Welkom op de website van de Stationskerk. Onze kerk is gevestigd aan de Stationsstraat in Hardinxveld-Giessendam. De kerk is één van de twee Gereformeerde kerken in Hardinxveld-Giessendam, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag kunt u onze erediensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

Tijdens deze Corona crisis vieren we diensten in de kerk, maar hiervoor moet u van te voren plekken reserveren. Er zijn helaas maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar door de strenge regelgeving. Meer informatie kunt u opvragen via scriba@pknhardinxveld.nl. U bent van harte welkom!

40dagentijd 2021 – De hongerigen te eten geven

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven hebben we iedere week een interview met iemand uit onze gemeente. Deze week in gesprek met Wolter Smit rondom het thema ‘de hongerigen te eten geven’.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.

Wandelen met Jezus 8: ritme

Volgen     Volgen in het ritme van de Rabbi. Ik lees Marcus 10:32 en denk aan het boek van Henk Stoorvogel: ‘Jezus leven, volgen in het ritme van de Rabbi’. Een boek dat we met de bijbelstudiegroep een poosje geleden behandeld hebben. “Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.” Henk schrijft daar: Normaal gesproken volgden de leerlingen in het stof van de voeten van Jezus. Maar nu hadden ze gaten laten vallen. Jezus ging voor hen uit. Vijftig meter daarachter volgden de twaalf. Zij waren ongerust. Daar weer achter volgde een volgende grote groep volgelingen. Zij waren bang. De twaalf waren ongerust en de overige leerlingen waren bang, maar Jezus was geen van beide.

Focus     Hij had laserfocus. Voor Hem was er één ding dat telde: Hij was vastbesloten de wil van Zijn Vader uit te voeren en de beker van de toorn van God tot de bodem toe leeg te drinken. Hij wist dat het welzijn van de mensheid afhing van de wijze waarop Hij de komende periode zou doorstaan. Het lot van miljarden door God geliefde mensen lag in de waagschaal. Jezus had zijn binnenste omgord met kracht. Zijn ziel had zich schrap gezet voor de bovenmenselijke offers die van Hem gevraagd zouden worden. Jezus was klaar voor de hel en had Zijn ritme te pakken.

Afstand     Het was echter een ritme dat de leerlingen niet konden volgen. Ze hadden een gat laten vallen. Jezus was vastberaden de wil van Zijn Vader te doen, de leerlingen volgden aarzelend. Jezus was klaar voor de hel, de leerlingen waren ontzet over het onbekende. De fysieke afstand tussen Jezus en de leerlingen was een weerspiegeling van hun innerlijke verwijdering van Zijn zorg en liefde. Ze waren ongerust en bang.

Aanpikken     Wanneer wij gaten laten vallen tussen Jezus en ons, dan vallen we ten prooi aan onrust en angst. We beginnen ons af te vragen of het volgen van Jezus wel alle strijd waard is. We beginnen te twijfelen aan de macht van God of de zekerheid van ons behoud. Zal Jezus wel sterk genoeg zijn om ook ons te redden? Is Zijn offer ook voldoende voor onze zonden? Wanneer we kampen met onrust en angst, dan is de kans groot dat we gaten hebben laten vallen tussen Jezus en onszelf. We zijn de Rabbi niet gevolgd in Zijn ritme. Ja we volgen Hem nog steeds, maar van verre. Dan is het belangrijk dat we aanpikken bij Jezus. Of dat we Hem vragen dat Hij even op ons wil wachten. Volgen in het ritme van de Rabbi kan immers alleen wanneer je Hem op de voet volgt.

Details     In Marcus zien we hoe Jezus op de leerlingen wacht. Hij geeft ze de gelegenheid om aan te pikken. Tijdens de rustpauze vertelt Hij de leerlingen opnieuw over zijn naderende dood, dit keer in meer detail dan ooit tevoren. Hij beschrijft hoe de hogepriesters en de Schriftgeleerden het initiatief zullen nemen om Hem te grijpen. Daar blijft het echter niet bij. Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen. Dat voorspelde weinig goeds. De Romeinen waren meedogenloos en zouden Jezus stevig te grazen nemen, ze zouden Hem bespotten, dikke klodders slijm in het vriendelijke gelaat van Jezus spugen. Ze zouden zijn ogen dichtslaan, zijn baardharen uittrekken en Hem geselen tot de flarden vlees aan zijn lichaam hingen. Daarna zouden ze Hem doden. En terwijl Jezus zijn hart bloot legt en Zich uitermate kwetsbaar opstelt voor zijn leerlingen komen Jacobus en Johannes bij Jezus met een vraag over hun plaats links en rechts van Jezus als Hij in Zijn glorie komt.

