2e zondag 40-dagentijd 2022

Lezing: Lucas 9 : 28 – 36

Kernwoorden: erkenning, verheerlijking, ontmoeting.

Uitwerking symbolische schikking:
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal:
Elia en Mozes spreken Jezus moed in om Zijn weg naar Jeruzalem te kunnen gaan.
De wolk van gipskruid is een verwijzing naar de stem uit de hemel. Het wit doet denken aan het manna in de woestijn. Wij vieren de maaltijd van de Heer.
We krijgen geestelijk voedsel voor onderweg.

 

Wet en profeten
komen samen
in de vervulling

moed en kracht
om de weg naar
Jeruzalem te voltooien

dit is Mijn Zoon
de uitverkorene
luister naar Hem!