Welkom op de website van de Stationskerk. Onze kerk is gevestigd aan de Stationsstraat in Hardinxveld-Giessendam. De kerk is één van de twee Gereformeerde kerken in Hardinxveld-Giessendam, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag kunt u onze erediensten online volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1170.
Voor het bijwonen van de kerkdiensten hoeft u zich niet meer aan te melden.

 

 

3e collecte in de maand juni

In juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor het Leger des Heils Gorinchem.
Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des Heils wil voor iedereen een eigen plek. Want met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat. Een plek waar je thuiskomt en gezien wordt, dat zijn de buurtkamers van het Leger des Heils waar iedereen welkom is. Via deze collecte kunt u een kwetsbaar mens helpen die anders niet gezien zou worden.
Meer informatie met voorbeelden over het werk van het Leger des Heils is vinden op de website: https://www.legerdesheils.nl

3e collecte in de maand mei

In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met
haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk
geloof helpen met hun psychische problematiek. Zij geloven dat werken aan
herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Geloof,
hoop en liefde vormen daarbij een belangrijke invalshoek. Bij Eleos mag je zijn
zoals je bent. Het is een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen.
Samen met een behandelaar en/of begeleider wordt gewerkt aan het
terugdringen of genezen van psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk
om die op te lossen, maar binnen de mogelijkheden van de cliënt zoekt men naar
een nieuw levensperspectief. Familie, vrienden en kerk kunnen actief worden
betrokken in dit proces. In de maand mei is de derde collecte bestemd voor het
werk deze organisatie.
In de GGZ Eleos werken christenen uit de orthodox gereformeerde en bevindelijk
gereformeerde stromingen samen.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.eleos.nl

Stationskerk: Een “veilige gemeente”

Die gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Als u HIER klikt kunt u alle informatie vinden over de vertrouwenspersonen en de omgangsregels, zoals opgesteld met behulp van het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland.

Versoepelingen vanaf zondag 27 februari

De kerkenraad heeft op maandag 21 februari onder meer het volgende besloten:

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de dienst.
In het grootste deel van de kerk zijn de plaatsen vrij.
U kunt zelf uw plaats kiezen.
De stoelen in de ontmoetingsruimte en op de galerij zijn gereserveerd voor hen die de 1,5 meter afstand wél willen aanhouden.
De basisregels blijven onverminderd gelden, o.a. handen wassen / bij klachten thuis blijven
Na de dienst is koffie drinken weer mogelijk.

Wij heten u van harte welkom!
En dan nog even dit:
Iedere zaterdag van half drie tot half vijf staat de deur van de kerk open voor een praatje en/of een momentje rust. Een kopje koffie of thee kan dan ook weer.

 

De historie van onze kerk: Wat beelden en een verslag

Zeker voor de wat ouderen onder ons is het mooi om eens even onder “Historie” te kijken op deze site.(Klik links boven op “Over” en dan op “Historie”.)
U vindt daar een kerkenraadsverslag van 7 december 1949, een foto uit eind jaren 50, een foto van ons kerkkoor “Com nu met Sangh”, genomen aan de vooravond van het 45-jarig bestaan én een foto uit eind jaren 80: De kerkenraad met Ds Boukes.
Op de foto uit de jaren 50 zijn een aantal mensen te zien. De persoon in het midden is nog niet herkend, maar Arie de Wit, inmiddels overleden, zei ooit dat dominee Joziasse een “flierefluiter” was, dus…..