Welkom op de website van de PKN-Gereformeerde Kerk van Giessendam – Neder-Hardinxveld.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.

Aan de “twintigers”

Beste twintigers,

Enkele maanden geleden hebben we de doelgroep 20-30 jaar een enquête gestuurd over betrokkenheid van de ‘twintigers’ bij onze gemeente.
Hierin hebben we aangegeven dat we beseffen dat er (specifiek) voor deze leeftijdscategorie misschien niet zoveel aanbod van activiteiten is binnen onze gemeente.

We hebben uit diverse reacties op de enquêtes begrepen dat er zeker wel animo/behoefte is aan meer contact met (de leeftijdsgenoten uit) de gemeente.
Wij (de jeugdouderlingen en dominee) hebben nagedacht hoe we hier dan invulling aan kunnen geven, maar willen hier het liefst met jullie zelf over ‘brainstormen’.

Het leek ons daarom leuk om op zondag 6 mei samen te komen in Het Spoor om elkaar te ontmoeten, onze en jullie ideeën hierover te bespreken en met elkaar wat te eten.
We zouden dan omstreeks 18:00uur willen starten.
Voor het eten leek het ons leuk een “Amerikaanse” maaltijd te houden (dus iedereen neemt zelf wat mee en we delen met elkaar).

Voor drinken wordt uiteraard gezorgd.
We zouden het fijn vinden als je deze avond ook kunt komen!

Het is ook fijn als je je van te voren even aanmeld. Dan kan door graag uiterlijk 27 april een mailtje te sturen naar jeugdouderling@pknhardinxveld. nl (graag ook even vermelden of/wat je te eten meeneemt 😊)

Ook als je niet kunt/wilt horen we dat uiteraard graag (dus meld je ook even af als je niet komt 😉)

We horen graag van jullie,
Hartelijke groet,
Ds. Amanda Spies, Sebastiaan de Jong en Chris Kafoe

Gebedskring

Aanwezigheid van God

Wat we nodig hebben is een groter besef van het feit dat Hij elke dag, elk uur, elk moment aanwezig is. Dat besef krijgen we wanneer we tegen Hem spreken in aanbidding en gebed en wanneer we luisteren naar wat Hij door zijn Woord tegen ons zegt.Volgens Billy Graham is het niet genoeg om verkeerde gedachten te weren. Ze moeten vervangen worden door goede gedachten – gedachten die zijn gevormd door God en zijn Woord, door gebed en aanbidding, door omgang met andere christenen.We gaan met elkaar bidden op vrijdag 06 en 20 april en 04 mei om 19.00 uur in de consistorie. (hp)

Afsluiting 40-dagentijd

Afsluiting 40-dagentijd en inleveren spaardoosjes

Met de viering van Pasen sluiten we de 40-dagentijd af. Een periode waarin we met elkaar hebben stilgestaan bij het thema ’Onvoorwaardelijke liefde’. Onder andere door zes projecten in Oeganda te steunen.

Ook in de vorm van activiteiten zijn we bewust bezig geweest met de 40-dagentijd. Zo hebben de clubs een hartenslinger gemaakt en heeft een aantal gemeenteleden een high tea verzorgd voor bewoners van de Notarisappel. Een wijkavondgroep heeft een etentje in deelcafé De Buurman georganiseerd voor vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wellicht heeft u thuis gelezen uit het 40-dagentijdboekje, heeft u iets gedaan met de tips die we tijdens de diensten hebben gegeven of heeft u zich op een andere manier bezonnen tijdens deze periode in aanloop naar Pasen.

Inleveren spaardoosjes De opbrengst van de spaardoosjes gaat ook naar de zes 40-dagentijdprojecten. De doosjes kunnen ingeleverd worden op de zondagen 1 en 8 april. Dus raap nog even snel de laatste centjes bij elkaar en gooi het geld in de mega-spaardoos in de ontmoetingsruimte!

Wilt u iets kwijt over hoe dit jaar invulling is gegeven aan de 40-dagentijd of heeft u ideeën voor volgend jaar? We horen het graag. Gezegende paasdagen!

Commissie ZWO –Tessa Besems, Marco Lijst, Peter Visser, Conny Stuurman, Chris Kafoe en Moniek Klop (hp)

Paasbrunch zondag 1 april 2018

Pasen komt er weer aan. En ook dit jaar organiseren we weer een paasbrunch! Na al meerdere geslaagde versies van deze brunch willen we dit jaar weer een paasbrunch organiseren. Na de morgendienst op Eerste Paasdag, zondag 1 april, bent u/ ben jij van harte welkom in de ontmoetingsruimte om van een heerlijk paasmaal te genieten en elkaar te ontmoeten.

Deze brunch wordt niet alleen voor de eigen gemeenteleden georganiseerd, jong en oud, maar ook voor mensen in onze omgeving die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat zij eenzaam zijn of Pasen zonder familie moeten doorbrengen.

Opgeven kon tot en met woensdag 28 maart. (hp)