2e Advent 2022

Symbolische schikking
Tweede Advent zondag 4 december

Lezing: Lucas 1 vers 26-38 en vers 46-55
Er is er plek voor iedereen. De komende weken komen
Bijbelse figuren aan tafel.

Maria wordt overschaduwd door Gods Geest. Haar nicht Elisabeth is eveneens zwanger. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Maria zingt:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is Zijn naam.’

In de schikking staan op het tweede kwart van de tafel symbolen die horen bij het tekstgedeelte.
De propellers van de esdoorn symboliseren de wervelingen van de Geest.
Ze doen denken aan de engelen. De appeltjes staan voor de vruchtbaarheid
en het rood voor de liefde en de vreugde die Maria heeft ervaren.

Vandaag zal de tweede kaars branden.
Maria zingt een lied:
Mijn ziel prijst,
mijn hart juicht!
Heilig is Zijn naam
niet de machtigen,
maar de geringen
en die hongerig zijn
als geen ander
beleefden zij het zoet
in ootmoed ontvangen
wij hebben God ontmoet.