.

Viering 07-06-2020


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: Open Doors
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: ZWO

Viering Pinksteren


Omdat we in verband met het COVID-19 virus helaas geen kerkdiensten kunnen houden, zenden wij een aangepaste viering uit.

U kunt tijdens deze dienst ook geven aan de collectes via de Givt-app. Een uitleg over het gebruik van de app kunt u hier vinden.

1e collecte: ZWO
2e collecte: Eigen gemeente
3e collecte/offerblokken: Kerk in Actie – Help een stille Corona ramp voorkomen

Samen kerk, samen sterk

We vieren ook dit jaar samen Pinksteren! De bovenstaande slogan heeft alles te maken met het pinksterweekend. Sinds ik me kan heugen is er met Pinksteren een conferentie van stichting opwekking. Dit jaar is daar een aangepaste vorm voor gevonden. Een groot aantal christelijke partners heeft de handen ineengeslagen en de digitale Pinkster-conferentie georganiseerd. Op de onderstaande site vind je de livestreams en vind je het volledige programma.

Voor diverse leeftijdsgroepen is er een programma door het hele pinksterweekend heen. Via radio, televisie en computer is er heel veel te beleven. Kijk eens naar het programma en pik een graantje mee.

We kunnen via livestreams en eerder opgenomen programma’s van gisteren tot en met maandag, Pinksteren meevieren. Zo zijn er samenkomsten met o.a. Otto de Bruijne, Nelinda Troost en Jurjen ten Brinke en worden er seminars over actuele thema’s aangeboden. Ook zijn er inspirerende tafelgesprekken en presenteert Groot Nieuws Radio haar Top 100 van Opwekkingsliederen. Kinderen, tieners en jongeren kunnen hun eigen programma’s volgen, en dat geldt ook voor de bezoekers van de Bijzondere Mensen Tent. https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren

Klaas Otte

Het goede leven

Vergadering Taakgroep Leren

Vorige week en afgelopen week zijn we met de Taakgroep aan de voorbereidingen begonnen voor komend seizoen. We pakken de draad op en hebben besloten om de activiteiten voor te bereiden en zo ver als mogelijk ervan uitgaan dat we (in kleine) groepen bij elkaar kunnen komen. Als gehele Taakgroep hebben we vergaderd via de digitale weg. Ieder op zijn eigen plek thuis, maar toch ook samen. Het was goed om elkaar weer te zien en te spreken, ook al was het op afstand. Daarna zijn de verschillende groepjes begonnen met de uitwerking van de verschillende taken. De kapstok voor komend jaar zal zijn het jaarthema dat ook landelijk wordt gehanteerd door de PKN:
Het goede leven