1ste zondag 40-dagentijd 2022

Lezing: Lucas 4: 1 – 13

De schikkingen in de veertigdagentijd hebben als thema: ‘Genade is de grondtoon’.
Als basis wordt een wijde pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
Er is ook transparantie in de zuil naar boven.

Kernwoorden: tegenstand en toewijding

Uitwerking symbolische schikking:
De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn vergezichten die aanlokkelijk zijn,
maar niet leiden naar waar het echt om gaat.
Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassenstructuur
plaatsen we aren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot is een bloeiende
primula geplaatst. De primula heeft als Nederlandse naam hemelsleutel.

Meditatieve tekst:
Er is een veelgebruikte oefening waarbij
iemand zich vanaf een tafel achterover
in opvangende armen laat vallen. Een
oefening in vertrouwen. Voor we het
weten laten we ons vallen in de armen
van bestaanszekerheid, dagelijks brood,
onze positie, macht. Jezus vestigt echter
de blik op waar het om gaat: God is de
betrouwbare en heeft de tijden in de
hand. God komt de aanbidding toe.

God is God
aanbidding komt Hem toe
worden stenen brood?

God is God
alles behoort aan Hem
is Hij machtsbelust?

God is God
door engelen gedragen
springt Hij van het dak?

Leef niet van brood alleen
vereer God en anders geen
stel geen rare vragen.