Bestemming     Onze bestemming staat vast. God heeft voor iedereen de plek in de hemel die past in het grote plaatje. We hoeven ons geen zorgen te maken over onze beloning, onze tronen of de toekomstige glorie. Het enige waar we ons op hoeven te richten is het wandelen in onze bestemming. Die reis is het mooist, wanneer je volgt in het ritme van de Rabbi.

Klaas Otter

Timon

In de maand april is de 3e collecte bestemd voor Timon
Timon is een bevlogen organisatie met een eigen benadering van de zorg, vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op de zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Zij helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Hun motivatie is vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht hun levensovertuiging of culturele achtergrond een beroep kan doen op Timon.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de organisatie: www.timon.nl

40dagentijd 2021 – De naakten kleden

Het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is: “Ik ben er voor jou”. Iedere week staan we in de dienst stil bij één van de projecten van Kerk in Actie, dichtbij of iets verder weg.

Om het thema dichtbij handen en voeten te geven hebben we iedere week een interview met iemand uit onze gemeente. Deze week in gesprek met Wim Kafoe rondom het thema ‘de naakten kleden’.

Wilt u alle andere interviews nog eens terugkijken? Klik hier: https://vimeo.com/showcase/8195096.

Wandelen met Jezus 7: zien

Horen     “Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’”
Op Zijn tocht naar Jeruzalem, waar Hij zal sterven, doet Jezus Jericho aan. Als Hij de stad uitgaat, met zijn leerlingen en een menigte mensen, zit daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. En Jezus komt bij hem voorbij. Het lijkt wel of Jezus voorbijloopt en geen aandacht aan de blinde langs de weg besteedt. Hoort Hij hem niet schreeuwen?

Roepen    Wanneer Jezus bij mij voorbijkomt grijp ik dan de kans om Hem bij mijn leven te betrekken? Als er een blinde vlek is waar ik niet uitkom, denk ik er gewoon niet aan om Jezus erbij te roepen. Eerst zal ik het wel zelf oplossen. Bartimeüs denkt niet na maar ziet zijn kans schoon en schreeuwt zo hard hij kan: Zoon van David. Jezus, heb medelijden met mij. Maar de omstanders vonden dit maar niets en ze snauwden hem toe zijn mond te houden.

Aanhouden     Bartimeüs laat zich echter niet intimideren door de omstanders. Dit is zijn kans en dat laat hij niet door zijn vingers glippen. Nog harder roept hij Jezus aan, met de naam van David. Dat is op zich al een belijdenis, om Jezus op die manier aan te roepen. Bartimeüs gelooft dat deze rabbi de Zoon van David is de beloofde Messias. De koning die op de troon van David plaats zal nemen. Niet Jezus van Nazareth maar Jezus de Zoon van David.

Zien     Zoals de blinde Bartimeüs, Jezus in geloof zag als de Messias, zo zal hij ook weer gaan zien met zijn ogen. Als Jezus hem roept gooit hij zijn bedelaars mantel af en staat op. Hiermee laat hij zien dat het vorige leven achter hem wordt gelaten, de mantel die hem als bedelaar bestempelde blijft achter en Bartimeüs staat in geloof als nieuw mens op, om naar Jezus te gaan. Wat een geweldig getuigenis. Eerst gelooft hij vast en zeker dat Jezus de Messias is en roept uit volle borst, dan gelooft hij dat Jezus hem zal genezen. Dat laat hij zien door zijn mantel achter zich te laten, een nieuwe identiteit tegemoet.

Vragen     Jezus vraagt wat Hij voor hem kan doen. Wat wilt u dat Ik voor u doe? Deze vraag bleef bij mij hangen. Ook aan mij vraagt Jezus: wat wil je dat Ik voor je doen zal? Het gaat Jezus erom dat ik gewoon vraag wat ik nodig heb. Vraag maar gewoon en schaam je niet als je iets niet kunt oplossen. Ik ben er voor jou zegt Jezus, kijk maar Ik sta stil en luister naar je. Ik wil je graag tegemoetkomen in je nood, hoe klein of hoe groot die ook is. Ik ben er voor jou. Vraag alleen maar. Ik vergeet zo vaak alleen maar te vragen aan Jezus wat ik nodig heb. Jezus blijft staan, ondanks de menigte van mensen om Hem heen. Jezus staat ook stil voor mij en roept mij bij Zich, om naar mijn wens te luisteren. En Zijn antwoord is: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ Het hangt af mijn geloof. Van jouw geloof. Vraag maar.

Klaas Otter