Welkom op de website van de Stationskerk. Onze kerk is gevestigd aan de Stationsstraat in Hardinxveld-Giessendam. De kerk is één van de twee Gereformeerde kerken in Hardinxveld-Giessendam, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag kunt u onze erediensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.

 

 

3e collecte maand april

Vakanties met zorg én aandacht
Met de opbrengst van de derde collecte in de maand april wil de diaconie het werk van Het vakantiebureau steunen.
In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland verzorgen zij vakantiemogelijkheden voor mensen die door ziekte, beperking of leeftijd doorgaans niet op vakantie kunnen gaan. Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland, heeft een open-christelijk karakter en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond.
Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan tijdens deze vakantieweken klaar voor de gasten. Zij zorgen voor aanspraak, een luisterend oor en bieden de gasten gezelligheid en een helpende hand.
De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaand aan de vakantieweken krijgen zij verschillende trainingen aangeboden. Ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden gehouden is welkom, dit geldt zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers!
Informatie over Het vakantiebureau is te vinden via de site: hetvakantiebureau.nl.
Meer informatie over de vakantiemogelijkheden of aanmelding voor vrijwilligerswerk kan via de mail: info@hetvakantiebureau.nl / of per telefoon: 0343 745 890.

‘PRAISE HIM’ Passieconcert op 16 maart

Het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ geeft in de aanloop naar Goede Vrijdag een Passieconcert in de Bethelkerk te Zwijndrecht en wel op 16 maart.
Voor een Christelijk koor is dit één van de belangrijkste concerten van het jaar en er wordt dan ook een prachtig programma geboden. Gevarieerde liederen worden afgewisseld met samenzang. Achter het orgel zit Ronald IJmker en aan de piano Kees de Bruin.
De avond staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Alle reden dus om op 16 maart naar de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht te komen.
Het concert begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de kerk open en kunt u een kaartje kopen. Dat kan ook vooraf via www.praisehim.nl (concertagenda), info@praisehim.nl of telefonisch op 06-44680696.
Toegangsprijs € 10,-, kinderen t/m 14 jaar (in gezinsverband) gratis.

Van harte uitgenodigd om deze mooie avond mee te beleven!

Mannenzangavond 2024 in Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam wordt op D.V. vrijdag 1 maart voor de 2e keer een mannenzangavond georganiseerd in de Oude Kerk, Peulenstraat 234.
Het thema is: “U komt de lofzang toe”. Aan deze avond wordt opnieuw medewerking verleend door Jan Peter Teeuw en Martin Mans. Om beurten, per te zingen “blok”, hanteren zij het dirigeerstokje en begeleiden ze de mannenzang op het prachtige, recent gerestaureerde, Bätz-Witte orgel.
Ds. A. Vastenhoud hoopt te spreken en zal ons meenemen door de te zingen liederen en psalmen. We zien uit naar een mooie avond.

Zingt u deze avond ook weer mee? Ook luisterend publiek (m/v) is van harte welkom!
Aanvang 19.45 uur (Kerk open 19.00 uur).
De toegangsprijs bedraagt € 10,- per man. Voor de luisteraars is de toegang vrij, maar wordt er wel gecollecteerd.
Aanmelden voor deze avond graag via: kerkrentmeester301@hghg.nl , maar is niet persé verplicht.

3e collecte februari

Stichting De Ark Hardinxveld Giessendam
De Ark is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Het bestuur beheert het gebouw en bestaat zowel uit ouders als niet-ouders van de doelgroep. Maar ook andersdenkenden zijn welkom. De opgezette activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eigen identiteit van De Ark.
Achtergrondinformatie is te vinden op de website: https://stichtingdeark.nl

NB: In februari zal op drie zondagen via de derde collecte een geldinzameling plaatsvinden voor De Ark. Namelijk op 4 en 11 februari en 31 maart. Gedurende de periode van de Veertigdagentijd: van 14 februari t/m 28 maart is er geen derde collecte.

3e collecte januari

SchuldHulpMaatje Drechtsteden
– Het goede doel voor de maand januari is SchuldHulpMaatje.
Door de inzet van ‘maatjes’ wil deze vrijwilligersorganisatie mensen met geldzorgen gratis en betrouwbaar helpen bij (dreigende) financiële problemen of schulden.
Geldproblemen hebben een enorme impact. Volgens het Nibud heeft één op de vijf Nederlanders financiële problemen en velen hebben te maken met budget coaching, schuldhulpverlening en/of schuldsanering.
Schuldhulpmaatje heeft steunpunten in heel Nederland. De maatjes volgen een opleiding om mensen met financiële problemen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op weg naar een gezonde financiële huishouding, door te luisteren naar hun verhaal en samen te zoeken naar oplossingen.
Meer informatie is te vinden op de website: www.schuldhulpmaatje.nl